wtorek, 24 październik 2017 godz. 07:48

log in

 
 
Metody eksperymentu naukowego w edukacji - sprawozdanie

Eksperyment naukowy - wybór czy konieczność? Konieczność. Szkolenie nauczycieli ze szkoły podstawowej i wygaszanego gimnazjum w Bobrowie przeprowadzono 7 października 2017 r. w pracowniach KPCEN w Toruniu w ramach Projektu Innowacyjna Edukacja w Gminie Bobrowo.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z metodyką prowadzenia eksperymentu naukowego w edukacji ze szczególnym uwzględnieniem metody problemowej. Innowacyjne nauczanie przedmiotów przyrodniczych zwiększa zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi. Obecni na zajęciach nauczyciele różnych przedmiotów mogli przekonać się, że zarówno eksperyment, a szczególnie metodę problemową, należy realizować na wszystkich etapach edukacyjnych z odpowiednim poziomem trudności.

więcej...

Eksperyment naukowy - wybór czy konieczność? Konieczność. Szkolenie nauczycieli ze szkoły podstawowej i wygaszanego gimnazjum w Bobrowie przeprowadzono 7 października 2017 r. w pracowniach KPCEN w Toruniu w ramach Projektu Innowacyjna Edukacja w Gminie Bobrowo.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z metodyką prowadzenia eksperymentu naukowego w edukacji ze szczególnym uwzględnieniem metody problemowej. Innowacyjne nauczanie przedmiotów przyrodniczych zwiększa zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi. Obecni na zajęciach nauczyciele różnych przedmiotów mogli przekonać się, że zarówno eksperyment, a szczególnie metodę problemową, należy realizować na wszystkich etapach edukacyjnych z odpowiednim poziomem trudności.

Szkolenie prowadzili: Maria Aleksandra Gancarz, konsultantka ds. przedmiotów przyrodniczych i dr Krzysztof Rochowicz, specjalista w zakresie pracowni mobilnych w KPCEN w Toruniu.

Co daje eksperyment prowadzony samodzielnie, obrazują zdjęcia. W takich samych zajęciach będą uczestniczyli nauczyciele z pozostałych szkół gminy Bobrowo, o czym będziemy sukcesywnie informować.


Tekst, Maria Aleksandra Gancarz, zdjęcia: Agnieszka Przybyszewska i Sylwia Fila


Bajkoterapia
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza na kurs
Bajkoterapia jako metoda wspierająca rozwój
emocjonalny i społeczny dzieci

Spotkania kursu I edycji będą miały miejsce 27 października i 8 listopada 2017 r.
w godzinach od 16.00 do 20.00
w siedzibie KPCEN przy ul. Sienkiewicza 36 w Toruniu
.
Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc w II edycji kursu, która jest przewidziana 15 i 22 listopada br.
Zachęcamy do zapisów drogą elektroniczną.

ZAPISZ SIĘ


Wszelkich dodatkowych informacji udziela kierownik kursu dr Małgorzata Kaczmarek, konsultant w Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania. nr tel. 881 930 097, e-mail: malgorzata.kaczmarek@kpcen.edu.pl
Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej a kompetencje kluczowe

W środę 11 października 2017r w Szkole Podstawowej nr 7 w Brodnicy, ul Matejki 5 odbyła się konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Celem konferencji było omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących zmian w nowej podstawie programowej dla edukacji wczesnoszkolnej i rozwijanie kompetencji kluczowych na tym etapie kształcenia. Podczas spotkania Regina Strzemeska, konsultantka KPCEN w Toruniu, zapoznała w przystępny sposób w formie warsztatowej nauczycieli z zagadnieniem kompetencji kluczowych.

więcej...

W środę 11 października 2017r w Szkole Podstawowej nr 7 w Brodnicy, ul Matejki 5 odbyła się konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Celem konferencji było omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących zmian w nowej podstawie programowej dla edukacji wczesnoszkolnej i rozwijanie kompetencji kluczowych na tym etapie kształcenia. Podczas spotkania Regina Strzemeska, konsultantka KPCEN w Toruniu, zapoznała w przystępny sposób w formie warsztatowej nauczycieli z zagadnieniem kompetencji kluczowych.

