czwartek, 21 marzec 2019 godz. 04:54

log in

 
 
Myślenie wizualne w szkole średniej

Notatki graficzne rozpowszechniły się w Zespole Szkół, CKU w Gronowie. Prace zwolenników myślenia wizualnego widoczne były na szkolnych korytarzach jeszcze przed rozpoczęciem kursu. Podczas zajęć Myślenie wizualne w praktyce szkolnej przeprowadzonych przez Ewę Kondrat i Danutę Potręć, konsultantki KPCEN w Toruniu, nauczyciele mieli okazję wykorzystać w praktyce zasady tworzenia sketchnotek. Niby rysowanie jest prostą sprawą, ale zwizualizowanie graficzne materiału z zajęć prowadzonych w szkołach średnich wymaga dużej kreatywności. Mamy nadzieję, że uczniowie zainspirowani przez nauczycieli chętnie będą wykorzystywali tę metodę zwięzłego przedstawiania zawiłych treści.

Ewa Kondrat

Współpraca się opłaca

Egzaminy ósmoklasisty tuż-tuż. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli KPCEN i CKU TODMiDN w Toruniu zaproponowały polonistom 7 marca 2019 r. kolejne spotkanie. Organizacją zajęła się Jolanta Serocka, doradca metodyczny języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych CKU TODMiD, natomiast część warsztatową poprowadziła Ewa Kondrat, konsultantka ds. języka polskiego w toruńskim KPCEN.

Część spotkania poświęcono na zapoznanie się z rodzajami zadań egzaminacyjnych i ćwiczeniami umożliwiającymi realizację założonych celów. Uwagi Jolanty Serockiej, polonistki ze szkoły średniej, na temat formuły egzaminu ósmoklasisty pozwoliły na pokazanie, jakiego przygotowania uczniów oczekują nauczyciele szkół ponadpodstawowych – np. do napisania rozprawki.

Uczestnicy otrzymali bezpłatną publikację Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela. Język polski, przygotowaną przez MEN i ORE. Wykonano zaproponowane w materiałach ćwiczenia, pokazujące możliwości pracy z tekstem argumentacyjnym i na co należy zwrócić uwagę przy streszczeniach.

Dzięki współpracy obu ośrodków w spotkaniu wzięły udział polonistki zarówno z Torunia, jak i z powiatu.

Ewa Kondrat
Innowacyjna edukacja a kształtowanie kompetencji kluczowych

Kolejne sympozjum z zakresu innowacyjnej edukacji za nami. Spotkaliśmy się z prelegentami i słuchaczami 5 marca w auli Centrum Dialogu w Toruniu na konferencji Innowacyjna edukacja wsparciem w kształtowaniu kompetencji kluczowych – dobre praktyki krajowe i lokalne, zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu – Pracownię Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji, którą kieruje Marzenna Wierzbicka.

Konferencję otworzył Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu, który, po zaakcentowaniu rangi tematu spotkania, powitał prelegentów i gości – Marię Mazurkiewicz, kujawsko-pomorskiego wicekuratora oświaty w Bydgoszczy, Czesława Ficnera, zastępcę dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz licznie zgromadzonych dyrektorów, nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i przedszkolach, a także przedstawicieli organów prowadzących.

więcej...

Kolejne sympozjum z zakresu innowacyjnej edukacji za nami. Spotkaliśmy się z prelegentami i słuchaczami 5 marca w auli Centrum Dialogu w Toruniu na konferencji Innowacyjna edukacja wsparciem w kształtowaniu kompetencji kluczowych – dobre praktyki krajowe i lokalne, zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu – Pracownię Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji, którą kieruje Marzenna Wierzbicka.

Konferencję otworzył Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu, który, po zaakcentowaniu rangi tematu spotkania, powitał prelegentów i gości – Marię Mazurkiewicz, kujawsko-pomorskiego wicekuratora Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (delegatura w Toruniu), Czesława Ficnera, zastępcę dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz licznie zgromadzonych dyrektorów, nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i przedszkolach, a także przedstawicieli organów prowadzących.

Pierwsze wystąpienie należało do Ewy Radanowicz – Szkoła w Radowie Małym miejscem wdrażania innowacji i kształtowania kompetencji kluczowych. Jako dyrektor tej szkoły, włączonej do międzynarodowej sieci Ashoka Changemaker Schools z tytułem Szkoły z mocą, przedstawiła prezentację dotyczącą innowacyjnych rozwiązań z zakresu organizacji pracy i przestrzeni w szkole oraz kierownictwa, opartych na autorskich programach. Szczególnie inspirujące dla uczestników, zadających po wystąpieniu Ewy Radanowicz wiele pytań, było zorganizowanie tematycznych, oryginalnych pracowni. Dzieci poznają w nich zagadnienia związane z podstawą programową przedmiotów szkolnych, uczestniczą w tych zajęciach również w grupach mieszanych, co pozwala młodszym i starszym wcielić się w role mentora i ucznia. Ewa Radanowicz podkreślała, że Szkoła Podstawowa w Radowie Małym stawia na samodzielność, zachęca do eksperymentowania i podejmowania wyzwań – zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Maria Mazurkiewicz postawiła pytanie o Uczenie myślenia – nowatorsko czy tradycyjnie? Pani Wicekurator zwróciła uwagę na potrzebę rozwijania inteligencji, krytycznego myślenia, umiejętności dyskutowania i uniwersalnych kompetencji, które pomogą dostosowywać się do dynamicznej rzeczywistości i rynku pracy podlegającego nieustannym zmianom.

Marzena Kaszyńska w prezentacji Erasmus+ w Przedszkolu nr 8 w Brodnicy – motywacja, kreatywność, konwersacja opowiedziała, jak przedszkolaki uczestniczą w programach typu eTwinning i Erasmus+, ucząc się otwartości na otaczający je świat od najmłodszych lat.

O Zasadach Rona Clarka w kształtowaniu kompetencji kluczowych u uczniów klasy I w ZS w Barcinie mówiła Olga Nowicka. Prezentację ubarwiały nagrania wypowiedzi dzieci, będące najlepszym komentarzem i dowodem na skuteczność stosowanych zasad. Nie zabrakło także informacji, że barcińska szkoła bierze udział w projekcie KPCEN w Toruniu „Buduje, koduję, programuję”, rozwijającym kompetencje cyfrowe.

W ostatnim wystąpieniu dr Anna Krygier przedstawiła Nowatorstwo i innowacje w nauczaniu przedmiotów humanistycznych w SP 7 w Toruniu we współpracy z instytucjami pozaszkolnymi – opowiadała o licznych konkursach, w których maja okazję wykazać się uczniowie tej szkoły, ich sukcesach i kolejnych planach. Wspomniała także o escape roomach, utworzonych w obrębie szkoły w celach edukacyjnych.

Wszystkie wystąpienia prelegentów cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i były uznane za inspirujące. To dla nas najważniejsza informacja – organizujemy tego typu spotkania właśnie po to, by zainspirować innych, zarażać kreatywnością, dobrymi pomysłami i śmiałością do ich wprowadzania w życie.

Konferencji towarzyszyła prezentacja wybranych publikacji z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Zachęcamy do zapoznania się z wykazem literatury dotyczącej kompetencji kluczowych: wykaz literatury

Wkrótce będzie można zapisywać się na wyjazd studyjny do Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, który toruński KPCEN organizuje w drugiej połowie maja 2019 r. Zachęcamy do śledzenia naszej strony www.kpcen-torun.edu.pl i profilu na Facebooku. Niebawem opublikujemy również relację filmową z konferencji.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w tym wydarzeniu wszystkim Eduzmieniaczom i Educiekawskim!
Marzenna Wierzbicka, Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu
Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu


Stare i nowe gry planszowe

Stare i nowe gry planszowe – interesujące warsztaty na ten temat zakończyły się 28 lutego br. Celem szkolenia, które skierowane było dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, było wzbogacenie ich warsztatu pracy w zakresie wykorzystania gier planszowych w procesie dydaktycznym. W trakcie zajęć prowadzonych przez Łukasza Juszczaka, pracownika akademickiego i redaktora naczelnego portalu www.PrzystanekPlanszowka.pl oraz Marzennę Wierzbicką, konsultantkę ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, poruszono m.in. zagadnienia grywalizacji w edukacji oraz mechanizmów wykorzystywanych w nowoczesnych grach planszowych.
więcej...

Stare i nowe gry planszowe – interesujące warsztaty na ten temat zakończyły się 28 lutego br. Celem szkolenia, które skierowane było dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, było wzbogacenie ich warsztatu pracy w zakresie wykorzystania gier planszowych w procesie dydaktycznym. W trakcie zajęć prowadzonych przez Łukasza Juszczaka, pracownika akademickiego i redaktora naczelnego portalu www.PrzystanekPlanszowka.pl oraz Marzennę Wierzbicką, konsultantkę ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, poruszono m.in. zagadnienia grywalizacji w edukacji oraz mechanizmów wykorzystywanych w nowoczesnych grach planszowych.
Poza tym graliśmy w stare i nowe gry planszowe, określając ich walory poznawcze i kształcące. Projektowaliśmy gry oraz organizację spotkania z grami planszowymi w roli głównej. Uczestniczki warsztatów zapoznały się z grami, które powstały w ramach organizowanego przez KPCEN w Toruniu konkursu wojewódzkiego 100 lat mojej małej i dużej Ojczyzny. Oprócz świetnej zabawy, bo przecież gry bawią i uczą, uczestniczki zdobyły nowe umiejętności, wymieniły się doświadczeniami i dowiedziały się, gdzie szukać inspiracji do pracy z przedszkolakami i uczniami.

