piątek, 23 luty 2018 godz. 07:50

log in

 
 
Zbiorowe zlecenie na przeprowadzenie kursu/warsztatu w placówce

Dane formy

Forma1
Nazwa2
Kierownik2
Informacje dodatkowe3
Miejsce, termin i liczba uczestników

Dane zamawiającego

Nazwa
Imię i nazwisko, funkcja
Adres
Miejscowość
Telefon i e-mail

Dane nabywcy

Nazwa i NIP
Adres
Miejscowość

Dane płatnika

Nazwa i NIP
Adres
Miejscowość
Zlecający zobowiązuje się do przekazania na konto KPCEN kosztów szkolenia
w terminie do .
Zlecający przekaże do KPCEN imienną listę uczestników z podaniem daty i miejsca urodzenia (nazwa miejscowości i województwa).

Informacje dodatkowe

Uwagi
1 Wybierz - uzupełnij pola poniżej - jeśli chcesz podać tutuł i kierownika innego niż w ofercie.
2 Uzupełnij te pola jeśli tytuł formy lub prowadzący różnią się od zapisanych w naszej ofercie.
3 Tu wpisz informacje lub uwagi, jeśli formularz nie przewiduje ich podania w innym miejscu.
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>