niedziela, 24 lipiec 2016 godz. 02:55

log in

 
 
Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy nauczyciela - konsultanta ds. doskonalenia kadry kierowniczej w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
- oferta z dnia 09.06.2016 r.
W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko zatrudniony został Pan Sławomir Żebrowski, zamieszkały w Golubiu-Dobrzyniu.

Wyniki naboru

Myślenie wizualne w KPCEN w Toruniu

Myślenie wizualne (MW) w pracy konsultanta było tematem wakacyjnych warsztatów dla pracujących w lipcowe dni koleżanek konsultantek w KPCEN w Toruniu. Zajęcia, które odbyły się 5.07., poświęcone były prezentacji idei stosowania MW w biznesie, edukacji, promocji i w różnych dziedzinach życia. Po części praktycznej okazało się, że wszystkie uczestniczki potrafią stworzyć profesjonalne prace z wykorzystaniem poznanych sposobów graficznego zapisu myśli lub idei. Warsztaty poprowadziła Ewa Kondrat, szkolona przez Klaudię Tolman - Ryślicielkę®.

MW to metoda przekładania trudnych treści na klarowny zapis graficzny. Sprawdza się w bankach, korporacjach, na konferencjach i... w szkole.

Od września zapraszamy nauczycieli do wzięcia udziału w warsztatach poświęconych praktycznemu wykorzystaniu MW (w tym sketchnoting) w zajęciach szkolnych.

Ewa Kondrat, konsultantka KPCEN w Toruniu
Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, że Zarząd Województwa opracował nową formułę promowania najlepszych nauczycieli z regionu w postaci Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” i przyjął uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/921/16 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie ustanowienia Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” oraz przyjęcia jego regulaminu.

Wniosek o przyznanie tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” należy składać w terminie do 31 lipca każdego roku. Decydująca jest data złożenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego.

Tekst aktualnie obowiązującej uchwały wraz ze wzorem wniosku dostępny jest na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce aktualności oraz menu tematyczne/edukacja a także na stronie BIP.

Jednocześnie informujemy, że Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr XIX/350/16 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pracownikom oświaty nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uchwała, Regulamin, Wzór wniosku

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)
Myślenie wizualne w KPCEN w Toruniu
Matematyka w KPCEN
012888990
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>