Marzenna Wierzbicka

U nas czuje się chemię!

W toruńskim KPCEN 19 i 26 lutego odbywały się warsztaty dla nauczycieli chemii w szkole podstawowej. Uczestnicy indywidualnie i w grupach wykonywali doświadczenia. Dotyczyły one m.in. chromatografii bibułkowej, otrzymywania H2, O2 i CO2, (badanie wybranych właściwości fizycznych i chemicznych tych gazów), otrzymywania wodorotlenku magnezu z magnezu, badania przewodnictwa roztworów, powstawania rdzy, wskaźników chemicznych, działania jednych elektrolitów na drugie. W programie zajęć pojawiła się też Lampa Lawa, zegar jodowy, kolorowy mangan, znikający błękit metylenowy, a nawet burza w probówce i inne atrakcje.

Uczestnicy dokonali analizy zapisów podstawy programowej z chemii pod kątem monitorowania, otrzymali wskazówki, jak stworzyć tanie i bezpieczne minilaboratorium umożliwiające uczniom wykonywanie wielu eksperymentów w każdych warunkach szkolnych. Wzięli także udział w prezentacji zasobów pracowni PASCO, którą dysponuje KPCEN w Toruniu.


Barbara Iwanowska

Wielcy Polacy – zakończenie etapu rejonowego w Grudziądzu

Bohater Polski Niepodległej Marian Rejewski – życie, dzieło i pamięć na tle historii Polski XX i XXI wieku – taki tytuł nosiła już VII edycja Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu „Wielcy Polacy”. W siedmiu placówkach odbyły się etapy szkolne, a etap rejonowy miał miejsce w Szkole Podstawowej nr 11 w Grudziądzu. Uroczyste podsumowanie rejonowego etapu, wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań nastąpiło 26 lutego 2019 r. w Urzędzie Miasta w Grudziądzu. W spotkaniu uczestniczyli Naczelnik Wydziału Edukacji w Grudziądzu Sławomira Gajewska, przedstawiciel Wydziału Oświaty Kamila Wiśniewska, ks. dr Paweł Nowogórski, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie. Uroczystość prowadziła przewodnicząca rejonowej komisji Dorota Andrzejewska, nauczyciel konsultant KPCEN w Toruniu. Etap wojewódzki odbędzie się 21 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

więcej...

Bohater Polski Niepodległej Marian Rejewski – życie, dzieło i pamięć na tle historii Polski XX i XXI wieku – taki tytuł nosiła już VII edycja Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu „Wielcy Polacy”. W siedmiu placówkach odbyły się etapy szkolne, a etap rejonowy miał miejsce w Szkole Podstawowej nr 11 w Grudziądzu. Uroczyste podsumowanie rejonowego etapu, wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań nastąpiło 26 lutego 2019 r. w Urzędzie Miasta w Grudziądzu. W spotkaniu uczestniczyli Naczelnik Wydziału Edukacji w Grudziądzu Sławomira Gajewska, przedstawiciel Wydziału Oświaty Kamila Wiśniewska, ks. dr Paweł Nowogórski, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie. Uroczystość prowadziła przewodnicząca rejonowej komisji Dorota Andrzejewska, nauczyciel konsultant KPCEN w Toruniu. Etap wojewódzki odbędzie się 21 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Nagrodę z zajęcie I miejsca – rower – otrzymał Maciej Czarnecki. II miejsce zajął Dawid Wojdyło – obaj są uczniami Gimnazjum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie. Tomasz Wolentarski ze Szkoły Podstawowej nr 11 z Grudziądza zajął miejsce III. Opiekunami uczniów byli Małgorzata Rutkowska, Piotr Matuszewski oraz Beata Makowska. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się także: Daniel Pelka ze Szkoły Podstawowej w Jarantowicach(opiekun Piotr Matuszewski) i Agata Kurek z Publicznej Szkoły w Warlubiu (opiekun Jacek Kufel).W drugim etapie olimpiady brali udział także uczniowie ze szkół w Grucie, Zieleniu i Szkoły Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie.

Gratulacje, dyplomy, nagrody (w tym albumy książkowe) uczniowie przyjęli z rąk organizatorów i fundatorów: prezydenta Grudziądza, ks. dr. Pawła Nowogórskiego, dyrekcji KPCEN w Toruniu oraz naczelnika Wydziału Edukacji. Spotkanie uświetnił fragment musicalu Piotruś Pan w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zieleniu. Prezentowane przedstawienie w całości będzie można obejrzeć 14 czerwca w Wąbrzeskim Domu Kultury, na które zapraszają uczniowie z opiekunami.


Dorota Andrzejewska

Rower trafił do uczennicy z Bądkowa

Etap rejonowy Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach „Bohater Polski Niepodległej Marian Rejewski – życie, dzieło i pamięć na tle historii Polski XX i XXI wieku” został uroczyście podsumowany 27 lutego 2019 r. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego konkursu odebrali dyplomy i nagrody. Towarzyszyli im nauczyciele przygotowujący swoich podopiecznych do konkursu oraz rodzice zwycięzców. Powitał zebranych Sławomir Żebrowski, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, gdzie odbywało się spotkanie. Główną nagrodę – rower – wręczyli uczennicy Magdzie Kumor, która zebrała największą liczbę punktów, ks. dr Paweł Nowogórski, dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży oraz dyrektor KPCEN. Dyplomy i gratulacje uczniowie odebrali z rąk Beaty Więckowskiej, przedstawicielki Departamentu Kultury i Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, który jest współorganizatorem konkursu.

więcej...

Etap rejonowy Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach „Bohater Polski Niepodległej Marian Rejewski – życie, dzieło i pamięć na tle historii Polski XX i XXI wieku” został uroczyście podsumowany 27 lutego 2019 r. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego konkursu odebrali dyplomy i nagrody. Towarzyszyli im nauczyciele przygotowujący swoich podopiecznych do konkursu oraz rodzice zwycięzców. Powitał zebranych Sławomir Żebrowski, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, gdzie odbywało się spotkanie. Główną nagrodę – rower – wręczyli uczennicy Magdzie Kumor, która zebrała największą liczbę punktów, ks. dr Paweł Nowogórski, dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży oraz dyrektor KPCEN. Dyplomy i gratulacje uczniowie odebrali z rąk Beaty Więckowskiej, przedstawicielki Departamentu Kultury i Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, który jest współorganizatorem konkursu.

Danuta Potręć, konsultantka KPCEN oraz przewodnicząca komisji rejonowej (rejon nr 2, powiaty: miasto Toruń, toruński i aleksandrowski) zapoznała gości z wcześniej zebranymi wypowiedziami uczniów na temat „Co w życiu Mariana Rejewskiego wydaje się Ci się najbardziej poruszające”. Młodzież wypowiadała się bardzo dojrzale, podkreślając osobiste aspekty biografii bohatera, jego niezwykłe dokonania w złamaniu szyfru Enigmy oraz fakt, że dzięki niemu wojna zakończyła się o 2–3 lata szybciej niż mogłoby to się zadziać, gdyby szyfr nie został złamany.

Po części oficjalnej uczniowie dzielili się swoimi sposobami uczenia się do konkursu oraz mówili o tym, co ich zainspirowało do wzięcia w nim udziału, poświęcenia swojego czasu i energii na poznanie tej wielkiej, a zarazem skromnej postaci, którą był kryptolog Marian Rejewski.

Warto przypomnieć, że tegoroczny Konkurs jest już siódmą edycją przedsięwzięcia, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku.
Gratulujemy i życzymy uczniom sukcesu na wojewódzkim etapie Konkursu o Wielkich Polakach.

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do wojewódzkiego etapu:
Martyna Kaja Kumor – 86 pkt., Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie
Justyna Salomońska – 85 pkt., Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie
Dominika Król – 84 pkt., Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej
Zofia Bucholc – 82 pkt., Zespół szkół nr 10 w Toruniu
Kamil Dominiak – 75 pkt., Zespół Szkół w Konecku

Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Zdjęcia: Tadeusz Wański – Pracownia Informacji i Promocji

Jak to się robi?

Na zaproszenie Danuty Potręć (konsultantka KPCEN) uczestniczył w spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia Dariusz Chrobak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie, poeta, działacz regionalny. Trzecie już w tym roku szkolnym spotkanie odbyło się 19 lutego 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu.

więcej...

