piątek, 27 kwiecień 2018 godz. 00:30

log in

 
 
Jak pisać, aby zaciekawić czytelnika?


Uwaga!
Wyjątkowa okazja na spotkanie z toruńskim pisarzem Robertem Małeckim.

Czy historia kryminalna z książek Najgorsze dopiero nadejdzie i Porzuć swój strach Roberta Małeckiego znajdzie rozwiązanie w Koszmary zasną ostatnie (premiera 18.04.2018 r.)?

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza na
spotkanie z pisarzem Robertem Małeckim
Jak pisać, aby zaciekawić czytelnika?
9 maja 2018 r.
KPCEN w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, godz. 16.00–18.00

ZAPISZ SIĘ
Zapisy do 7 maja 2018 r.


więcej...
Uwaga!
Wyjątkowa okazja na spotkanie z toruńskim pisarzem Robertem Małeckim.

Czy historia kryminalna z książek Najgorsze dopiero nadejdzie i Porzuć swój strach Roberta Małeckiego znajdzie rozwiązanie w Koszmary zasną ostatnie (premiera 18.04.2018 r.)?

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza na
spotkanie z pisarzem Robertem Małeckim
Jak pisać, aby zaciekawić czytelnika?
9 maja 2018 r.
KPCEN w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, godz. 16.00–18.00

ZAPISZ SIĘ
Zapisy do 7 maja 2018 r.


Udział jest bezpłatny. Liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.
Spotkanie jest adresowane do nauczycieli polonistów, bibliotekarzy i wszystkich nauczycieli zainteresowanych książkami Roberta Małeckiego.
Tematy naszego spotkania: warsztat pracy pisarza, źródła wątków kryminalnych, pierwowzory postaci literackich.
Kontakt: Anna Piątek, e-mail: Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl, tel. 881932318.
Wykorzystanie obrazów artystycznych w edukacji historycznej - kurs
KPCEN w Toruniu
zaprasza
nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie oraz wszystkich innych zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych,
gimnazjów i placówek ponadgimnazjalnych
na 10-godzinny kurs
Wykorzystanie obrazów artystycznych w edukacji historycznej
Planowane terminy spotkań: 18 i 19 maja 2018 r.
o godzinie 15.30 w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36.

ZAPISZ SIĘ
Zapisy do 8.05.2018 r.


więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza
nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie
oraz wszystkich innych zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych,
gimnazjów i placówek ponadgimnazjalnych
na 10-godzinny kurs
Wykorzystanie obrazów artystycznych w edukacji historycznej
Planowane terminy spotkań: 18 i 19 maja 2018 r.
o godzinie 15.30 w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36.

ZAPISZ SIĘ
Zapisy do 8.05.2018 r.


Celem warsztatów jest wzbogacenie umiejętności nauczyciela w zakresie wykorzystania źródeł historycznych w nauczaniu historii.
Tematyka:
 • ABC analizy źródła ikonicznego,
 • materiał ilustracyjny podręczników – wsparciem dla nauczyciela w realizacji procesu dydaktycznego,
 • Polski malowane dzieje – tajemnice obrazów Jana Matejki,
 • Artur Grottger – kronikarz powstania styczniowego,
 • realizm w obrazach – Piaskarze Aleksandra Gierymskiego.
Prowadzący:
Wiesława Surdyk-Fertsch, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, doradca metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Autorka podręczników oraz programów nauczania do historii. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.
Opłata za kurs: 90 zł.
Informacji udziela Zofia Spalińska, konsultantka, nr tel. 881 933 355.
Konkursy recytatorskie w Czernikowie

W konkursie recytatorskim, organizowanym w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie, 21 kwietnia 2018 roku uczniowie prezentowali utwory patrona. Oryginalne i wzruszające recytacje oceniało jury, w którym od lat uczestniczy Danuta Potręć, konsultantka KPCEN w Toruniu.

Szkoła organizuje tego typu konkursy dwa razy do roku: Konkurs Recytatorski twórców ziemi dobrzyńskiej „Dobrze, ziemio…” (marzec) oraz Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Znów wędrujemy ciepłym krajem…” (kwiecień). Inicjatywy te cieszą się dużą popularnością wśród uczniów. Danuta Potręć zapytała dzieci, co skłania je do corocznych występów deklamatorskich. Odpowiedzi wskazywały na satysfakcję z możliwości zaprezentowania się publicznie, przyjemność z obcowania z poezją, potrzebę samorozwoju:
więcej...

W konkursie recytatorskim, organizowanym w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie, 21 kwietnia 2018 roku uczniowie prezentowali utwory patrona. Oryginalne i wzruszające recytacje oceniało jury, w którym od lat uczestniczy Danuta Potręć, konsultantka KPCEN w Toruniu.

