czwartek, 21 czerwiec 2018 godz. 15:44

log in

 
 
Kosmetyka w przedmiotach przyrodniczych, prosto, ciekawie, użytecznie - warsztaty
Tytuł Kosmetyka w przedmiotach przyrodniczych, prosto, ciekawie, użytecznie - warsztaty
Rodzaj warsztaty
Dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
Cele doskonalenie nauczycieli w realizacji podstawy programowej i ciekawym nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
Tematyka
  • kosmetyka w przedmiotach przyrodniczych: walory biologiczne i chemiczne składników
  • substancje i zagadnienia, z którymi uczniowie spotykają się w nauce szkolnej, otrzymywaniu prostych peelingów maseczek, toników
  • biologiczne i chemiczne trendy w kosmetyce
  • jaki jest wpływ kosmetyków na naszą skórę
  • metoda problemowa, ćwiczenia w formułowaniu problemów, stawianiu i weryfikacji hipotez, wnioskowanie
  • prezentacja zasobów pracowni KPCEN z czujnikami PASCO
Wymiar 10 godzin
Termin I semestr,
Lokalizacja KPCEN w Toruniu lub w miejscowości, w której zbierze się grupa
Kierownik Gancarz Maria Aleksandra 881 93 34 12
Prowadzący
Opłaty 90 zł
Słowa kluczowe chemia Gancarz Maria Aleksandra Pasco przyroda Rochowicz Krzysztof
[zapisz się] [zamów]
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>