czwartek, 21 czerwiec 2018 godz. 15:46

log in

 
 
Pożegnanie „Muchomorka”

W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Danuta Potręć uczestniczyła w uroczystości zakończenia działalności Prywatnego Przedszkola i Żłobka „Pod Muchomorkiem” w Toruniu. Założycielka i dyrektorka placówki Mirosława Rutkowska żegnała się z rodzicami, dziećmi, przedstawicielami instytucji, z którymi współpracowała przez wiele lat oraz ze swoimi pracownikami. Spotkanie miało miejsce w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu 19 czerwca 2018 r. Występy dzieci uświetniły uroczystość, jednocześnie powodując dużo radości.

więcej...

W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Danuta Potręć uczestniczyła w uroczystości zakończenia działalności Prywatnego Przedszkola i Żłobka „Pod Muchomorkiem” w Toruniu. Założycielka i dyrektorka placówki Mirosława Rutkowska żegnała się z rodzicami, dziećmi, przedstawicielami instytucji, z którymi współpracowała przez wiele lat oraz ze swoimi pracownikami. Spotkanie miało miejsce w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu 19 czerwca 2018 r. Występy dzieci uświetniły uroczystość, jednocześnie powodując dużo radości.

Danuta Potręć podziękowała za współpracę oraz za dzielenie się wiedzą i doświadczeniem nauczycieli na łamach czasopisma oświatowego „UczMy” oraz życzyła dyrekcji realizacji marzeń często odkładanych na później z powodu nadmiaru obowiązków, a nauczycielom wszystkiego najlepszego w dalszym życiu zawodowym. Konsultantka otrzymała piękne podziękowanie za współpracę oraz pamiątkowy kubek z logo przedszkola.

Warto wspomnieć, że Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy przez kilka lat sprawował patronat nad Ogólnopolskim Konkursem „Zdrowy Przedszkolak”, organizowanym przez Przedszkole „Pod Muchomorkiem”.

Wszystkiego dobrego!
Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Projekt „Buduję, koduję, programuję” – czas start!

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu 12 czerwca 2018 r. zorganizowało konferencję dla uczestników projektu „Buduję, koduję, programuję”. Spotkanie odbyło się w auli Centrum Dialogu w Toruniu. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem unijnym – Działanie 3.2: Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, III oś priorytetowa – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Koordynatorami projektu są dyrektor KPCEN Małgorzata Trzeciak, Wacław Kozłowski, Agnieszka Przybyszewska, Marzenna Wierzbicka i Sławomir Żebrowski. Program konferencji obejmował wystąpienia koordynatorów projektu przybliżające jego ideę nauczycielom i dyrektorom szkół, które wezmą w nim udział.

więcej...

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu 12 czerwca 2018 r. zorganizowało konferencję dla uczestników projektu „Buduję, koduję, programuję”. Spotkanie odbyło się w auli Centrum Dialogu w Toruniu. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem unijnym – Działanie 3.2: Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, III oś priorytetowa – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Koordynatorami projektu są dyrektor KPCEN Małgorzata Trzeciak, Wacław Kozłowski, Agnieszka Przybyszewska, Marzenna Wierzbicka i Sławomir Żebrowski. Program konferencji obejmował wystąpienia koordynatorów projektu przybliżające jego ideę nauczycielom i dyrektorom szkół, które wezmą w nim udział.

Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektor KPCEN, w Prezentacji projektu „Buduję, koduję, programuję” przedstawiła cztery moduły, z których będzie składało się szkolenie. Pierwszy – zajęcia przygotowujące do myślenia algorytmicznego, kodowania i programowania, w który zaangażowana jest Marzenna Wierzbicka. Drugi moduł składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy zapoznania się z wybranymi typami urządzeń mobilnych i programami do edukacji programistycznej. Druga część jest związana z budową i instrukcją obsługi Ozobota oraz scenariuszami zajęć z Ozobotem. Trzeci moduł bazuje na grze planszowej „Scootie Go!”: użyciu klocków funkcyjnych i aplikacji multimedialnych do rozwiązywania problemów i tworzenia algorytmów. Ostatni moduł dotyczy przykładowych konstrukcji robotów i ich uruchamiania – z wykorzystaniem klocków LEGO i JUMI. W tym module zaprezentowane też będą przykładowe elektroniczne zasoby edukacyjne, np. środowisko programowania na bazie Scratcha.

Małgorzata Trzeciak, dyrektor KPCEN w Toruniu i kierownik projektu, omówiła szczegóły Organizacji działań w projekcie „Buduję, koduję, programuję”, poinformowała o harmonogramie szkoleń i zaprezentowała planowane działania w projekcie, obejmujące: opracowanie dokumentacji szkoleniowej i scenariuszy lekcji, szkolenia stacjonarne dla nauczycieli i zapewnienie im wsparcia w trakcie pracy z uczniami, wyjazd do Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu, prowadzenie sieci współpracy, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz zarządzanie projektem.

