sobota, 23 luty 2019 godz. 02:31

log in

 
 
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego


CKU TODMiDN oraz KPCEN w Toruniu
zapraszają na warsztaty przedmiotowo-metodyczne
dla nauczycieli języka polskiego oddziałów IV–VIII
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego
– propozycje metodyczne

Zajęcia odbędą się 7 marca 2019 r., godz. 15.30–18.00
w X LO przy placu św. Katarzyny 10 w Toruniu.

więcej...
CKU TODMiDN oraz KPCEN w Toruniu
zapraszają na warsztaty przedmiotowo-metodyczne
dla nauczycieli języka polskiego oddziałów IV–VIII
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego
– propozycje metodyczne

Zajęcia odbędą się 7 marca 2019 r., godz. 15.30–18.00
w X LO przy placu św. Katarzyny 10 w Toruniu.

Scenariusz uwzględnia wykorzystanie bezpłatnej publikacji Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela. Język polski, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji, którą otrzyma każdy z uczestników.

W programie warsztatów przewidziano:
 • doskonalenie pracy nauczycieli w zakresie planowania zajęć z wykorzystaniem metod wspierających przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty;
 • zapoznanie się z rodzajami zadań egzaminacyjnych i ćwiczeniami umożliwiającymi realizację założonych celów.
Ewa Kondrat, konsultantka ds. języka polskiego KPCEN w Toruniu
Jolanta Serocka, doradca metodyczny języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych CKU TODMiDN
Koszty organizacyjne: 10 zł płatne po zapisaniu się na warsztaty do 4 marca 2019 r. na stronie TODMiDN: ZAPISZ SIĘ
Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa – kwalifikacja T.11

Proponujemy nauczycielom przedmiotów zawodowych szkolenie:
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa – kwalifikacja T.11.
Planowanie i realizacja usług w recepcji

Zajęcia odbędą się 26 lutego, godz. 15.30–19.30 w siedzibie KPCEN w Toruniu.

Zapraszamy do udziału przede wszystkim nauczycieli nieposiadających uprawnień egzaminatora lub planujących się przekwalifikować do prowadzenia przedmiotów zawodowych w zawodzie technik hotelarstwa.

Zapisy otwarte do 22.02.

ZAPISZ SIĘ

więcej...
Proponujemy nauczycielom przedmiotów zawodowych szkolenie:
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa – kwalifikacja T.11.
Planowanie i realizacja usług w recepcji

Zajęcia odbędą się 26 lutego, godz. 15.30–19.30 w siedzibie KPCEN w Toruniu.

Zapraszamy do udziału przede wszystkim nauczycieli nieposiadających uprawnień egzaminatora lub planujących się przekwalifikować do prowadzenia przedmiotów zawodowych w zawodzie technik hotelarstwa.

Zapisy otwarte do 22.02.

ZAPISZ SIĘ

Cele szkolenia:
 • przybliżenie uczestnikom aktów prawnych dotyczących kształcenia zawodowego wraz z planowanymi zmianami;
 • zapoznanie nauczycieli przedmiotów zawodowych z zasadami przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • wspólne rozwiązanie przykładowych zadań egzaminacyjnych z kwalifikacji T.11 zgodnie z wytycznymi egzaminacyjnymi;
 • zwrócenie uwagi na często pojawiające się błędy uczniów na egzaminach.
Informacji udziela Justyna Kopczyńska, nauczyciel konsultant ds. przedmiotów zawodowych
– justyna.kopczynska@kpcen-torun.edu.pl, tel. 881 931 360.
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju
Zapraszamy na kurs
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju
Nauczycielu, jeśli chcesz:
 • poznać zasadę cura personalis,
 • zbudować indywidualną relację z uczniem,
 • rozwijać potencjał młodego człowieka,
 • motywować go do samodzielnej pracy i rozwoju,
 • inspirować do wielkości,
to zapisz się na zajęcia do 28 lutego.

ZAPISZ SIĘ


więcej...

Zapraszamy na kurs
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju
Nauczycielu, jeśli chcesz:
 • poznać zasadę cura personalis,
 • zbudować indywidualną relację z uczniem,
 • rozwijać potencjał młodego człowieka,
 • motywować go do samodzielnej pracy i rozwoju,
 • inspirować do wielkości,
to zapisz się na zajęcia do 28 lutego.