Na zaproszenie Danuty Potręć (konsultantka KPCEN) uczestniczył w spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia Dariusz Chrobak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie, poeta, działacz regionalny. Trzecie już w tym roku szkolnym spotkanie odbyło się 19 lutego 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu.

Dariusz Chrobak na przykładzie swoich doświadczeń opowiadał, jak motywuje siebie, nauczycieli oraz uczniów. Wyróżnił kilka sposobów motywowania, wśród nich: osobiste zaangażowanie, docenienie każdego, dostrzeżenie w każdym predyspozycji do zróżnicowanych działań, miłość do dzieci-uczniów, dawanie przestrzeni do niedoskonałości i popełniania błędów, wspieranie, kiedy zachodzi taka potrzeba, posiadanie własnej pasji, ale też wykorzystywanie okazji i rocznic do podjęcia działań. Przeczytał kilka swoich wierszy, które odzwierciedlały poruszane kwestie, a zarazem były odbiciem zainteresowań autora, czyli zabawy słowem.

Pytania zadawane przez uczestniczki sieci oraz reakcja na to, o czym mówił dyrektor wskazywały na ożywienie ich emocji oraz wagę poruszanego zagadnienia w kontekście pracy i życia osobistego.

Tradycyjnie już Elżbieta Wiśniewska, nauczyciel bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej, przygotowała i zaprezentowała pozycje książkowe nawiązujące do omawianej tematyki, z którymi zapoznały się uczestniczki sieci.

Kolejne spotkanie wyznaczone zostało na 9 kwietnia 2019 r. Tematem przewodnim będzie wykorzystanie narzędzi dialogu motywującego w pracy wychowawczej nauczyciela.

Danuta Potręć - Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu
Wielcy Polacy – rejonowy etap w Grudziądzu

Jeden z rejonowych etapów Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego „Wielcy Polacy” przebiegał pod hasłem Marian Rejewski – życie, dzieło i pamięć na tle historii Polski XX i XXI wieku i odbył się 14 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Grudziądzu. Spotkali się tam uczniowie Rejonu nr 4: Grudziądz, powiat grudziądzki, chełmiński, wąbrzeski i świecki. Test sprawdzający wiedzę dotyczył wybitnego polskiego matematyka i kryptologa Mariana Rejewskiego. Wzięło w nim udział 15 uczniów z 7 szkół. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się łącznie 5 uczniów z Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie, Szkoły Podstawowej nr 11 w Grudziądzu, Szkoły Podstawowej w Jarantowicach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu. W konkursie wzięli udział także uczniowie szkół w Zieleniu, Grucie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 z Wąbrzeźna.

więcej...

Jeden z rejonowych etapów Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego „Wielcy Polacy” przebiegał pod hasłem Marian Rejewski – życie, dzieło i pamięć na tle historii Polski XX i XXI wieku i odbył się 14 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Grudziądzu. Spotkali się tam uczniowie Rejonu nr 4: Grudziądz, powiat grudziądzki, chełmiński, wąbrzeski i świecki. Test sprawdzający wiedzę dotyczył wybitnego polskiego matematyka i kryptologa Mariana Rejewskiego. Wzięło w nim udział 15 uczniów z 7 szkół. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się łącznie 5 uczniów z Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie, Szkoły Podstawowej nr 11 w Grudziądzu, Szkoły Podstawowej w Jarantowicach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu. W konkursie wzięli udział także uczniowie szkół w Zieleniu, Grucie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 z Wąbrzeźna.

Przewodniczącą komisji była Dorota Andrzejewska, konsultantka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, które jest współorganizatorem Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego „Wielcy Polacy”. Dziękuję dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom za wysiłek i trud etapu I i II – spotkamy się w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu we wtorek 26 lutego o godzinie 12.00.

Etap wojewódzki konkursu odbędzie się 21 marca w Urzędzie Marszałkowskim.
Dorota Andrzejewska
Ostatnie spotkanie w ZS w Barcinie w ramach Buduję, koduję, programuję

W miniony wtorek, 19 lutego, ostatnia grupa uczniów z Zespołu Szkół w Barcinie zakończyła edukacyjną przygodę z kodowaniem i programowaniem w ramach projektu Buduję, koduję, programuję. Dzieci wspólnie z panią wicedyrektor Małgorzatą Wiland w obecności zaproszonych na zajęcia rodziców świetnie się bawiły wykonując w zespołach i samodzielnie wiele różnorodnych, ciekawych zadań i ćwiczeń, które pozwoliły im na ocenę nabytych umiejętności. Zastosowana metoda stacji okazała się interesująca i angażująca uczniów, a nauczycielce dała dużo okazji do obserwacji postępów podopiecznych.

Mój udział w zajęciach we wszystkich trzech grupach był ważnym doświadczeniem motywującym do podejmowania kolejnych wyzwań szkoleniowych. Gratuluję wszystkim dzieciom uczestniczącym w zajęciach oraz nauczycielkom: Małgorzacie Wiland, Oldze Nowickiej oraz Anicie Rzepce.

Marzenna Wierzbicka
W Orłowie i Turzanach z projektem Buduję, koduję, programuję

Kolejni uczniowie, tym razem pierwszo- i drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Orłowie oraz pierwszaki ze Szkoły Podstawowej w Turzanach, rozpoczęli swoją przygodę z kodowaniem i programowaniem. Poznawanie szyfrów, wędrowanie po labiryntach, kodowanie różnych dróg, poszukiwanie ukrytych skarbów, to pierwsze, ale jakże ciekawe zadania. Później przyjdzie czas na poznanie sympatycznego Scottiego, sprytnych ozobotów i ciekawego Scratcha. Pierwsze efekty już są. Dzieciom i paniom Marcie Gwóźdź, Alicji Minkisiewicz i Agnieszce Matuszak-Stefaniak życzymy, aby udział w projekcie "Buduję, koduję, programuję" był inspirującym czasem zdobywania nowych umiejętności oraz satysfakcjonującym doświadczeniem.

Marzenna Wierzbicka

W Orłowie

w Turzanach

W tym roku Marian Rejewski

Kolejna edycja Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego „Wielcy Polacy” dotyczy życia i działań Mariana Rejewskiego, wybitnego polskiego matematyka i kryptologa, który złamał szyfr Enigmy, najważniejszej maszyny szyfrującej używanej przez hitlerowskie Niemcy.

Rejonowy etap konkursu Marian Rejewski – życie, dzieło i pamięć na tle historii Polski XX i XXI wieku odbył się 14 lutego 2019 r. Uczniowie Rejonu nr 2 obejmującego powiaty: miasto Toruń, toruński i aleksandrowski tradycyjnie już pisali tekst sprawdzający ich wiedzę w gościnnej Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu. więcej...

Kolejna edycja Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego „Wielcy Polacy” dotyczy życia i działań Mariana Rejewskiego, wybitnego polskiego matematyka i kryptologa, który złamał szyfr Enigmy, najważniejszej maszyny szyfrującej używanej przez hitlerowskie Niemcy.

Rejonowy etap konkursu Marian Rejewski – życie, dzieło i pamięć na tle historii Polski XX i XXI wieku odbył się 14 lutego 2019 r. Uczniowie Rejonu nr 2 obejmującego powiaty: miasto Toruń, toruński i aleksandrowski tradycyjnie już pisali tekst sprawdzający ich wiedzę w gościnnej Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu. Przewodniczącą komisji była Danuta Potręć, konsultantka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, które jest współorganizatorem Konkursu od początku powstania idei tego przedsięwzięcia w naszym województwie. W tym roku w Rejonie nr 2 wzięło udział 22 uczniów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 5 uczniów ze szkół: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie (2 osoby), Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej (jedna osoba), Zespół Szkół w Konecku (jedna osoba) oraz Zespół szkół nr 10 w Toruniu (jedna osoba). Etap wojewódzki konkursu odbędzie się 21 marca w Urzędzie Marszałkowskim.

Uczniowie bardzo ciekawie wypowiadali się na temat, co w życiu Mariana Rejewskiego wydało im się najbardziej poruszające. Poniżej kilka przykładów:
 • Najbardziej poruszająca wydaje mi się jego ciężka praca nad odszyfrowaniem Enigmy. Ogromna liczba kombinacji szyfru, wielu ludzi mogłaby zniechęcić do dalszej pracy. On jednak był wytrwały i się nie poddał.
 • Najbardziej poruszająca wydaje mi się jego determinacja i ogromny wysiłek w pracy nad złamaniem szyfru Enigmy.
 • Marian Rejewski nigdy nie wyrzekł się swojej ojczyzny. Był geniuszem, a jednak nie odciął się od swoich korzeni i dalej pracował w Armii Polskiej.
 • Według mnie najbardziej poruszające w życiu M. Rejewskiego było jego poświęcenie się matematyce i kryptologii. Mimo swojej wielkiej pasji nie mógł on jednak dalej pracować w zawodzie po II wojnie światowej.
 • Kiedy wrócił po wojnie do Polski, mimo ogromnej wiedzy w dziedzinie matematyki został kasjerem. Władze komunistyczne go nękały i inwigilowały.
 • Moim zdaniem najbardziej poruszającą rzeczą w życiu Mariana Rejewskiego jest fakt, że tak wybitny geniusz matematyczny nie mógł zajmować się kryptologią w powojennej rzeczywistości. Był skazany na urzędniczą pracę, która nie mogła zweryfikować jego umiejętności.
 • Tragiczna i poruszająca wydaje mi się śmierć jego syna, to, że M. Rejewski nie zdążył się nim nacieszyć.
 • Dzięki Rejewskiemu wojna trwała o 2–3 lata krócej.
 • Poruszyło mnie bezgraniczne poświęcenie Rejewskiego dla ojczyzny. Jest dla mnie bohaterem.

Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Zajęcia z kodowania w Jaksicach

Kolejne grupy uczniów, tym razem pierwszo- i drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Jaksicach, dokonały (podczas zajęć opartych o scenariusz nr 15 w realizacji projektu Buduję, koduję, programuję) podsumowania i oceny nabytych przez siebie kompetencji i wiadomości. Edukacyjna podróż w rytm piosenki Jedzie pociąg z daleka, wiele pracy nas czeka. Konduktorze łaskawy, zawieź nas do zabawy sprawiła dzieciom i ich wychowawczyniom, Małgorzacie Karaszewskiej i Magdalenie Ławińskiej, wiele satysfakcji i przyjemności. Dzieci miały możliwość wyboru ciekawych i dostosowanych do swoich możliwości zadań. Interesująco wypowiadały się o tym, co było najciekawsze, czego nauczyły się podczas zajęć pozalekcyjnych, co najlepiej zapamiętały oraz do czego wykorzystają zdobyte informacje i umiejętności. Bardzo aktywnie w tych ostatnich, ciekawych zajęciach uczestniczyły dyrektor szkoły Bernadeta Kołodziejska i konsultantka KPCEN w Toruniu Marzenna Wierzbicka.
Marzenna Wierzbicka


Buduję, koduję, programuję w praktyce

Uczniowie klasy Ib i Ic z Zespołu Szkół w Barcinie w ramach realizowanego projektu Buduję, koduję, programuję uczestniczyli w ostatnich zajęciach. Edukacyjna podróż od stacji Labiryntowo do Zajezdni poprzez stacje: Kraina Scottiego, Ozobotowo i Wspominkowo pozwoliła na przypomnienie i sprawdzenie swoich umiejętności. Zajęcia przyniosły dzieciom wiele zadowolenia, a nauczycielkom Anicie Rzepce i Oldze Nowickiej oraz trenerce Marzennie Wierzbickiej dały okazję do obserwacji i oceny nabytych przez uczniów kompetencji.

Marzenna Wierzbicka

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu rozwija kompetencje cyfrowe nauczycieli w województwie

W ramach projektu „Buduję, koduję, programuję” podnosimy kompetencje cyfrowe nauczycieli, a szkoły wyposażamy w sprzęt do nauki i rozwoju uczniów. Na kolejnym etapie projektu od 13 do 16 stycznia 2019 roku w Kobylnikach odbyło się szkolenie stacjonarne dla nauczycieli. To ich druga edycja. Tym razem zajęcia objęły 42 nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej (podzielone na 3 grupy) z powiatu nakielskiego, żnińskiego, mogileńskiego i inowrocławskiego.

więcej...

W ramach projektu „Buduję, koduję, programuję” podnosimy kompetencje cyfrowe nauczycieli, a szkoły wyposażamy w sprzęt do nauki i rozwoju uczniów. Na kolejnym etapie projektu od 13 do 16 stycznia 2019 roku w Kobylnikach odbyło się szkolenie stacjonarne dla nauczycieli. To ich druga edycja. Tym razem zajęcia objęły 42 nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej (podzielone na 3 grupy) z powiatu nakielskiego, żnińskiego, mogileńskiego i inowrocławskiego.

Szkolenie obejmowało swoim zakresem rozwój kompetencji cyfrowych u nauczycieli oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu nauczania programowania w klasach I–III szkoły podstawowej. W ramach 4 modułów uczestnicy zostali zapoznani ze znaczeniem algorytmiki, kodowania i programowania w edukacji uczniów i wskazówkami metodycznymi do prowadzenia zajęć z edukacji informatycznej. Zaprezentowane zostały przykłady zabaw i ćwiczeń. Pokazano uczestnikom wybrane typy urządzeń mobilnych, ich obsługę, programy służące edukacji programistycznej i propozycje wykorzystania TIK w różnych formach nauczania. Wspomniano o przestrzeganiu prawa i zasad bezpieczeństwa, posługiwaniu się technologią w sposób odpowiedzialny oraz o budowie i instrukcji obsługi Ozobota. Omówiono również wykorzystanie możliwości gry Scottie Go!, pozwalającej nauczycielom zdobyć umiejętności łączenia gier planszowych z aplikacjami multimedialnymi. Pokazano również możliwości wykorzystania klocków Lego do nauki programowania oraz zaprezentowano środowiska programowania na bazie Scratcha, a także przykładowe elektroniczne zasoby edukacyjne.

Teraz przed uczestniczkami kolejny etap. W swoich szkołach będą prowadzić zajęcia z programowania z uczniami. Wykorzystają do tego sprzęt, który otrzymają w ramach projektu (tablety dla nauczycieli, Ozoboty i gry Scottie Go!). Do zrealizowania mają 26 godzin zajęć z uczniami na terenie szkoły oraz 4 godziny poza nią. Zajęcia poza szkołą odbędą się również w ramach projektu. Uczniowie wybiorą się wraz z opiekunami do Akademii Nauki w Toruniu. Po zakończeniu tych zajęć będziemy kontynuować rozwój cyfrowych kompetencji u nauczycieli – otrzymają pomoc w rozwijaniu nauczania programowania i kompetencjach cyfrowych w ramach sieci współpracy.

Autorami, a jednocześnie trenerami szkolącymi i wspierającymi nauczycieli są konsultanci KPCEN w Toruniu: Sławomir Żebrowski (dyrektor KPCEN, konsultant ds. doskonalenia kadry kierowniczej), Agnieszka Przybyszewska (wicedyrektor KPCEN, konsultantka ds. matematyki), Marzenna Wierzbicka (kierownik Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji, konsultantka ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej) i Wacław Kozłowski (konsultant ds. edukacji informatycznej).

W realizacji projektu dodatkowo pomagają trenerki: Sylwia Gwizdała (nauczyciel Zespołu Szkół w Barcinie) i Małgorzata Pawłowska (nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 12 w Toruniu) oraz Magdalena Bursztyńska (nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Barcinie), Beata Sobczak-Kwiecińska (nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Barcinie), Anna Połom-Pierzchalska (nauczycielka Zespołu Szkół w Łabiszynie). Trenerzy, którzy pracują na co dzień w innych placówkach oświatowych, poza spełnieniem formalnych wymagań odbyli szkolenie trenerskie 11–13 stycznia br., aby rzetelnie i zgodnie z programem wspierać nauczycieli.


Agnieszka Przybyszewska, Sławomir Żebrowski


Nasz specjalista w Centrum Badań Jądrowych w Genewie!

Pracownik KPCEN w Toruniu, dr Krzysztof Rochowicz, specjalista odpowiedzialny za mobilną pracownię PASCO, od 5 do 18 sierpnia 2018 r. brał udział jako jedyny reprezentant Polski w gronie 46 uczestników z 37 krajów z całego świata w szkoleniu w genewskim Centrum Badań Jądrowych.

Już od 20 lat Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN w Genewie organizuje turnusy popularyzujące problematykę fizyki cząstek dla nauczycieli. Z możliwości pobytu szkoleniowego w tym światowym centrum badań nad strukturą materii skorzystało już ponad 12 tysięcy nauczycieli, możliwe jest też bezpłatne, uzgodnione wcześniej zwiedzanie przez grupy uczniowskie wraz z opiekunami (https://visit.cern/). W 2019 roku dodatkowo zorganizowane będą „drzwi otwarte” w terminie 14–15 września, kiedy to wszyscy (a przynajmniej dysponujący dobrym refleksem i cierpliwie oczekujący w długiej kolejce) chętni będą mogli m.in. zjechać do położonego 100 metrów pod ziemią, 27-kilometrowej długości tunelu z akceleratorem (czyli przyspieszaczem) cząstek LHC. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z ubiegłorocznej akcji „International Teacher Weeks” wykonanych przez dr. Krzysztofa Rochowicza. Zachęcamy też nauczycieli i wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z przetłumaczonymi na język polski materiałami związanymi z LHC (w szczególności warto zwrócić uwagę na „Przewodnik” zawierający m.in. „10 fascynujących faktów”) na stronie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku

www.ncbj.gov.pl/materialy-edukacyjne

Vademecum nauczyciela. Język polski

Egzamin ósmoklasisty zbliża się wielkimi krokami. Grupa polonistów, korzystając z czasu wolnego od zajęć edukacyjnych, wzięła udział w krótkich warsztatach Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, które odbyły się 14 stycznia 2019 r. w KPCEN w Toruniu. Głównym celem spotkania poprowadzonego przez Ewę Kondrat, konsultantkę ds. języka polskiego, było zapoznanie z propozycjami metodycznymi, które zostały opracowane przez MEN oraz ORE i opublikowane w Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela. Język polski. Był czas na uporządkowanie wiedzy o egzaminie, rozmowy o stopniu przygotowania uczniów oraz wymianę doświadczeń dotyczących m.in. motywowania. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem wzięli udział w ćwiczeniach związanych z zadaniami o charakterze argumentacyjnym i ze streszczeniem tekstu popularnonaukowego.

