piątek, 25 maj 2018 godz. 00:59

log in

 
 
Edukacja ekonomiczna dla szkół podstawowych - VII edycja
KPCEN w Toruniu zaprasza nauczycieli, którzy chcą kształtować
postawy przedsiębiorczości uczniów szkół podstawowych
na bezpłatne 5 - godzinne warsztaty prowadzone w oparciu o pakiet:
Moje dochody, wydatki, oszczędności.
Edukacja ekonomiczna w scenariuszach dla szkół podstawowych

Warsztaty rozpoczynają się 22 maja 2017 r. (poniedziałek)
o godzinie 15.30 w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli
w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ

więcej...
KPCEN w Toruniu zaprasza nauczycieli, którzy chcą kształtować
postawy przedsiębiorczości uczniów szkół podstawowych
na bezpłatne 5 - godzinne warsztaty prowadzone w oparciu o pakiet:
Moje dochody, wydatki, oszczędności.
Edukacja ekonomiczna w scenariuszach dla szkół podstawowych

Warsztaty rozpoczynają się 22 maja 2017 r. (poniedziałek)
o godzinie 15.30 w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli
w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ

Cele projektu:
  • dostarczenie nauczycielom szkół podstawowych metod pracy i materiałów poświęconych zagadnieniom ekonomicznym
  • upowszechnianie prowadzenia zajęć, przedsięwzięć edukacyjnych o tematyce ekonomicznej w szkołach podstawowych
  • wzbudzenie zainteresowania wiedzą ekonomiczną oraz promowanie ekonomicznego sposobu myślenia w całym środowisku szkolnym
  • przygotowanie dydaktyczno-merytoryczne nauczycieli do pracy z uczniami szkoły podstawowej, wprowadzenie atrakcyjnych dla uczniów form
  • prowadzenia zajęć związanych z edukacją ekonomiczną
Tematyka:
  1. Założenia programu
  2. Edukacja ekonomiczna w szkole podstawowej
  3. Prezentacja scenariuszy lekcji z pakietu: Moje dochody, wydatki, oszczędności – kształtowanie postaw przedsiębiorczości uczniów szkół podstawowych.

Szczegółowych informacji udziela Zofia Spalińska, konsultantka KPCEN, nr tel. 881933355
Zaproszenie na Festyn Wioska średniowieczna
Jak innowacyjnie na(uczyć)?
012133134135
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>