ZAPISZ SIĘ


Terminy spotkań: 13.03, 20.03, 3.04, godz. 15.00–19.30. Kurs w sumie obejmuje 15h, opłata wynosi 150 zł. Zajęcia odbędą się w siedzibie KPCEN w Toruniu przy ul. Henryka Sienkiewicza 36.
Informacji udziela kierownik kursu, Danuta Potręć – nr tel. 881 93 33 67.
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
Zapraszamy na kolejną edycję 10-godz. szkolenia
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
Zajęcia odbędą się 12.03 i 14.03.2019 r., godz. 15.00–19.30 w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36.
Zapisy otwarte do 1 marca 2019 r. do godz.15.00.

ZAPISZ SIĘ

Koszt szkolenia – 100 zł/os.
Szczegółowych informacji udziela kierownik formy, Wiesława Kuban, tel. 881 93 44 85, Wieslawa.Kuban@kpcen-torun.edu.pl
Serdecznie zapraszamy!
Konferencja - Innowacyjna edukacja wsparciem w kształtowaniu kompetencji kluczowych – dobre praktyki krajowe i lokalne
Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli, wizytatorów, konsultantów oraz doradców metodycznych
na konferencję wojewódzką
Innowacyjna edukacja wsparciem w kształtowaniu kompetencji
kluczowych – dobre praktyki krajowe i lokalne

5 marca 2019 r., godz. 12.00–15.00
Centrum Dialogu im. Jana Pawła II
w Toruniu, pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1

Celem konferencji jest zaprezentowanie dobrych praktyk w realizacji innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych i metodycznych, które rozwijają kompetencje kluczowe uczniów oraz zainspirowanie nauczycieli do wdrażania nowych rozwiązań w procesie kształcenia.

Zapisy do 27 lutego 2019 r.

ZAPISZ SIĘ

więcej...
Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli, wizytatorów, konsultantów oraz doradców metodycznych
na konferencję wojewódzką
Innowacyjna edukacja wsparciem w kształtowaniu kompetencji
kluczowych – dobre praktyki krajowe i lokalne

5 marca 2019 r., godz. 12.00–15.00
Centrum Dialogu im. Jana Pawła II
w Toruniu, pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1

Celem konferencji jest zaprezentowanie dobrych praktyk w realizacji innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych i metodycznych, które rozwijają kompetencje kluczowe uczniów oraz zainspirowanie nauczycieli do wdrażania nowych rozwiązań w procesie kształcenia.

Zapisy do 27 lutego 2019 r.

ZAPISZ SIĘ

Program:
11.30–12.00 Rejestracja uczestników
12.00–12.10 Uroczyste rozpoczęcie konferencji – Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu
12.10–13.40 Ewa Radanowicz, Szkoła w Radowie Małym miejscem wdrażania innowacji i kształtowania kompetencji kluczowych
13.40–14.00 Przerwa na kawę
14.00–14.15 Maria Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Uczenie myślenia – nowatorsko czy tradycyjnie
14.15–14.30 Marzena Kaszyńska, Erasmus + w Przedszkolu nr 8 w Brodnicy – motywacja, kreatywność, konwersacja
14.30–14.45 Olga Nowicka, Zasady Rona Clarka w kształtowaniu kompetencji kluczowych u uczniów klasy I w ZS nr 2 w Barcinie
14.45–15.00 dr Anna Krygier, Nowatorstwo i innowacje w nauczaniu przedmiotów humanistycznych w SP 7 w Toruniu we współpracy z instytucjami pozaszkolnymi
15.00 Podsumowanie obrad – Marzenna Wierzbicka
Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja wybranych publikacji z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w zakresie tematyki konferencji.
Opłata konferencyjna wynosi 20 zł. Wpłaty prosimy przekazać na konto PKO BP O/Toruń 22 1020 5011 0000 9602 0207 5893 z dopiskiem „Konferencja 5.03.2019”.
Doświadczenia na lekcji chemii w szkole podstawowej – warsztaty

Zapraszamy nauczycieli chemii i przyrody szkół podstawowych na
Doświadczenia na lekcji chemii w szkole podstawowej – warsztaty
Zajęcia (łącznie 10h) odbędą się w siedzibie KPCEN w Toruniu w terminach:
19 marca 2019 r., godz. 16.00–20.00
27 marca 2019 r., godz. 16.00–20.00
Zapisy przyjmujemy do 15 marca.