PS Przypominamy, że jesienią odbył się 15-godzinny kurs „Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Wskazówki do pracy z uczniami”, podczas którego omawiane były szczegółowo różnorodne metody i techniki pracy z uczniami. Zapraszamy na kolejną edycję na początku nowego roku szkolnego.

Sztuka mówienia


Nauczyciel często występuje w teatrze jednego aktora: klasa – scena, uczniowie – widzowie. Anna Magalska, aktorka Teatru im. Wilama Horzycy, pokazywała uczestniczkom jesiennych zajęć Sztuka mówienia. Jak panować nad ciałem i prawidłowo posługiwać się aparatem mowy, w jaki sposób przyciągnąć uwagę widzów za pomocą głosu i ruchu scenicznego. Było dużo emocji, ćwiczeń z dykcji, minietiud.

Umiejętności aktorskie przydadzą się nauczycielom i uczniom nie tylko w szkole.
więcej...

Nauczyciel często występuje w teatrze jednego aktora: klasa – scena, uczniowie – widzowie. Anna Magalska, aktorka Teatru im. Wilama Horzycy, pokazywała uczestniczkom jesiennych zajęć Sztuka mówienia. Jak panować nad ciałem i prawidłowo posługiwać się aparatem mowy, w jaki sposób przyciągnąć uwagę widzów za pomocą głosu i ruchu scenicznego. Było dużo emocji, ćwiczeń z dykcji, minietiud.

Umiejętności aktorskie przydadzą się nauczycielom i uczniom nie tylko w szkole.
Czas Bożego Narodzenia w KPCEN

Czas Bożego Narodzenia – jakie przynosi skojarzenia? Bliskość, otwartość, radość, spotkania… W tej atmosferze, 17 grudnia, w ostatnim tygodniu przed Gwiazdką, zebraliśmy się na warsztatach zorganizowanych przez chemiczkę Barbarę Iwanowską, by wspólnie uczyć się i bawić, robiąc świąteczne upominki przy pomocy sody, kwasku cytrynowego i oliwy. Ile radości mogą sprawić proste, integrujące zespół zajęcia – widać na zdjęciach.

Tego samego dnia usiedliśmy razem przy wigilijnym stole, by symbolicznie zakończyć pracowity, kończący się 2018 rok i z życzeniami spokoju, zdrowia i wszelkiej pomyślności spędzić razem czas na rozmowach nie tylko zawodowych, a następnie oczekiwać na święta z naszymi najbliższymi.

Dominika Wojtasińska
Zdjęcia Agnieszka Przybyszewska, Danuta Potręć, Tadeusz Wański


KPCEN i Tadeusz Kościuszko

W jury Wojewódzkiego Konkursu „Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowogrodzie pracowały Zofia Spalińska i Danuta Potręć, konsultantki Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Finał konkursu odbył się 10 grudnia 2018 r. i poprzedzony został koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów szkoły. Renata Piskorska, dyrektorka placówki, powitała zaproszonych gości: Krzysztofa Bylickiego, dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu, przedstawicieli władz samorządowych, nauczycieli i uczniów ze szkół, które przyjęły imię Tadeusza Kościuszki.

więcej...

W jury Wojewódzkiego Konkursu „Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowogrodzie pracowały Zofia Spalińska i Danuta Potręć, konsultantki Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Finał konkursu odbył się 10 grudnia 2018 r. i poprzedzony został koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów szkoły. Renata Piskorska, dyrektorka placówki, powitała zaproszonych gości: Krzysztofa Bylickiego, dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu, przedstawicieli władz samorządowych, nauczycieli i uczniów ze szkół, które przyjęły imię Tadeusza Kościuszki.

Uczniowie odpowiadali w konkursie na serię pytań kwalifikujących ich do rozgrywki finalnej. Młodzież zaprezentowała wysoki poziom wiedzy biograficznej o patronie i historycznej z jego czasów. Zwycięzcom konkursu zostały rozdane dyplomy i nagrody. Uhonorowani zostali również uczniowie uczestniczący w literackiej części konkursu, polegającej na napisaniu listu do Tadeusza Kościuszki.

KPCEN w Toruniu przygotował dyplomy i nagrodę dla drużyny uczniów z jednej ze szkół uczestniczącej w konkursie wiedzy o patronie. Gratulujemy Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu im. Tadeusza Kościuszki w Nowogrodzie ciekawego i bardzo dobrze zorganizowanego wydarzenia.

Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Warsztaty z metodami IBSE – Inquiry Based Science Education

Przeprowadziliśmy 29 listopada i 11 grudnia 2018 r. w dwóch szkołach w Świeciu – I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących warsztaty na temat metody IBSE – dociekania naukowego w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Szkolenia odbyły się w ramach projektu powiatu świeckiego dotyczącego doskonalenia efektów kształcenia, który został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W szkoleniach wzięło udział 26 nauczycieli.

więcej...

Przeprowadziliśmy 29 listopada i 11 grudnia 2018 r. w dwóch szkołach w Świeciu – I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących warsztaty na temat metody IBSE – dociekania naukowego w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Szkolenia odbyły się w ramach projektu powiatu świeckiego dotyczącego doskonalenia efektów kształcenia, który został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W szkoleniach wzięło udział 26 nauczycieli.

Podczas zajęć przeprowadzonych przez Małgorzatę Trzeciak i dr. Krzysztofa Rochowicza nauczyciele mieli okazję zapoznać się z metodą IBSE (Inquiry Based Science Education), czyli zbiorem wskazówek dydaktycznych i metodycznych, pomagających wprowadzić metodę naukową do uczenia się przedmiotów przyrodniczych przez uczniów. Nauczyciele mieli okazję dowiedzieć się, jakie są cele wprowadzenia IBSE do dydaktyki przedmiotów przyrodniczych i jakie korzyści czerpią z niej uczniowie, np.:

 • uczą się krytycznego, twórczego myślenia i samodzielnego stawiania hipotez;
 • efektywniej poznają nauki ścisłe = lepszy materiał na inżynierów;
 • trenują się w systemie pracy bliskim naukowcom;
 • rozwijają umiejętności społeczne (komunikacja, zaufanie, współdziałanie), ponieważ założeniem tej metody jest praca w grupach;
 • analizują i selekcjonują dane;
 • doskonalą swoje kompetencje (to coś więcej niż wiedza!).
Nauczyciele biorący udział w szkoleniu sprawdzili wszystkie etapy IBSE na podstawie kilku ciekawych scenariuszy badań zjawisk przyrodniczych: „Badanie stężenia CO2 w powietrzu atmosferycznym”, „Co z prawem Archimedesa?”, „Spienione produkty spożywcze”, „Jak zginął biznesmen?”, „Zbadaj gluta”.

W drugiej części szkolenia nauczyciele mieli okazję zapoznać się z możliwościami pracowni PASCO do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz z możliwościami smartfonów, których czujniki wraz z aplikacjami mogą być wykorzystywane na lekcjach przedmiotów przyrodniczych jako narzędzia badawcze.

Szkolenia poszerzyły wiedzę nauczycieli na temat wykorzystania metod aktywnych w dydaktyce i mamy nadzieję, że zachęciły nauczycieli do ich stosowania w praktyce.

Małgorzata Trzeciak

Odzyskiwanie niepodległości – o konferencji rocznicowej


Tymi słowami z piosenki Grzegorza Ciechowskiego Sławomir Żebrowski, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, otworzył konferencję ,,Polska – moja ojczyzna w 100-lecie niepodległości”. Sympozjum odbyło się 5 grudnia br. w auli I LO w Toruniu, a jego organizatorką była Zofia Spalińska, konsultantka KPCEN.

więcej...

Słowami z piosenki Grzegorza Ciechowskiego Sławomir Żebrowski, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, otworzył konferencję ,,Polska – moja ojczyzna w 100-lecie niepodległości”. Sympozjum odbyło się 5 grudnia br. w auli I LO w Toruniu, a jego organizatorką była Zofia Spalińska, konsultantka KPCEN.

Danuta Potręć, kierownik Pracowni Informacji i Promocji KPCEN, przedstawiła głównych prelegentów: Marię Jadczak, doradcę metodycznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz prof. dr. hab. Wojciecha Polaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja rozpoczęła się występem uczniów z toruńskiej Szkoły Podstawowej nr 4, którzy zaśpiewali piękne pieśni patriotyczne – nad przygotowaniami czuwała Daria Tomaszuk.