Uczestnicy, pracując w parach i w grupach w formach z elementami zabawy mieli okazję doświadczyć, że rozwijanie umiejętności kluczowych odbywa się w trakcie samodzielnej aktywności uczących się. Nauczyciel rezygnuje z dominującej roli, wspierając rozwój uczniów, stawia problemy do rozwiązania, skłania do refleksji nad przebiegiem pracy oraz kontroluje procesy zdobywania wiedzy. Następnie Maria Łaszkiewicz, doradca metodyczny, przedstawiła priorytety MEN-u i kierunek zmian w nowej podstawie programowej. Szczególną uwagę zwróciła na koncepcję kształcenia zintegrowanego wg prof. Ryszarda Więckowskiego.

Uczestnicy szkolenia mieli okazję wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami, zdobyć nowe informacje i inspiracje do swojej pracy. Cieszy nas, że w bezpośrednich rozmowach i komentarzach nauczyciele wyrazili swoje zadowolenie ze spotkania.

Maria Łaszkiewicz
Konferencja dla germanistów - sprawozdanie

Konferencja dla nauczycieli języka niemieckiego z regionu Torunia Spielen, lernen, Deutsch erleben. Gry edukacyjne w nauczaniu języka niemieckiego. odbyła się w KPCEN w Toruniu 9 października 2017 r.

Mieliśmy okazję gościć przedstawicielkę Instytutu Goethego w Warszawie Justynę Ciacharowską, która przedstawiła działalność Instytutu oraz szeroką ofertę projektów i konkursów dla uczących się języka niemieckiego. W ramach współpracy KPCEN w Toruniu i GI w Warszawie planowane są m.in. kolejne szkolenia nauczycieli w Toruniu w ramach programów DELFORT, Fokus Grundschule oraz Erlebnisreise.

więcej...

Konferencja dla nauczycieli języka niemieckiego z regionu Torunia Spielen, lernen, Deutsch erleben. Gry edukacyjne w nauczaniu języka niemieckiego. odbyła się w KPCEN w Toruniu 9 października 2017 r.

Mieliśmy okazję gościć przedstawicielkę Instytutu Goethego w Warszawie Justynę Ciacharowską, która przedstawiła działalność Instytutu oraz szeroką ofertę projektów i konkursów dla uczących się języka niemieckiego. W ramach współpracy KPCEN w Toruniu i GI w Warszawie planowane są m.in. kolejne szkolenia nauczycieli w Toruniu w ramach programów DELFORT, Fokus Grundschule oraz Erlebnisreise.

Nauczyciele spotkali się również z Magdaleną Budzyńską, która podjęła się misji reaktywowania koła Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w naszym regionie. Opowiedziała ona nauczycielom o zadaniach i celach PSNJN, zachęcając do aktywnego w nim członkowstwa. Zapowiedziała także kolejne spotkania Stowarzyszenia, które we współpracy z KPCEN w Toruniu będzie służyć pomocą nauczycielom języka niemieckiego. Spotkania planowane są w siedzibie KPCEN w Toruniu.

Konsultantka KPCEN w Toruniu, Regina Strzemeska poinformowała o ukazaniu się informatora o egzaminie ósmoklasisty, przedstawiła ofertę dla nauczycieli i informację o planowanych w najbliższym czasie szkoleniach. Zachęcała do udziału w spotkaniach sieci nauczycieli języka niemieckiego oraz publikowania tekstów w czasopiśmie UczMy.

W drugiej części konferencji odbyły się dwa spotkania warsztatowe na temat stosowania gier dydaktycznych w nauczaniu języka niemieckiego. Warsztaty dotyczące projektu „Erlebnisreise” poprowadziła Magdalena Budzyńska, warsztaty dotyczące wykorzystania kodów QR i konstruowania różnych gier przydatnych w nauczaniu języka poprowadziła Regina Strzemeska, konsultantka KPCEN. Uczestnicy otrzymali pomoce i materiały dydaktyczne, zyskali przydatną wiedzę i inspiracje do swojej pracy. Zadeklarowali także chęć uczestniczenia w kolejnych szkoleniach, z czego się niezmiernie cieszymy.