ZAPISZ SIĘ

więcej...
Zapraszamy nauczycieli chemii i przyrody szkół podstawowych na
Doświadczenia na lekcji chemii w szkole podstawowej – warsztaty
Zajęcia (łącznie 10h) odbędą się w siedzibie KPCEN w Toruniu w terminach:
19 marca 2019 r., godz. 16.00–20.00
27 marca 2019 r., godz. 16.00–20.00
Zapisy przyjmujemy do 15 marca.

ZAPISZ SIĘ

Celem kursu jest doskonalenie nauczycieli w realizacji podstawy programowej i pokazanie, jak ciekawie uczyć przedmiotów przyrodniczych.
Uczestnik:
 • przeprowadzi ciekawe doświadczenia zgodnie z podstawą programową;
 • pozna sposoby monitorowania realizacji podstawy programowej;
 • poszerzy swoją wiedzę na temat poprawności dydaktycznej eksperymentu;
 • zrozumie znaczenie metody problemowej w rozwijaniu kompetencji kluczowych;
 • pozna cykl Kolba, model uczenia przez doświadczenie;
 • będzie doskonalić umiejętności praktycznego wykorzystania doświadczeń w różnych warunkach szkolnych.

Tematyka: analiza zapisów podstawy programowej z chemii; wskazówki, jak stworzyć tanie i bezpieczne minilaboratorium; wykonywanie przez uczestników doświadczeń zapisanych i niezapisanych w podstawie programowej z wykorzystaniem kart pracy; prezentacja zasobów pracowni KPCEN z czujnikami PASCO; metoda nauczania przez dociekanie.

Opłata za udział wynosi 100 zł. Dodatkowych informacji udziela Barbara Iwanowska, kierownik formy, e-mail: Barbara.Iwanowska@kpcen-torun.edu.pl, tel. 881 933 412.
Kształcenie kompetencji czytelniczych – warsztaty

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli świetlic na warsztaty
Jak rozwijać siebie i swój warsztat pracy w kierunku kształcenia
kompetencji czytelniczych u dzieci i młodzieży

Szkolenie odbędzie się 20.03.2019 i 27.03.2019, godz. 15.00–18.30
w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36.

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli świetlic na warsztaty
Jak rozwijać siebie i swój warsztat pracy w kierunku kształcenia
kompetencji czytelniczych u dzieci i młodzieży

Szkolenie odbędzie się 20.03.2019 i 27.03.2019, godz. 15.00–18.30
w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36.

ZAPISZ SIĘ


W programie:
 • nowe kategorie książek w pracy z dziećmi;
 • kamishibai i picture booki inspiracją do pracy z emocjami dzieci;
 • zapoznanie uczestników z tekstami bajek;
 • propozycje tematów do pracy grupowej;
 • co składa się na dobrą przestrzeń czytelniczą – przykłady;
 • narzędzia coachingowe w rozwoju zawodowym nauczyciela;
 • rola pytań coachingowych w pracy z uczniem.
Opłata za kurs – 25 zł. Wpłaty należy dokonać na rachunek KPCEN 22 1020 5011 0000 9602 0207 5893 z dopiskiem: warsztaty – czytanie.
Kontakt: Anna Piątek, Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl, tel. 881932318.
Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) – szanse i możliwości
Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zapraszają na seminaria:
Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) – szanse i możliwości

więcej...

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zapraszają na seminaria:
Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) – szanse i możliwości

Zintegrowany System Kwalifikacji, wprowadzony ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r., jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy oraz w gospodarce. Jego celem jest podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie wszystkich kwalifikacji w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze.

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) oferuje doradcom edukacyjno-zawodowym, nauczycielom-wychowawcom, konsultantom i doradcom metodycznym pakiet upowszechniający Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK).