Wojciech Polak w wystąpieniu Drogi do niepodległości przedstawił polskie nurty polityczne przed I wojną światową oraz formacje wojskowe podczas I wojny światowej. Skupił się na odrodzeniu państwa polskiego w 1918 r. i koncepcjach politycznych dotyczących granic. W dalszej części wykładu skupił się na walkach o granicach i obronie niepodległości przed najazdem bolszewickim w 1920 r.

Maria Jadczak w wykładzie: Ewolucja ustroju II Rzeczypospolitej mówiła o okolicznościach powstania rządu Jędrzeja Moraczewskiego – 18 listopada 1918 r. i wyborach w 1919 r. Szczegółowo przedstawiła artykuły dotyczące ustroju w konstytucji marcowej i kwietniowej, wybory prezydenckie w 1922 r. oraz zamach majowy z 1926 r. Następnie skupiła się na noweli sierpniowej 1926 r. i reelekcji Ignacego Mościckiego w 1933 r.

Kolejną atrakcją był pokaz dynamiczny: „Zatrzymanie terrorystów”, przedstawiony przez Fundację Muzeum Historyczno-Wojskowego w Toruniu. W czasie trwania konferencji uczniowie i nauczyciele mogli zwiedzać Muzeum Historyczno-Wojskowe, była to żywa lekcja historii.

Konferencja ,,Polska – moja ojczyzna w 100-lecie niepodległości” była interesującym i pouczającym spotkaniem nauczycieli i uczniów. Wzbudziła spore zainteresowanie uczestników, poruszyła emocje patriotyczne. Poruszona tematyka uświadomiła słuchaczom, że o pamięć o historii własnego kraju warto dbać na co dzień, nie tylko przy okazji okrągłych rocznic.

Zofia Spalińska, Pracownia Zarządzania, Diagnozy i Wychowania

Praca ze słowem – w sieci

Praca ze słowem jako sposób motywowania uczniów była tematem kolejnego spotkania nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Jak motywować siebie i uczniów”, które odbyło się 5 grudnia 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu.
Dominika Warska, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu podzieliła się swoim pomysłem na uwrażliwienie uczniów na słowo, poezję oraz wzbudzenie w nich potrzeby wyrażania swoich przemyśleń i emocji poprzez słowa. Przykłady wierszy stworzonych przez młodzież emanowały dojrzałością, refleksją nad swoim życiem i światem. Po doświadczeniu tworzenia utworów uczniom łatwiej będzie pracować z dziełami literackimi.

więcej...

Praca ze słowem jako sposób motywowania uczniów była tematem kolejnego spotkania nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Jak motywować siebie i uczniów”, które odbyło się 5 grudnia 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu.
Dominika Warska, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu podzieliła się swoim pomysłem na uwrażliwienie uczniów na słowo, poezję oraz wzbudzenie w nich potrzeby wyrażania swoich przemyśleń i emocji poprzez słowa. Przykłady wierszy stworzonych przez młodzież emanowały dojrzałością, refleksją nad swoim życiem i światem. Po doświadczeniu tworzenia utworów uczniom łatwiej będzie pracować z dziełami literackimi.

Uczestnicy sieci – tak jak wcześniej uczniowie - tworzyli wiersze wycinając z gazet potrzebne słowa lub symbole do przekazania swojego przesłania. W miłej atmosferze i wśród ciekawych rozmów powstawały małe arcydzieła poetyckie. Na zakończenie nauczyciele odczytali swoje utwory – zabawne, filozoficzne, obyczajowe… każdy był inny. Spotkanie zorganizowały kierowniczki sieci: Danuta Potręć, konsultantka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz Elżbieta Wiśniewska, nauczyciel bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu.

Elżbieta Wiśniewska, jak na każde spotkanie, przygotowała również literaturę dotyczącą tym razem motywowania uczniów.
Danuta Potręć, konsultantka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Lekcje coachingowe na konferencji w Brodnicy

Dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół miasta Brodnica i gmin: Brodnica, Brzozie, Górzno, Świedziebnia, Zbiczno, jak również doradcy metodyczni spotkali się 28 listopada 2018 r. na konferencji, aby wzbogacić swój warsztat pracy w zakresie wykorzystania narzędzi coachingowych w nauczaniu.

Uczestnicy poznali model 4 MAT Bernice McCarthy, według którego można zaplanować lekcję w taki sposób, żeby uwzględnić różne style myślenia uczniów. Ze wspomnianym modelem zapoznała nauczycieli Danuta Potręć, konsultantka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Swoje wystąpienie zakończyła zachęceniem pedagogów do zadawania sobie pytań coachingowych, rozwojowych.

Organizatorką spotkania była Marzenna Wierzbicka, kierowniczka Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu. Przekazała zebranym informacje o planowanych przez konsultantów przedsięwzięciach: kursach, konkursach i innych wydarzeniach. Marzenna Wierzbicka dziękuje dyrektorowi ZS nr 1 w Brodnicy za udostępnienie szkolnej auli oraz doradcom metodycznym za pomoc w przygotowaniu konferencji.

Danuta Potręć i Marzenna Wierzbicka, konsultantki KPCEN w Toruniu
Nowe otwarcie...

Nowe otwarcie…

Pewne etapy w życiu zamykamy, żeby mogły otworzyć się nowe. Maria Aleksandra Gancarz przez wiele lat pracowała jako konsultantka w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, wspierając dyrektorów szkół i nauczycieli w ich pracy. Niejedna osoba związana z oświatą i niejedna placówka pamięta szkolenia z zakresu analizy jakościowej i ilościowej egzaminów gimnazjalnych czy ewaluacji, które prowadziła pani Ola. Teraz postanowiła przejść na emeryturę. więcej...

Nowe otwarcie…

Pewne etapy w życiu zamykamy, żeby mogły otworzyć się nowe. Maria Aleksandra Gancarz przez wiele lat pracowała jako konsultantka w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, wspierając dyrektorów szkół i nauczycieli w ich pracy. Niejedna osoba związana z oświatą i niejedna placówka pamięta szkolenia z zakresu analizy jakościowej i ilościowej egzaminów gimnazjalnych czy ewaluacji, które prowadziła pani Ola. Teraz postanowiła przejść na emeryturę.

Podczas pożegnania z nami, koleżankami i kolegami, przedstawiła historię pracy konsultanta od lat 90. do dzisiaj. Historia ukazywała, jak zmieniał się sprzęt: od rzutnika przez dyskietkę aż po płytę CD i pendrive’a. Proporcjonalnie do rozwoju technologii zmieniał się również ciężar i objętość toreb, które konsultanci zabierali ze sobą. Dowcip płynący z kolejnych odsłon tej sztuki jednego aktora rozbawił wszystkich. Pomocą w przygotowaniu akcesoriów do „monodramu” służyli pracownicy KPCEN: Mariusz Pierzchalski i Paweł Zawadzki.

Dyrektor placówki, Sławomir Żebrowski podziękował Marii Aleksandrze Gancarz za lata pracy, podkreślając jej wiedzę i doświadczenie oraz nazywając konsultantkę ekspertem. Złożył jej życzenia dobrego czasu na emeryturze; zagłębienia się w świat książek, które lubi czytać, tym razem już w nowoczesnej formie audiobooków oraz spełnienia marzeń podróżowania po świecie. Do życzeń dołączyła się Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektorka oraz wszyscy pracownicy.

Pani Olu, niech nowy etap w życiu przyniesie Pani dużo radości.


Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Zdjęcia - Ewa Kondrat i Dominika Wojtasińska

KRYMINALISTYKA CODZIENNIE – I W SZKOLE

Jak bardzo użyteczna w codziennym życiu jest wiedza z przedmiotów przyrodniczych? Pokazała to pierwsza część warsztatów „Kryminalistyka – jak ciekawie uczyć przedmiotów przyrodniczych”, która odbyła się 27 października 2018 r. w KPCEN w Toruniu w specjalnie przygotowanej i wyposażonej sali. Niżej zamieszczone zdjęcia dokumentują duże zainteresowanie uczestników, którzy wykonywali własnoręcznie zabezpieczanie pozostałości biologicznych i podejmowali próby identyfikacji śladów mechanoskopijnych na podstawie silikonowych odcisków. Niezwykle ciekawe i pouczające, bo wbrew pozorom – bardzo trudne, były prawidłowo wykonywane badania daktyloskopijne. W nagrodę każdy uczestnik wyszedł z odciskami własnych linii papilarnych. Wiele zagadnień z zakresu kryminalistyki, przydatnych w interesującym nauczaniu, przedstawił prowadzący zajęcia aspirant Aleksander Muszczyński, technik kryminalistyki pracujący w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu. Zarówno rozległa wiedza i doświadczenie, a także forma przekazu uczyniły zajęcia pożytecznymi i interesującymi. Szczególnie ciekawie omawiane były (z anegdotami) ślady osmologiczne, które w praktyce doskonale są identyfikowane przez psy. Wszyscy uczestnicy, reprezentujący pięć przedmiotów przyrodniczych, wyszli usatysfakcjonowani.