Regina Strzemeska
Międzynarodowy Konkurs Informatyczny - BÓBR

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Konkurs Bóbr jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół. Udział w Konkursie nie jest związany z żadna opłatą. Bóbr to największy konkurs informatyczny w Polsce, otrzymał Patronat Ministerstwa Cyfryzacji, w zeszłym roku wzięło w nim udział prawie 20 000 uczniów z około 3000 szkół. Głównym organizatorem jest Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń.

Więcej informacji: Zaproszenie do udziału, Informacje o konkursie
Warto pisać…

Redakcja czasopisma oświatowego UczMy zaprasza nauczycieli do współpracy. Każdy tekst, w którym pedagodzy dzielą się wiedzą i doświadczeniami, pozwala czytelnikom rozwinąć się i wzbogacić swój warsztat pracy. Każdy numer UczMy ma inny temat przewodni zgodny z priorytetami MEN i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Stałe działy to: Oblicza edukacji, Z praktyki nauczyciela, Regionalne okno i Biblioteki Pedagogiczne dla edukacji. W ostatnim numerze pojawiła się nowa tematyka – Reforma oświaty.
W roku szkolnym 2017/2018 zaplanowano następujące tematy przewodnie:

 • numer listopad/grudzień 2017 r.: Motywacja (numer zamknięty, w druku)
 • numer styczeń/luty 2018 r. : Zadania domowe? (materiały prosimy nadsyłać do 10.11.2017 r.)
 • numer marzec/kwiecień 2018 r. : Komunikacja (materiały prosimy nadsyłać do 31.12.2017 r.)
 • numer maj/czerwiec 2018 r. : Doradca zawodowy (materiały prosimy nadsyłać do 28.02.2018 r.)
 • numer wrzesień/październik 2018 r.: Autorytety (materiały prosimy nadsyłać do 20.04.2018 r.)
Teksty i zdjęcia prosimy nadsyłać na adres Danuta.Potrec@kpcen-torun.edu.pl
Autor tekstu otrzymuje podziękowania wysyłane na ręce dyrektora szkoły i numer gratisowy czasopisma.
Wszystkie numery dwumiesięcznika UczMy zamieszczone są na stronie www.kpcen-torun.edu.pl w zakładce WYDAWNICTWA.
oprac. Danuta Potręć – redaktor UczMy
Zaproszenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Instytut Pedagogiki UKW w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej do prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Laboratorium w roku akademickim 2017/2018.

Zaproszenie do udziału
Wykorzystanie obrazów artystycznych w edukacji historycznej


Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie
oraz wszystkich innych zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych,
gimnazjów i placówek ponadgimnazjalnych,
na 10 - godzinny kurs
Wykorzystanie obrazów artystycznych w edukacji historycznej
Planowane terminy spotkań: 17 listopada i 1 grudnia 2017 r.
o godzinie 15.30 w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie
oraz wszystkich innych zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych,
gimnazjów i placówek ponadgimnazjalnych,
na 10 - godzinny kurs
Wykorzystanie obrazów artystycznych w edukacji historycznej
Planowane terminy spotkań: 17 listopada i 1 grudnia 2017 r.
o godzinie 15.30 w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ


Celem warsztatów jest wzbogacenie umiejętności nauczyciela w zakresie wykorzystania źródeł historycznych w nauczaniu historii.
Tematyka:
 • ABC analizy źródła ikonicznego
 • materiał ilustracyjny podręczników - wsparciem dla nauczyciela w realizacji procesu dydaktycznego
 • Polski malowane dzieje - tajemnice obrazów Jana Matejki
 • Artur Grottger kronikarz powstania styczniowego
 • realizm w obrazach - Piaskarze A. Gierymskiego
Prowadzący:
Wiesława Surdyk – Fertsch, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, doradca metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Autorka podręczników oraz programów nauczania do historii. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.
Opłaty za kurs: 90 zł
Więcej informacji udziela Zofia Spalińska, konsultantka, nr tel. 881933355
Propozycja dla germanistów
Zapraszamy serdecznie nauczycieli języka niemieckiego na szkolenie w ramach programu
Fokus Grundschule na temat
Deutsch mit Socke - na lekcjach języka niemieckiego
organizowane we współpracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
i Instytutu Goethego w Warszawie.
Zajęcia odbędą się 6 listopada 2017 r. (poniedziałek) w godzinach 15.30 – 18.45
w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Zapraszamy serdecznie nauczycieli języka niemieckiego na szkolenie w ramach programu
Fokus Grundschule na temat
Deutsch mit Socke - na lekcjach języka niemieckiego
organizowane we współpracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
i Instytutu Goethego w Warszawie.
Zajęcia odbędą się 6 listopada 2017 r. (poniedziałek) w godzinach 15.30 – 18.45
w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ


Deutsch mit Socke to cykl filmów telewizji WDR, który zachęca uczniów do nauki języka niemieckiego. Rozwija kompetencje językowe i motywuje do wspólnego działania. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z przykładami filmów i stworzą własnego bohatera - Socke. Deutsch mit Socke towarzyszą najnowsze materiały edukacyjne. Na warsztatach wspólnie wypróbujemy Sockenheft i zastanowimy się nad możliwościami zastosowania filmów oraz materiałów na własnych lekcjach.
Serdecznie zapraszamy nauczycieli uczących uczniów młodszych oraz nauczycieli zainteresowanych nowymi, ciekawymi technikami pracy!

Więcej informacji w załączonym programie: Zaproszenie do udziału
Wdrażanie nowej podstawy programowej

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - jej funkcje i realne znaczenie dla organizacji pracy przedszkola oraz Podstawa programowa dla edukacji wczesnoszkolnej - jej funkcje i realne znaczenie dla organizacji pracy szkoły to tytuły konferencji zorganizowanych przez Pracownię Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu, które odbyły się 27 i 28 września 2017 r. W obu konferencjach uczestniczyło ponad 220 dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz doradców metodycznych. W konferencjach wzięły również udział Maria Mazurkiewicz - Kujawsko – Pomorski Wicekurator Oświaty oraz Małgorzata Trzeciak i Agnieszka Przybyszewska dyrektor i wicedyrektor KPCEN w Toruniu.

więcej...

Wdrażanie nowej podstawy programowej

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - jej funkcje i realne znaczenie dla organizacji pracy przedszkola oraz Podstawa programowa dla edukacji wczesnoszkolnej - jej funkcje i realne znaczenie dla organizacji pracy szkoły to tytuły konferencji zorganizowanych przez Pracownię Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu, które odbyły się 27 i 28 września 2017 r. W obu konferencjach uczestniczyło ponad 220 dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz doradców metodycznych. W konferencjach wzięły również udział Maria Mazurkiewicz - Kujawsko – Pomorski Wicekurator Oświaty oraz Małgorzata Trzeciak i Agnieszka Przybyszewska dyrektor i wicedyrektor KPCEN w Toruniu.

Celami konferencji było omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących wdrażania i realizacji podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Prelegentką była Dorota Dziamska - koordynatorka zespołu ds. pisania podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, konsultant metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej/dyrektor Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego/ autorka systemu Edukacja przez ruch - holistycznej metody ogólnorozwojowej dla dzieci pomiędzy 3 - 10 rokiem życia oraz licznych publikacji. Dorota Dziamska w sposób przejrzysty i praktyczny omówiła koncepcję i strukturę podstawy programowej oraz strategie nauczania dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Podkreśliła, że podstawę programową się wdraża, a realizuje program wychowania przedszkolnego/program nauczania. Cele się osiąga, a zadania realizuje. Monitorowaniu podlega proces postępów rozwojowych dzieci i uczniów.