Szkoła organizuje tego typu konkursy dwa razy do roku: Konkurs Recytatorski twórców ziemi dobrzyńskiej „Dobrze, ziemio…” (marzec) oraz Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Znów wędrujemy ciepłym krajem…” (kwiecień). Inicjatywy te cieszą się dużą popularnością wśród uczniów. Danuta Potręć zapytała dzieci, co skłania je do corocznych występów deklamatorskich. Odpowiedzi wskazywały na satysfakcję z możliwości zaprezentowania się publicznie, przyjemność z obcowania z poezją, potrzebę samorozwoju:
Ponieważ poezja rozwija nasze słownictwo i dzięki konkursom recytatorskim możemy poznawać nowych ludzi. (Aleksandra Ziętarska, SP w Steklinie)
Inspiruje mnie recytowanie wierszy, ponieważ wiersze są bardzo ciekawe! Ćwiczę moją pamięć. Według mnie warto. (Anonimowo)
Mówiąc wiersz, można wyrazić dużo emocji, więc dlatego tu jestem. (Agata Rumińska)

Danuta Potręć wręczyła wybranemu uczniowi za najciekawszą interpretację wiersza K. K. Baczyńskiego, w imieniu dyrektora KPCEN w Toruniu, promocyjną nagrodę – power bank. Sponsorami wydarzenia są Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy w Czernikowie i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

Danuta Potręć, Pracownia Informacji i Promocji
Warsztaty Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza na warsztaty
Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
Zajęcia odbędą się 27 kwietnia i 11 maja br. w godzinach od 16.45 do 20.00
w siedzibie KPCEN w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 36.
Zapisy drogą elektroniczną do 25 kwietnia br.

ZAPISZ SIĘ

więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza na warsztaty
Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
Zajęcia odbędą się 27 kwietnia i 11 maja br. w godzinach od 16.45 do 20.00
w siedzibie KPCEN w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 36.
Zapisy drogą elektroniczną do 25 kwietnia br.

ZAPISZ SIĘ

Opłata za warsztaty wynosi 80 zł.
Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem.
Nr konta: 22 1020 5011 0000 9602 0207 5893, dopisek: Stres i wypalenie.
Kierownik i prowadząca: dr Małgorzata Kaczmarek – konsultantka KPCEN w Toruniu.
Kontakt: malgorzata.kaczmarek@kpcen-torun.edu.pl; tel. 881 930 097.
Zaproszenie do udziału w Kujawsko - Pomorskim Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych

UWAGA OSTATNI TYDZIEŃ ZGŁASZANIA PROJEKTÓW

Kujawsko - Pomorski Festiwal Gimnazjalnych
Projektów Edukacyjnych - VIII edycja

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na gimnazjalny projekt edukacyjny nawiązujący do zagadnień dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego (etnografii, przyrody, krajoznawstwa, historii, kultury itp.). Współorganizatorami festiwalu są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

więcej...
Kujawsko - Pomorski Festiwal Gimnazjalnych
Projektów Edukacyjnych - VIII edycja

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na gimnazjalny projekt edukacyjny nawiązujący do zagadnień dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego (etnografii, przyrody, krajoznawstwa, historii, kultury itp.). Współorganizatorami festiwalu są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

Cele projektu wynikają ze Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+, w tym z celu strategicznego Aktywne społeczeństwa i sprawne usługi, celu strategicznego Tożsamość i dziedzictwo oraz priorytetu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy na rok 2017/18 Praca w grupie i projekt edukacyjny jako metoda kształtowania umiejętności i postaw ucznia.

Cele:
 1. promocja dobrych praktyk w zakresie identyfikacji regionalnej mieszkańców i pozytywnie postrzeganego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego na zewnątrz,
 2. promowanie solidarności międzypokoleniowej,
 3. promocja samorozwoju,
 4. kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów potrzebnych do realizacji projektów edukacyjnych
Zasady udziału w festiwalu i formularz zgłoszeniowy znajdują się w Regulaminie i Załącznikach:

REGULAMIN, ZAŁĄCZNIKI

Termin nadsyłania projektów edukacyjnych mija 30 kwietnia 2018 r. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do organizatora:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń
Na kopercie powinien być umieszczony dopisek Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych.
Czekamy na projekty!
Szczegółowych informacji udziela Ewa Kondrat, nauczycielka - konsultantka ds. języka polskiego w KPCEN w Toruniu, e-mail: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl
Wojewódzka konferencja Innowacyjna edukacja – czyli jaka?
Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu
zaprasza dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli
na konferencję wojewódzką
Innowacyjna edukacja – czyli jaka?
17 maja 2018 r., godz. 12.30–16.00,
Centrum Dialogu w Toruniu pl. S. W. Frelichowskiego 1

ZAPISZ SIĘ
Udział jest bezpłatny. Zapisy do 8 maja


więcej...
Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu
zaprasza dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli
na konferencję wojewódzką
Innowacyjna edukacja – czyli jaka?
17 maja 2018 r., godz. 12.30–16.00,
Centrum Dialogu w Toruniu pl. S. W. Frelichowskiego 1

ZAPISZ SIĘ
Udział jest bezpłatny. Zapisy do 8 maja


Celem konferencji jest zainspirowanie nauczycieli do wdrażania nowych rozwiązań w procesie kształcenia, zastosowanie innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych i metodycznych, które rozwijają kompetencje uczniów.