W ostatnim wystąpieniu pt. Przykłady wykorzystania dostępnych rozwiązań w programowaniu w edukacji wczesnoszkolnej Sławomir Żebrowski, konsultant KPCEN, zaznaczył, że nauka programowania na etapie nauki wczesnoszkolnej jest odpowiedzią na potrzeby współczesności, a informatyka nie jest dziedziną hermetyczną, lecz wspiera inne sfery nauki. Zwrócił uwagę, że myślenie komputacyjne zakłada świadome i celowe wykorzystanie metod i narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów z życia codziennego. Prelegent pokazał wymagania podstawy programowej z zakresu informatyki w klasach I–III szkoły podstawowej, podkreślając, że chodzi o zainteresowanie dzieci programowaniem poprzez zastosowanie przystępnych dla nich narzędzi. Poprzez zabawę najmłodsi uczniowie poznają pojęcia liniowej kolejności, sekwencyjności, porządkowania czynności, logicznego porządku zdarzeń, algorytmu. Na koniec zaprezentował pomoce dydaktyczne w nauczaniu programowania: Ozoboty, grę „Scootie Go!” oraz robota z klocków LEGO. Pointując, zwrócił uwagę, że poprzez nauczanie programowania uczniowie nabywają nowych kompetencji społecznych, bo programowanie to praca zespołowa.

W dyskusji na zakończenie konferencji zabrał głos przedstawiciel Kuratorium Oświaty, starszy wizytator Zbigniew S. Jaguszewski, podkreślając znaczenie nauczycieli nauczania zintegrowanego w stawianiu przez uczniów pierwszych kroków w sferze informatyki, potrzebę ich kształcenia się w tym kierunku, by umieli w przystępny sposób uczyć swoich podopiecznych podstaw programowania. Zwrócił uwagę na fakt, że jakość tego pierwszego kontaktu z informatyką na etapie wczesnoszkolnym rzutuje na efektywność nauki na późniejszych etapach edukacyjnych.

Projekt „Buduję, koduję, programuję” ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Skierowany jest do nauczycieli szkół publicznych z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego oraz żnińskiego. Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2018 roku, a koniec został zaplanowany na 30.09.2020 r.

Tekst i zdjęcia: dr Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu.

Propozycja dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych: nowy rok szkolny z nowym wyposażeniem pracowni

Od kilku lat kujawsko-pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli wypożyczają pracownikom podległych im placówek mobilne pracownie z laptopami i czujnikami pomiarowymi Pasco. Te nowoczesne narzędzia bardzo pomagają w wykonywaniu doświadczeń i eksperymentów na lekcjach biologii, chemii, fizyki, geografii i przyrody. Mieszczące się w dwóch zgrabnych gabarytowo szafkach (50 × 80 × 110 cm) zestawy mieszczą m.in. 16 laptopów, 5 cyfrowych mikroskopów i ponad 50 czujników (w tym pH, tlenu, dwutlenku węgla, ruchu, siły, temperatury, ciśnienia, ładunku, światła, pracy serca i wiele innych), umożliwiających wykonywanie szybkich i precyzyjnych pomiarów, rejestrowanych przez dołączone oprogramowanie SparkVue. Tak wyposażona pracownia staje się miejscem prowadzenia naprawdę ciekawych, bogato ilustrowanych, aktywnie zajmujących uczniów lekcji problemowych. Na naszej stronie internetowej, w zakładce Mobilne Pracownie znaleźć można bogatą obudowę merytoryczną, m.in. scenariusze lekcji i pomysły na doświadczenia z ich użyciem. Jest też szczegółowy opis Dokumenty do użyczenia pracowni mobilnej, gdzie znaleźć można m.in. Zamówienie na wypożyczenie. Bardzo zachęcamy do skorzystania z tej formy współpracy z nami (wypożyczamy pracownie nawet na cały rok, po kilkugodzinnym przeszkoleniu nauczycieli, najbliższe w okresie koniec VIII/IX), bliższych informacji udziela pracownik KPCEN w Toruniu Krzysztof Rochowicz, tel. 881-930-091.

Przedszkole Promujące Zdrowie – konsultacje

Jak uzyskać Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie?

Od 18 do 22 czerwca zapraszamy do KPCEN w Toruniu dyrektorów przedszkoli, nauczycieli przedszkola i wychowawców na bezpłatne konsultacje. W tych dniach dyżur pełni Dorota Andrzejewska, Wojewódzki Koordynator Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, udzielając indywidualnych konsultacji. Informacje będą dotyczyć idei Przedszkola Promującego Zdrowie, diagnozy potrzeb przedszkola, planowania działań wg modelu Szkoły Promującej Zdrowie oraz metod i narzędzi do autoewaluacji działań. Podane poniżej daty i godziny to czas, w którym Dorota Andrzejewska jest dostępna na konsultacjach, a do Państwa należy decyzja, którego dnia Państwo chcą przyjechać i ile czasu poświęcić na rozmowę.

