poniedziałek, 21 maj 2018 godz. 03:21

log in

 
 
Wyniki konkursu - Czytamy oryginały
Edycja dla dzieci
Komisja konkursowa za najlepsze uznała:
w kategorii wiekowej klas 1-3 szkoły podstawowej:
  • pracę Aleksandry Filarskiej ze Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach
  • pracę Julii Bakalarz ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu
w kategorii wiekowej klas 4-6 szkoły podstawowej:
  • pracę Joanny Krzyżańskiej ze Szkoły Podstawowej w Janikowie
Ponadto komisja wyróżniła prace:
  • Katarzyny Blekickiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Włocławku
  • Kornela Falkowskiego z Zespołu Szkół w Kikole
  • Julii Kujawy oraz Nadii Stolarskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Włocławku
  • Julii Ruty ze Szkoły Podstawowej w Janikowie
  • Oliwii Szeligi ze Szkoły Podstawowej w Janikowie
Edycja dla nauczycieli
Komisja konkursowa za najlepsze scenariusze uznała:
  • scenariusz nadesłany przez Magdalenę Nowak ze Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach
  • scenariusz nadesłany przez Katarzynę Nuszkiewicz-Stopczyńską ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Z uwagi na niewystarczającą ilość zgłoszeń do konkursu, rezygnujemy z gali konkursowej z udziałem uczestników. Nagrody wraz z dyplomami prześlemy pocztą na adres szkoły. Prace plastyczne zostaną wystawione w sali wykładowej naszej placówki, gdzie szkolący się nauczyciele i goście będą mogli zapoznać się z dziełami dzieci, natomiast scenariusze zajęć będą dostępne na stronie KPCEN Toruń.

Katarzyna Stalkowska
Cyfrowa edukacja w szkole podstawowej
Krasomówstwo w Ciechocinie
012132133134
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>