środa, 17 styczeń 2018 godz. 18:43

log in

 
 
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Tytuł Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Rodzaj kurs
Dla wicedyrektorów i nauczycieli ubiegających się o kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem MEN z 12 marca 2009 r. (D.U. z 2013 r., poz.1207 z póź. zmianami)
Cele uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym
Tematyka
  • przywództwo edukacyjne w szkole
  • przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
  • polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
  • zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
  • ponadto zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu
Wymiar 220 godzin
Termin zapisy do 20 IX 2017 r.
Lokalizacja KPCEN w Toruniu lub w miejscowości, w której zbierze się grupa
Kierownik Kuban Wiesława 881 93 44 85
Prowadzący
  • konsultanci, dyrektorzy szkół, wizytatorzy, pracownicy organów prowadzących placówki oświatowe
Opłaty 1900 zł
Słowa kluczowe Kuban Wiesława kwalifikacyjny zarządzanie
[zapisz się] [zamów]
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>