poniedziałek, 21 maj 2018 godz. 03:20

log in

 
 
Wszechobecność przedmiotów przyrodniczych… sprawozdanie

Czy są obszary życia, w których nie korzysta się z zasobów przedmiotów przyrodniczych? Po konsultacji Kosmetyka w przedmiotach przyrodniczych, która odbyła się w listopadzie 2016 i późniejszych warsztatach, pora na coś z dreszczykiem. Kryminalistyka w przedmiotach przyrodniczych to spotkanie warsztatowe, które odbyło się 10.04.2017 w KPCEN w Toruniu, w którym uczestniczyła spora grupa przyrodników. Specjalista w temacie Aleksander Muszczyński, technik kryminalistyki policji, przedstawił substancje i zjawiska, o których uczymy a które są wykorzystywane w zabezpieczaniu dowodów i analizowaniu miejsca zdarzenia.
więcej...

Czy są obszary życia, w których nie korzysta się z zasobów przedmiotów przyrodniczych? Po konsultacji Kosmetyka w przedmiotach przyrodniczych, która odbyła się w listopadzie 2016 i późniejszych warsztatach, pora na coś z dreszczykiem. Kryminalistyka w przedmiotach przyrodniczych to spotkanie warsztatowe, które odbyło się 10.04.2017 w KPCEN w Toruniu, w którym uczestniczyła spora grupa przyrodników. Specjalista w temacie Aleksander Muszczyński, technik kryminalistyki policji, przedstawił substancje i zjawiska, o których uczymy a które są wykorzystywane w zabezpieczaniu dowodów i analizowaniu miejsca zdarzenia.
Tu potrzebna jest dokładność, precyzja i spostrzegawczość. Z całej grupy pozostawianych śladów, o których była mowa, uczestnicy mieli możliwość wykonania profesjonalnego zabezpieczania śladów „krwi” oraz zabezpieczenia śladów mechanoskopijnych. Do tego posłużył przygotowany przez uczestników silikon, który dokładnie odwzorował badaną powierzchnię. Natomiast zabezpieczenie śladów daktyloskopijnych w różnych wersjach zademonstrował A. Muszczyński pokazując bardzo ciekawe użycie różnych proszków w tym wykorzystanie zjawisk magnetycznych. Bardzo ciekawe okazało się również zabezpieczanie śladów osmologicznych.

Druga część spotkania poświęcona była metodyce wykorzystania wiadomości poruszanych wyżej. Poprowadził ją dr Piotr Terlecki, nauczyciel biologii w klasie policyjnej II LO. Rozwinął temat prawidłowego stawiania pytań niezbędnych do wykonania zadania. Przedstawił użyteczność i przykłady korzystania z metody dedukcyjnej i indukcyjnej. Uzupełnił i rozwinął identyfikację śladów biologicznych: profile DNA, informacje z włosa lub nabłonka, składu gatunkowego fauny czy gatunków owadów. Wykorzystując powyższe informacje uczestnicy otrzymali trzy zadania do rozwiązania opisanego problemu. Każde zadanie składało się z notatki służbowej, która została wykonana na miejscu zdarzenia oraz notatki z lekcji biologii (i chemii), która przy trafnym wykorzystaniu mogła być pomocna w prawidłowej identyfikacji zdarzenia. Obecni na zajęciach przyrodnicy poradzili sobie z zadaniami, które mogą być również wykorzystane na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Obaj prowadzący przedstawili biologiczne, chemiczne, fizyczne i informatyczne trendy w kryminalistyce. Uczestnicy wysoko ocenili zajęcia i wyrazili chęć udziału w kolejnym spotkaniu poświęconym Farmakologii w przedmiotach przyrodniczych.


Maria Aleksandra Gancarz, autor tekstu i zdjęć oraz kierownik formy

Cyfrowa edukacja w szkole podstawowej
Krasomówstwo w Ciechocinie
012132133134
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>