Zapraszamy na:
 • jednodniowe seminarium (9.04.2019 r.) ZSK – szansa dla edukacji i rynku pracy, prowadzone przez doradców regionalnych, dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych wszystkich typów szkół.
Zaproszenie seminarium jednodniowe, Program seminarium

ZAPISZ SIĘ

 • dwudniowe seminarium (20-21.03.2019 r.)
  Dzień 1: ZSK – szansa dla edukacji i rynku pracy, prowadzone przez doradców regionalnych;
  Dzień 2: O ZSK w szkole, prowadzone przez trenerów IBE, dla doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.
Zaproszenie seminarium dwudniowe, Program seminarium

ZAPISZ SIĘ


Szkoły średnie będą mieć możliwość zamówienia lekcji pokazowych Najpierw masa, później forma – różne drogi budowania własnych kwalifikacji prowadzonych przez trenerów IBE.

Celem seminariów jest pogłębienie wiedzy uczestników o ZSK, opracowanie propozycji konspektów lekcji poświęconych tej tematyce oraz zachęcenie młodzieży do świadomego budowania swojej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem możliwości wynikających z funkcjonowania ZSK.

Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych

Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych, IX edycja
pod patronatem
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na projekt edukacyjny nawiązujący do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ludzi, miejsc, wydarzeń, instytucji promujących województwo kujawsko-pomorskie ze zwróceniem uwagi na solidarność międzypokoleniową.

Festiwal jest skierowany do uczniów VI–VIII klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego.

więcej...
Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych, IX edycja
pod patronatem
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na projekt edukacyjny nawiązujący do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ludzi, miejsc, wydarzeń, instytucji promujących województwo kujawsko-pomorskie ze zwróceniem uwagi na solidarność międzypokoleniową.

Festiwal jest skierowany do uczniów VI–VIII klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego.

Celami festiwalu są:
 1. promocja dobrych praktyk w zakresie identyfikacji regionalnej mieszkańców i pozytywnie postrzeganego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego na zewnątrz,
 2. promowanie solidarności międzypokoleniowej,
 3. promocja samorozwoju,
 4. kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów potrzebnych do realizacji projektów edukacyjnych.

Współorganizatorami festiwalu są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

Zasady udziału w festiwalu i formularz zgłoszeniowy znajdują się w Regulaminie i załącznikach:
REGULAMIN, ZAŁĄCZNIKI,
FOLDER - ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

Termin nadsyłania projektów edukacyjnych mija 15 kwietnia 2019 r. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do organizatora:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń
Na kopercie powinien być umieszczony dopisek Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych.

Czekamy na projekty!
Szczegółowych informacji udziela Ewa Kondrat, nauczycielka konsultantka ds. języka polskiego w KPCEN w Toruniu, e-mail: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl

Jak to się robi?
Wielcy Polacy – rejonowy etap w Grudziądzu
012150151152
  kontakt
oferta
polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>

Drogi Gościu!
 
Informujemy Cię o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies. Pamiętaj, że dbamy o Twoją prywatność i bez Twojej zgody nie zwiększymy zakresu naszych uprawnień. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzanych plików cookies i przetwarzanych danych osobowych znajdziesz w Polityki Prywatności.
 

Zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie określane jako "RODO", "ORODO" "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), pragniemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach przetwarzania.

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody i kliknięciu w pole Zapoznałem się będziemy zbierać dane osobowe, w ramach korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności portalu/strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń, tel. 56 62 277 47, e-mai: kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w naszej Polityce Prywatności, w szczególności abyśmy mogli:

 • prawidłowo wykonać umowę lub zrealizować szkolenie
 • dopasować ustawienia Twojej przeglądarki internetowej do sposobu wyświetlania naszej strony (dane z plików cookies)
 • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia, (dane z plików cookies)
 • dokonywać pomiarów statystycznych (dane z plików cookies)

Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na naszą rzecz, naszych podwykonawców oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądów lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności, która opisuje również w jaki sposób możesz poinformować Nas o swoim żądaniu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Z kolei taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych jest tzw. uzasadniony interes administratora.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce Prywatności.


 
ZAPOZNAŁEM SIĘ PÓŹNIEJ