Program konferencji
12.30-13.00 Rejestracja uczestników
13.00-13.10 Uroczyste rozpoczęcie konferencji – Małgorzata Trzeciak, dyrektor KPCEN
13.10-13.40 prof. dr hab. Beata Przyborowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), O innowacjach w czterech perspektywach
13.40-14.10 Aleksander Pawlicki (Szkoła Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności), Strzelanie z pestek albo jak spojrzeć na nowo na godziny nie-wychowawcze
14.10-14.30 Przerwa na kawę
14.30-15.00 Robert Preus (KPCEN Bydgoszcz), Laboratorium smartfona
15.00-15.30 Izabella Gorczyca, dr Joanna Górecka, Czas, by runął mur – r(E)wolucja?! Dlaczego? – przykład dobrej praktyki: Szkoła No Bell w Konstancinie
15.30-15.50 Czesław Ficner – Działania Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu we wspieraniu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim
15.50-16.00 Podsumowanie obrad

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna, ilustrująca inspirujące rozwiązania zaobserwowane podczas licznych zagranicznych wyjazdów studyjnych oraz prezentacja wybranych publikacji z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w zakresie tematyki konferencji.

Szczegółowych informacji udziela: Marzenna Wierzbicka, konsultantka KPCEN w Toruniu:
e-mail: Marzenna.Wierzbicka@kpcen-torun.edu.pl, tel. 881 934 256.
VI Wojewódzki Konkurs Astronomiczny dla uczniów

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza do udziału w VI Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym dla uczniów w wieku od 6 do 20 lat. Cel: popularyzacja astronomii i nauk matematyczno-przyrodniczych, promocja edukacji astronomicznej oraz pracy metodą projektu interdyscyplinarnego w szkołach. Zachęcamy do udziału! Szczegóły w załączonych dokumentach oraz na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci-edukacja

Informacja o konkursie.docx, Uchwała.pdf, Regulamin.pdf,
Załącznik nr 1.pdf, Załącznik nr 2.pdf, Załącznik nr 3.pdf,
Załącznik nr 4.pdf, Załącznik nr 5.pdf
Uczeń o specjalnych potrzebach - kurs
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza
nauczycieli różnych specjalności, pedagogów szkolnych,
pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
na kurs 25-godzinny
,,Praca nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych”
który odbędzie się w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36
Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o zapis elektroniczny
do 28 kwietnia 2018r. do godz. 15.00.

ZAPISZ SIĘ

więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza
nauczycieli różnych specjalności, pedagogów szkolnych,
pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
na kurs 25-godzinny
,,Praca nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych”
który odbędzie się w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36
Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o zapis elektroniczny
do 28 kwietnia 2018r. do godz. 15.00.

ZAPISZ SIĘ

Terminy spotkań:
 • 8.05.br., godz. 15.30–19.30
 • 9.05.br., godz. 15.30–19.30
 • 15.05.br., godz. 15.30–19.30
 • 17.05.br., godz. 15.30–19.30
 • 18.05.br., godz. 15.30–19.30

Koszt kursu: 230 zł.
Szczegółowych informacji udziela kierownik formy: Wiesława Kuban, tel: 881 93 44 85.
Arteterapia – zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi w świetlicy szkolnej
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza nauczycieli świetlic na warsztaty
Arteterapia – zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi w świetlicy szkolnej
Spotkanie odbędzie się 14 maja 2018 r. w siedzibie KPCEN w Toruniu
przy ul. H. Sienkiewicza 36, w godzinach od 15 do 19.
Zapisy do 9.05. 2018 r, o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ

Opłata za warsztaty wynosi 30 zł.
więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza nauczycieli świetlic na warsztaty
Arteterapia – zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi w świetlicy szkolnej
Spotkanie odbędzie się 14 maja 2018 r. w siedzibie KPCEN w Toruniu
przy ul. H. Sienkiewicza 36, w godzinach od 15 do 19.
Zapisy do 9.05. 2018 r, o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ

Opłata za warsztaty wynosi 30 zł.
Wpłatę należy dokonać na numer rachunku: 22 1020 5011 0000 9602 0207 5893
z dopiskiem: Plastyczne świetlice.

Celem zajęć jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli świetlic o ćwiczenia plastyczne integrujące grupę, wykorzystujące mechanizm fotoprojekcji, uwrażliwiające, zastosowanie różnych technik plastycznych podczas ekspresji twórczej dziecka.

Osoba prowadząca to mgr Eliza Ludkiewicz – psycholog, oligofrenopedagog, arteterapeuta, muzyk.
Kierownik warsztatów: Anna Piątek – konsultantka KPCEN w Toruniu.
Kontakt: Anna Piątek , e-mail: Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl.
Konkursy recytatorskie w Czernikowie
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – szkolne wyzwanie
012131132133
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>