piątek, 30 wrzesień 2016 godz. 18:57

log in

 
 
Zaproszenie dla nauczycieli języka angielskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
Biblioteka Pedagogiczna
oraz Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego zapraszają na szkolenie warsztatowe
Read On – Read YourWay to Better English,
czyli o rozwijaniu sprawności czytania na zajęciach języka angielskiego

Szkolenie odbędzie się 3 października 2016 r. (poniedziałek) w godz. 15:00-16:00 w budynku Biblioteki Pedagogicznej im. Gen. Bryg. Prof. Elżbiety Zawackiej ul. Dąbrowskiego 4 w Toruniu.
więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
Biblioteka Pedagogiczna
oraz Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego zapraszają na szkolenie warsztatowe
Read On – Read YourWay to Better English,
czyli o rozwijaniu sprawności czytania na zajęciach języka angielskiego

Szkolenie odbędzie się 3 października 2016 r. (poniedziałek) w godz. 15:00-16:00 w budynku Biblioteki Pedagogicznej im. Gen. Bryg. Prof. Elżbiety Zawackiej ul. Dąbrowskiego 4 w Toruniu.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo o ważności umiejętności czytania dla nauki języka obcego. Opowiemy o tzw. Extensive Reading, czyli czytaniu dla przyjemności, o korzyściach płynących z posiadania klasowej biblioteczki oraz przedstawimy szereg praktycznych ćwiczeń i aktywności wspierających rozwój czytania u wszystkich uczniów – nawet tych najbardziej opornych. Opowiemy również o innowacyjnym projekcie czytelniczym READ ON, organizowanym przez Oxford University Press Polska. Projekt ten jest znakomitą szansą na podniesienie poziomu czytelnictwa oraz poprawę kompetencji językowych uczniów szkół podstawowych. Jest on zgodny z priorytetami i zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/2017. Podczas spotkania będą Państwo mogli zapoznać się ze szczegółami projektu, otrzymać pakiet informacyjny dotyczący Read On oraz wskazówki dotyczące aplikowania o fundusze.

Szkolenie jest bezpłatne.
Zapraszamy serdecznie!
Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

UWAGA! SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza do udziału
w Kursie kwalifikacyjnym dla oświatowej kadry kierowniczej
Planowany termin rozpoczęcia kursu: listopad 2016r., zakończenia: maj 2017 r.

ZAPISZ SIĘ

Kierownik kursu: Wiesława Kuban
Kontakt: tel. 881 93 44 85 , e-mail: Wieslawa.Kuban@kpcen-torun.edu.pl
Projekt edukacyjny - TORUŃSKI URZĄD DLA MŁODZIEŻY - III edycja
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
i Urząd Miasta Torunia
zapraszają nauczycieli i uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Torunia do realizacji
projektu edukacyjnego
TORUŃSKI URZĄD DLA MŁODZIEŻY
- III edycja rok szkolny 2016/2017

Celem projektu Toruński Urząd dla Młodzieży jest zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym oraz rozwój postaw obywatelskich. Kontynuacja realizowanego projektu edukacyjnego to efektywny sposób na edukację obywatelską oraz zwiększanie udziału młodych Polek i Polakóww życiu publicznym. Realizacja projektu w tym roku szkolnym 2016/2017 wpisuje sięw priorytetach MENi KO.

więcej...
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
i Urząd Miasta Torunia
zapraszają nauczycieli i uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Torunia do realizacji
projektu edukacyjnego
TORUŃSKI URZĄD DLA MŁODZIEŻY
- III edycja rok szkolny 2016/2017

Celem projektu Toruński Urząd dla Młodzieży jest zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym oraz rozwój postaw obywatelskich. Kontynuacja realizowanego projektu edukacyjnego to efektywny sposób na edukację obywatelską oraz zwiększanie udziału młodych Polek i Polaków w życiu publicznym. Realizacja projektu w tym roku szkolnym 2016/2017 wpisuje się w priorytetach MEN i KO.

Celem praktycznym projektu są działania, które wyposażą uczniów w nowe umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich a w szczególności przygotują ich do edukacji obywatelskiej.

Projekt Toruński Urząd dla Młodzieży obejmuje następujące elementy:
  1. Nauczyciel omawia zasady projektu edukacyjnego na lekcji.
  2. Uczniowie mają za zadanie zaplanować i załatwić typowe sprawy urzędowe, zapoznać się z pracą Wydziałów: Spraw Administracyjnych, Ewidencji i Rejestracji, Środowiska i Zieleni, Ochrony Ludności, Architektury i Budownictwa oraz Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Torunia biorących udział w projekcie a potem pokazać wyniki swojej pracy, np.: w postaci prezentacji multimedialnej, filmu, pokazu zdjęć i inne.
  3. Pracownicy wydziałów UM Torunia przygotowali zadania, które może zrealizować młodzież. Nauczyciel umawia uczniów na spotkanie z osobami kierującymi wydziałami. Czas na wykonanie projektu dla uczniów to trzy tygodnie. Projekt ma mieć charakter zespołowy. Zespół realizujący dany projekt musi liczyć nie mniej niż 3 osoby, a nie więcej niż 4 osoby.