Terminy:
  • 18.06.2018 r. w godzinach 12.00–17.00
  • 19.06.2018 r. w godzinach 10.00–12.00
  • 20.06.2018 r. w godzinach 12.00–17.00
  • 21.06.2018 r. w godzinach 12.00–17.00
  • 22.06.2018 r. w godzinach 10.00–12.00

ZAPISZ SIĘ
Zapraszamy i zachęcamy do kontaktu: dorota.andrzejewska@kpcen-torun.edu.pl.

Innowacyjna edukacja – czyli jaka?
Szanowni Uczestnicy konferencji wojewódzkiej Innowacyjna edukacja – czyli jaka?,

w imieniu organizatora dziękuję za obecność 12 maja br. na konferencji o innowacjach w edukacji.
Wyrażam nadzieję, że udział w tym wydarzeniu edukacyjnym był czasem refleksji i inspiracji do działań na rzecz uczniów i osobistego rozwoju.
Zgodnie z wcześniejszą deklaracją przekazujemy Państwu link do materiałów filmowych w postaci playlisty zawierającej pięć wystąpień:Zapraszam do śledzenia naszej strony i korzystania z oferty.

Marzenna Wierzbicka
Kierownik Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji


Materiał filmowy przygotowała i opracowała Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu.
VIII edycja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych rozstrzygnięta

Tegoroczna tematyka projektów edukacyjnych nadesłanych na Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych miała nawiązywać do ludzi, miejsc, wydarzeń, instytucji promujących województwo kujawsko-pomorskie ze zwróceniem uwagi na solidarność międzypokoleniową. Projekty mogły mieć formę np.: filmu, prezentacji multimedialnej, wywiadu, komiksu, albumu, gry edukacyjnej, folderu, przedstawienia teatralnego, wycieczki itp.

więcej...

Tegoroczna tematyka projektów edukacyjnych nadesłanych na Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych miała nawiązywać do ludzi, miejsc, wydarzeń, instytucji promujących województwo kujawsko-pomorskie ze zwróceniem uwagi na solidarność międzypokoleniową. Projekty mogły mieć formę np.: filmu, prezentacji multimedialnej, wywiadu, komiksu, albumu, gry edukacyjnej, folderu, przedstawienia teatralnego, wycieczki itp.

Cele projektów wynikały ze Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, w tym z celu strategicznego Aktywne społeczeństwa i sprawne usługi, celu strategicznego Tożsamość i dziedzictwo oraz priorytetu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy na rok 2017/18 Praca w grupie i projekt edukacyjny jako metoda kształtowania umiejętności i postaw ucznia.

Organizatorom zależało na:
  1. promocji dobrych praktyk w zakresie identyfikacji regionalnej mieszkańców i pozytywnie postrzeganego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego na zewnątrz,
  2. promowaniu solidarności międzypokoleniowej,
  3. promocji samorozwoju,
  4. kształtowaniu umiejętności kluczowych uczniów potrzebnych do realizacji projektów edukacyjnych.

W skład Kapituły oceniającej nadesłane prace wchodziło dziesięciu przedstawicieli z następujących instytucji: Kuratorium Oświaty, wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli (KPCEN-y) z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka oraz miejskiej toruńskiej placówki doskonalenia nauczycieli (TODMiDN). Przewodniczącą Kapituły zgodnie z regulaminem festiwalu była Małgorzata Trzeciak, dyrektor KPCEN w Toruniu.

Kapituła po dokładnej i wnikliwej analizie dokumentacji projektowej 4 czerwca 2018 r. wyłoniła laureatów, a jedną pracę wyróżniła.

Laureaci (szkoła, tytuł projektu, opiekunowie, liczba uczestników):

I miejsce – Zespół Szkół w Dobrzejewicach, Szlakiem sławnych postaci ziemi dobrzyńskiej, Anna Łuszczak, Paulina Radosz, 8 uczniów;
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich, Odnawialna złotnicka energia, Katarzyna Pietrzak, 6 uczniów;
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Toruniu, Tony Halik – tańczący z planetami, Ewa Palacz, 6 uczniów;
Praca wyróżniona – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 w Grudziądzu, Willkommen in Graudenz, Marzena Giemza, Grażyna Piasecka, 9 uczniów.

Gratulujemy nauczycielom i uczniom wyróżnionym, pozostałym dziękujemy za wzięcie udziału w festiwalu.
Ewa Kondrat, konsultant ds. języka polskiego, sekretarz kapituły
Projekt „Buduję, koduję, programuję” – czas start!
Pożegnanie „Muchomorka”
012135136
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>