piątek, 25 maj 2018 godz. 01:04

log in

 
 
Praca nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Tytuł Praca nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Rodzaj kurs
Dla nauczycieli różnych specjalności, pedagogów szkolnych
Cele doskonalenie umiejętności wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i specyficznych trudnościach w czytaniu i w pisaniu
Tematyka
  • przyczyny niepowodzeń szkolnych
  • dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
  • zaburzenia percepcji słuchowej, wzrokowej, artykulacji, lateralizacji - formy i metody pracy z uczniem w szkole i w domu
  • uczeń nadpobudliwy i zahamowany psychoruchowo
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole w świetle nowych uregulowań prawnych
Wymiar 25 godzin
Organizacja KPCEN w Toruniu lub w miejscowości, w której zbierze się grupa
Termin I semestr, zapisy do 30 IX 2013 r. II semestr, zapisy do 10 I 2014 r.
Kierownik Kuban Wiesława tel. 881 93 44 85
Prowadzący
Opłaty 200 zł
Słowa kluczowe dysleksja Kuban Wiesława Wierzbicka Marzenna
forma doskonalenia nieaktualna - nie można się zapisać
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>