Uczestnicy konferencji zadawali pytania i brali udział w dyskusjach dotyczących praktycznych kwestii wdrażania podstaw programowych.

Spotkanie zakończyło przedstawienie oferty szkoleniowej KPCEN w Toruniu dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, którą zaprezentowała Marzenna Wierzbicka, konsultantka ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, organizatorka konferencji.

Nauczyciele mogli obejrzeć najnowsze publikacje dotyczące edukacji przedszkolaków i najmłodszych uczniów oraz skorzystać z zasobów bibliograficznych Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu przesłanych drogą elektroniczną. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni ze spotkania, co wyrazili w bezpośrednich rozmowach i ankietach ewaluacyjnych.

Prezentacja wykorzystana przez Dorotę Dziamska oraz tekst podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zostały zamieszczone w zakładce „Materiały do pobrania” na stronie KPCEN w Toruniu www.kpcen-torun.edu.pl

 

Organizator dziękuje dyrektorom, nauczycielom i doradcom metodycznym za liczny i aktywny udział w konferencjach.

 

Oprac. Marzenna Wierzbicka , kierownik Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji , organizatorka konferencji

 


Materiały do pobrania:
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. PP z komentarzem.pdf
PREZENTACJA - 27 i 28.09.2017.pdf

 


Kształcenie kompetencji czytelniczych - zaproszenie na konferencję
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
i Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zapraszają na konferencję:
Kształcenie kompetencji czytelniczych a nowe podstawy
programowe wszystkich przedmiotów w szkole podstawowej,

która jest wsparciem nauczycieli w realizacji nowych podstaw
programowych w szkole podstawowej.
Konferencja odbędzie 25.10.2017 r. o godzinach od 15.30 do 18.30
w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II
Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 w Toruniu.
Zapisy do 20.10.2017 r., o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
i Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zapraszają na konferencję:
Kształcenie kompetencji czytelniczych a nowe podstawy
programowe wszystkich przedmiotów w szkole podstawowej,

która jest wsparciem nauczycieli w realizacji nowych podstaw
programowych w szkole podstawowej.
Konferencja odbędzie 25.10.2017 r. o godzinach od 15.30 do 18.30
w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II
Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 w Toruniu.
Zapisy do 20.10.2017 r., o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ


Opłata konferencyjna wynosi 30 zł
Wpłatę należy dokonać na rachunek: 22 1020 5011 0000 9602 0207 5893
Dopisek: konferencja - czytanie

Konferencja jest adresowana do nauczycieli polonistów, nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli świetlic i wszystkich nauczycieli zainteresowanych kształtowaniem kompetencji czytelniczych u dzieci i młodzieży. Wykład przedstawi Jarosław Kordziński – trener, mediator, coach, tutor, znany w środowisku pedagogicznym autor kilkunastu książek w tym „Nauczyciel, trener coach” oraz „Szkoła dialogu” i „Szkoła współpracy”

Przebieg konferencji:
 1. Nie musisz czytać - przetrwanie nie jest obowiązkowe – wykład Jarosława Kordzińskiego
 2. - Czytanie jako wartość
  - Czy czytanie to kluczowa kompetencja kluczowa?
  - Co o czytaniu mówią podstawy programowe?
  - Korzyści, jakie daje rozwijanie umiejętności czytania przez nauczycieli różnych przedmiotów
 3. Biblioteka Pedagogiczna wspiera nauczycieli w kształceniu kompetencji czytelniczych
 4. - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu – Małgorzata Borcz nauczyciel bibliotekarz BP
  - „Czytaj od A do zachwytu”, projekt promocji czytelnictwa zrealizowany w BP w Toruniu – Wieslawa Budrowska nauczyciel bibliotekarz BP
  - Nowe technologie w promowaniu literatury i wydarzeń bibliotecznych – film autorstwa Marzeny Jarockiej nauczyciela BP
 5. Pytania, dyskusja, wnioski.
Kontakt: Anna Piątek Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl, tel. 881932318
Metody eksperymentu naukowego w edukacji - sprawozdanie
Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej a kompetencje kluczowe
012117118
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>