Tekst i zdjęcia Maria Aleksandra Gancarz

Projekt „Odważni i roztropni”

W związku z przypadającą w 2018 roku setną rocznicą odzyskania niepodległości Województwo Kujawsko-Pomorskie wspólnie z Fundacją „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych” przygotowało projekt edukacyjny pn. „Odważni i roztropni”.

Projekt jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z regionu i daje młodym ludziom możliwość poznania wyjątkowego wkładu ochotników, często ich rówieśników, w odzyskanie Niepodległości i ustalenie granic odrodzonej Polski. W ramach projektu przygotowane zostały materiały merytoryczne i dydaktyczne dla szkół, które umożliwią przeprowadzenie zajęć multimedialnych dla uczniów.

Zrekrutowani przez Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku przedstawiciele 40 szkół wzięli udział 24 października 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w warsztatach dydaktyczno-historycznych. Zaprezentowane zostały dwa filmy edukacyjne, które zostały opatrzone prelekcją historyka Wiktora Cygana. Na warsztatach omówione zostały pakiety edukacyjne, które trafią do szkół oraz poruszono tematykę zachęcania młodzieży do nauki historii.

Projekt edukacyjny w przedmiotach przyrodniczych

Konferencję metodyczną „Uczniowskie projekty edukacyjne w 8-letniej szkole podstawowej z uwzględnieniem źródeł finansowania” przygotowała i poprowadziła 9 października Agnieszka Waruszewska – od września 2018 r. doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych dla gmin powiatu brodnickiego. Pokazała, jak wiele kompetencji kluczowych rozwija metoda projektu, przedstawiła również 5 celów kształcenia z podstawy programowej, w które wpisuje się projekt edukacyjny. Cenną częścią prezentacji była lista źródeł finansowania – w tym takie, z których mogą korzystać nauczyciele realizujący małe projekty.
więcej...

Konferencję metodyczną „Uczniowskie projekty edukacyjne w 8-letniej szkole podstawowej z uwzględnieniem źródeł finansowania” przygotowała i poprowadziła 9 października Agnieszka Waruszewska – od września 2018 r. doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych dla gmin powiatu brodnickiego. Pokazała, jak wiele kompetencji kluczowych rozwija metoda projektu, przedstawiła również 5 celów kształcenia z podstawy programowej, w które wpisuje się projekt edukacyjny. Cenną częścią prezentacji była lista źródeł finansowania – w tym takie, z których mogą korzystać nauczyciele realizujący małe projekty.
Agnieszka Waruszewska omówiła dokładnie procedury, ponieważ sama pozyskuje fundusze na realizację swoich przedsięwzięć. Każdy uczestnik otrzymał instrukcję z załącznikami. Poza ciekawą częścią teoretyczną w prezentacji zostały pokazane dwa ostatnie projekty, z których jeden wzbudził zainteresowanie i będzie przedmiotem konsultacji w listopadzie. Spotkanie odbyło się w doskonale wyposażonej pracowni przyrodniczej, którą w kolejnych latach rozwijało dwóch nauczycieli uczestniczących w konferencji. To doskonały przykład współpracy i współdziałania. Ostatnią część spotkania stanowiła dyskusja i wymiana doświadczeń – było pouczająco i interesująco.

Maria Aleksandra Gancarz
Zdjęcia Agnieszka Waruszewska
Szkoła No Bell – wyjazd studyjny - sprawozdanie

Istnieje od 28 lat, od 16 jest innowacyjna – szkoła No Bell w Konstancinie-Jeziornie. Konstancińska Szkoła No Bell wygrała międzynarodowy, elitarny projekt Edumission. W końcu stycznia No Bell prezentowała swój autorski model edukacji na targach Bett Show 2018 w Londynie. No Bell należy do ruchu Budzących się Szkół, które chcą przywrócić uczniom samostanowienie. Jej działalność dydaktyczno-wychowawcza opiera się na koncepcji Marii Montessori.

Dziewiętnastu dyrektorów, nauczycieli i konsultantów z województwa kujawsko-pomorskiego odwiedziło szkołę w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, zapowiedzianego na majowej konferencji Innowacyjna edukacja – czyli jaka? Inicjatorką i kierowniczką wydarzenia była Marzenna Wierzbicka, konsultantka wyżej wymienionej placówki.

więcej...

Istnieje od 28 lat, od 16 jest innowacyjna – szkoła No Bell w Konstancinie-Jeziornie. Konstancińska Szkoła No Bell wygrała międzynarodowy, elitarny projekt Edumission. W końcu stycznia No Bell prezentowała swój autorski model edukacji na targach Bett Show 2018 w Londynie. No Bell należy do ruchu Budzących się Szkół, które chcą przywrócić uczniom samostanowienie. Jej działalność dydaktyczno-wychowawcza opiera się na koncepcji Marii Montessori.

Dziewiętnastu dyrektorów, nauczycieli i konsultantów z województwa kujawsko-pomorskiego odwiedziło szkołę w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, zapowiedzianego na majowej konferencji Innowacyjna edukacja – czyli jaka? Inicjatorką i kierowniczką wydarzenia była Marzenna Wierzbicka, konsultantka wyżej wymienionej placówki.

W trakcie wyjazdu dyrektorzy i nauczyciele zapoznali się z organizacją pracy No Bell, jej koncepcją edukacyjną, metodami i formami działań stosowanymi w przedszkolu i szkole. Uczestniczki obserwowały zajęcia przedszkolne oraz lekcyjne w kilku klasach na różnych przedmiotach. Zwiedziły placówkę: sale zajęciowe, kąciki wypoczynkowo-czytelnicze, ciekawie zaprojektowane korytarze i plac zabaw. Miały okazję doświadczyć innowacyjnie zaaranżowanej przestrzeni edukacyjnej. Były też okazje do rozmów z nauczycielami.

Na pytania gości odpowiadały Izabella Gorczyca, dyrektorka i właścicielka szkoły oraz Joanna Górecka, specjalistka ds. rozwoju szkoły, która również oprowadzała przyjezdnych po szkole.

Co interesującego i innego niż w szkołach masowych jest godne zwrócenia uwagi:
 • w klasach uczniowie są mieszani wiekowo;
 • w edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach jest zawsze dwóch nauczycieli, np. prowadzący zajęcia matematyk i wychowawca, który obserwuje i wspiera;
 • funkcjonuje „zwariowany” plan lekcji; poszczególne klasy zaczynają zajęcia w różnym czasie, nie ma ustalonych przerw oprócz śniadaniowej i obiadowej oraz „owocowej” dla młodszych uczniów;
 • jest realizowany przedmiot „inteligencja emocjonalna” w formie warsztatów;
 • uczniowie nie otrzymują świadectw, w zamian za to nauczyciele piszą do nich listy z podziękowaniami, sentencjami, wierszykami (świadectwa dostarczane są rodzicom);
 • nie ma podręczników;
 • każdy nauczyciel tworzy autorski program;
 • bezpośredni dostęp uczniów do środków dydaktycznych;
 • często wybieraną metodą dydaktyczną są projekty badawcze oraz gry terenowe;
 • stosowane jest ocenianie kształtujące;
 • w klasach VI–VII uczniowie sami wybierają niektóre zajęcia, w których chcą uczestniczyć; tutor i inni nauczyciele czuwają nad tym, żeby była rotacja zajęć;
 • do 10–11 roku życia dziecka nie stosuje się na lekcjach technologii informacyjnej;
 • samoobsługa w stołówce szkolnej;
 • uczniowie nie siedzą w tradycyjnych ławkach, a przestrzeń sal jest innowacyjnie zaprojektowana.

To tylko niektóre innowacje wprowadzone do szkoły. Należy wspomnieć, że No Bell osiąga bardzo wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych. Od kilku lat jest w 9 staninie. Jak można sobie wyobrazić, pytań ze strony uczestników wyjazdu było bardzo dużo. Czas ograniczał jednak możliwość wniknięcia we wszystkie arkana filozofii oraz funkcjonowania szkoły.

W drodze powrotnej, aby uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, które, czy jest się w nim po raz pierwszy, czy kolejny, zawsze porusza emocje oglądającego i pozostawia w nim niezatarte wrażenie.

Wierzymy, że innowacyjna szkoła No Bell przyczyni się do innego, nowego spojrzenia na proces dydaktyczny oraz zainspiruje dyrektorów i nauczycieli do zmian w swoich szkołach. W związku z planowaną na wiosnę 2019 r. konferencją Innowacyjna edukacja – przykłady dobrych praktyk, zachęcając do dzielenia się swoim doświadczeniami zapraszamy do kontaktów z organizatorem konferencji – Marzenną Wierzbicką.