Zadaniem szkoły jest zgłoszenie do dnia 10 października 2016 r.
udziału w projekcie do KPCEN w Toruniu,
na adres: Zofia.Spalinska@kpcen-torun.edu.pl

Karta zgłoszenia do projektu

Uroczyste podsumowanie projektów uczniowskich odbędzie się w terminie do 20 lutego 2017 r.

Szczegółowych informacji udziela Zofia Spalińska, konsultantka KPCEN w Toruniu, tel. 881 93 33 55
Promujmy szkoły zawodowe - dobre praktyki w szkołach zawodowych
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele kształcenia zawodowego,

Prosimy Państwa o przesyłanie informacji na temat współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w zakresie realizacji, np.: zajęć z kształcenia praktycznego, praktyk zawodowych, staży, konkursów oraz innych form. Materiały mogą być opracowane w formie prezentacji multimedialnej, tekstu, zdjęć z opisem itp. Będziemy je zamieszczać na bieżąco na stronie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu www.kpcen-torun.edu.pl w zakładce Pracodawcy i szkoły. Dzięki tym publikacjom będą Państwo mogli promować swoją szkołę w naszym województwie oraz w środowisku edukacyjnym. Poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami o współpracy z pracodawcami wpiszą się Państwo w realizację priorytetowego kierunku polityki oświatowej państwa. Szkoły zawodowe realizują wiele działań, o których warto mówić i inspirować innych.

Zachęcam do podzielenia się swoimi doświadczeniami, refleksjami na temat współpracy Państwa szkoły z pracodawcami.
Nie czekaj na innych, bądź pierwszy!

Informacje prosimy przesyłać na adres e-mail: Monika.Sylwestrzak@kpcen-torun.edu.pl
Szczegółowych informacji udziela:
Monika Sylwestrzak-Buczyńska – konsultant ds. kształcenia zawodowego, tel. 881-93-12-96
Niemiecki ma klasę 2016/2017 - konkurs

Goethe-Institut zaprasza nauczycieli języka niemieckiego wszystkich typów szkół do udziału w konkursie "DeutschhatKlasse /Niemiecki ma klasę" 2016/2017. Konkurs motywuje do nauki języka i rozwija kompetencje społeczne uczniów, pomaga wzmianie aranżacji sali do nauki niemieckiego, polepsza warunki pracy nauczycieli wpływa na pozycję i prestiż języka w szkole. Zobaczcie Państwo sami naszą relację z zakończenia konkursu 2015/2016 http://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dhk/kon/iep.html

Dalsze informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie
www.goethe.de/polen/dhk
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Ewa Dorota Ostaszewska - Koordynator projektu Niemiecki ma klasę/ DeutschhatKlasse
BeauftragtefürBildungskooperationDeutsch
Goethe-Institut
Ul.Chmielna 13 A
00-021 Warszawa
Tel. +48 22 505 90 25
Fax +48 22 505 90 10
E-Mail: Ewa-Dorota.Ostaszewska@warschau.goethe.org
Zaproszenie, Informacje
Konferencja - Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki
zaprasza
kadrę kierowniczą szkół, placówek, poradni psychologiczno-pedagogicznych
i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
na wojewódzką konferencję
KUJAWSKO-POMORSKIE DLA UCZNIA ZDOLNEGO

Konferencja odbędzie się 6 października 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu,
Plac Teatralny 2, sala patio A, I piętro w godzinach 10.00 – 14.15.
Celem jest prezentacja dobrych praktyk tworzenia kompleksowych rozwiązań wspierających ucznia zdolnego w województwie kujawsko-pomorskim.
Przebieg wizualizowany będzie przez graphic recordera. Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania swojego głosu na „Ścianie myśli i pomysłów” oraz poznania prac uczniów zdolnych.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Lista uczestników zamknięta

Program konferencji

Organizatorzy:
  • Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
  • Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
  • Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
Informacji udzielają:
KPCEN w Bydgoszczy - Ilona Zduńczuk tel: 52 349 31 50 wew.37
KPCEN w Toruniu – Grażyna Szczepańska tel: 881 930 080
KPCEN we Włocławku – Lena Tkaczyk tel: 530 683 347
Konsultanci uczą się od siebie
Niemiecki ma klasę 2016/2017 - konkurs
012909192
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>