Danuta Potręć – Pracownia Informacji I Promocji
Marzenna Wierzbicka – Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji, kierowniczka wyjazdu


KPCEN Toruń na XIII Kongresie Zarządzania Oświatą OSKKO

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zorganizowało 24–26 września 2018 r. XIII Kongres Zarządzania Oświatą, będący „[…] największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – osób, które kierując szkołami, organizując oświatę w samorządach, sprawując nadzór pedagogiczny, chcą aktywnie wpływać na politykę oświatową państwa, być u źródła wydarzeń i zmian. Celem Kongresu jest umożliwienie środowisku oświatowemu udziału w zmianach w polskiej szkole, społecznej oceny działań władz oświatowych, dialogu z resortem oświaty oraz doskonalenie zawodowe” (http://www.oskko.edu.pl/kongres/). Jednym z partnerów merytorycznych tego wydarzenia było Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Toruniu.

więcej...

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zorganizowało 24–26 września 2018 r. XIII Kongres Zarządzania Oświatą, będący „[…] największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – osób, które kierując szkołami, organizując oświatę w samorządach, sprawując nadzór pedagogiczny, chcą aktywnie wpływać na politykę oświatową państwa, być u źródła wydarzeń i zmian. Celem Kongresu jest umożliwienie środowisku oświatowemu udziału w zmianach w polskiej szkole, społecznej oceny działań władz oświatowych, dialogu z resortem oświaty oraz doskonalenie zawodowe” (http://www.oskko.edu.pl/kongres/). Jednym z partnerów merytorycznych tego wydarzenia było Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Toruniu.

Program kongresu obejmował kilka bloków tematycznych:
 • Warsztat pracy dyrektora – praktyka w dobie zmian (PIP w szkole, aktualizacja prawa – niezbędnik dyrektora na nowy rok szkolny, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole w ujęciu praktycznym, ocena pracy nauczyciela – prawo i praktyka, RODO w szkole, metoda superwizji a rozwój placówki, design thinking i analiza foresigthów a projektowanie innowacyjnej edukacji, kompetencje miękkie a praca w szkole);
 • Polityka oświatowa (dyskusje w sprawie zmian systemowych w oświacie, umowy społeczne dla szkoły);
 • Moduł samorządowy (nadzór administracyjny, finansowanie zadań oświatowych, wpływ organu prowadzącego na politykę kadrową organizatora);
 • Praca z uczniem, kształcenie, wychowanie i relacje w szkole (ocenianie kształtujące, elektronika – plusy i minusy, TIK w edukacji, komunikacja interpersonalna, motywacja i samorozwój, kształtowanie kompetencji kluczowych, edukacja przez ruch, modele wychowania dziecka);
 • Edukacja przedszkolna (program EduAkcja, ocena pracy nauczyciela i przepisy prawne, metody pracy z dziećmi, komunikacja z rodzicami, nauka kodowania, RODO w przedszkolu).

W ramach bloku dotyczącego kształcenia zaplanowano wystąpienie pracowników KPCEN w Toruniu, dyrektora Sławomira Żebrowskiego i wicedyrektor Agnieszki Przybyszewskiej – „Nowe technologie kluczem do kształtowania kompetencji kluczowych”. Były to warsztaty pokazujące inspirujące przykłady wykorzystywania nowych technologii do rozwoju własnego i innych osób, związane z efektywną komunikacją, wykorzystaniem możliwości, jakie daje Internet, kreatywnością i różnymi sposobami myślenia. Uczestnicy mieli okazję poznać szczegółowo możliwości skutecznego zarządzania zadaniami wykorzystując narzędzia cyfrowe oraz chmurę. Sławomir Żebrowski i Agnieszka Przybyszewska zaprezentowali również sposoby prowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem dostępnych nowoczesnych narzędzi oraz Internetu.

Kolejnym elementem programu kongresu OSKKO, w którym brał udział toruński KPCEN, była zaplanowana wizyta studyjna w pracowni PASCO należącej do naszej placówki. Dr Krzysztof Rochowicz, Maria Aleksandra Gancarz i Małgorzata Trzeciak przygotowali program pokazu doświadczalnego „Nauczanie przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem pracowni mobilnych PASCO”. Przygotowano urządzenie umożliwiające pomiar stężenia dwutlenku węgla w powietrzu, które skutecznie przekonuje nas o konieczności wietrzenia pomieszczeń, w których przebywamy i pracujemy. Czujnik ruchu, w połączeniu z darmowym programem „MatchGraph”, pozwala prosto i skutecznie wprowadzić w tematykę odczytywania wykresów i wzajemnych zależności wielkości fizycznych (lub matematycznych). Jego dalsze użycie na lekcjach fizyki ułatwia przyswajanie wiedzy z zakresu mechaniki – szybkie pomiary położenia, prędkości i przyspieszenia dla różnego rodzaju ruchów w połączeniu z natychmiastowym tworzeniem wykresów tych wielkości umożliwiają wykonywanie doświadczeń metodą nauczania przez dociekanie – czyli formułując hipotezy i natychmiast je weryfikując. Ta metoda badawcza może być z równym powodzeniem stosowana w nauczaniu biologii (badania procesu fotosyntezy poprzez analizę wydzielania dwutlenku węgla przez rośliny w różnych warunkach oświetlenia dokonuje się w ciągu kilku minut) czy chemii (badanie czynnika pH różnych substancji). Wchodzące w skład pracowni mikroskopy cyfrowe (Delta Optical Smart) pozwalają na szybkie poznawanie mikroświata dzięki gotowym preparatom, ale też na realizację bardziej wyrafinowanych i długoterminowych projektów, np. wykonywanie zdjęć rozkwitających roślin i ich montaż w film poklatkowy. Warto podkreślić, że nowa generacja czujników PASCO umożliwia bezprzewodową transmisję zarejestrowanych danych przez Bluetooth do smartfonów, gdzie można dokonać dalszej analizy pomiarów (samodzielna praca uczniów, indywidualna lub zespołowa) ilustrujących zagadnienia przyrodnicze. Zaplanowany pokaz miał na celu ukazanie możliwości użycia nowoczesnych technologii w edukacji.

dr Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu
dr Krzysztof Rochowicz, Pracownia Mobilna PASCO KPCEN w Toruniu

Czas podziękowań i dobrych życzeń

Dyrekcja i pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oficjalnie pożegnali się dziś z Edwardem Zyblewskim, który 26 lipca przeszedł na emeryturę. Pracował w naszej placówce jako konserwator od 1996 r., dbając o otoczenie budynku, służąc pomocą w naprawach sprzętów i organizacji szkoleń oraz znaczących wydarzeń. Uśmiechnięty i życzliwy, w kontaktach z innymi pracownikami lubił wykorzystywać poczucie humoru.

więcej...

Dyrekcja i pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oficjalnie pożegnali się dziś z Edwardem Zyblewskim, który 26 lipca przeszedł na emeryturę. Pracował w naszej placówce jako konserwator od 1996 r., dbając o otoczenie budynku, służąc pomocą w naprawach sprzętów i organizacji szkoleń oraz znaczących wydarzeń. Uśmiechnięty i życzliwy, w kontaktach z innymi pracownikami lubił wykorzystywać poczucie humoru.

Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN, podziękował Edwardowi Zyblewskiemu za wieloletnią pracę, podkreślając wagę zadań służących funkcjonowaniu placówki, o czym świadczy duża liczba nagród udzielanych przez kolejnych dyrektorów. Zapewnił, że w pamięci wszystkich zostaje jako uczynny kolega i zaprosił do odwiedzin w placówce. Zakończył życzeniami miłych chwil na emeryturze – nie tylko podczas ulubionego wędkowania.

Wszystkiego dobrego, panie Edku!

oprac. Pracownia Informacji i Promocji
Myślenie wizualne w szkole średniej
Współpraca się opłaca
012153154155
  kontakt
oferta
polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>

Drogi Gościu!
 
Informujemy Cię o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies. Pamiętaj, że dbamy o Twoją prywatność i bez Twojej zgody nie zwiększymy zakresu naszych uprawnień. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzanych plików cookies i przetwarzanych danych osobowych znajdziesz w Polityki Prywatności.
 

Zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie określane jako "RODO", "ORODO" "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), pragniemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach przetwarzania.

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody i kliknięciu w pole Zapoznałem się będziemy zbierać dane osobowe, w ramach korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności portalu/strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń, tel. 56 62 277 47, e-mai: kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w naszej Polityce Prywatności, w szczególności abyśmy mogli:

 • prawidłowo wykonać umowę lub zrealizować szkolenie
 • dopasować ustawienia Twojej przeglądarki internetowej do sposobu wyświetlania naszej strony (dane z plików cookies)
 • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia, (dane z plików cookies)
 • dokonywać pomiarów statystycznych (dane z plików cookies)

Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na naszą rzecz, naszych podwykonawców oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądów lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności, która opisuje również w jaki sposób możesz poinformować Nas o swoim żądaniu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Z kolei taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych jest tzw. uzasadniony interes administratora.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce Prywatności.


 
ZAPOZNAŁEM SIĘ PÓŹNIEJ