piątek, 17 listopad 2017 godz. 23:56

log in

 
 
Jesteśmy z nauczycielami

4 września 2017 r. nastąpi uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu przygotowali dla nauczycieli bogatą ofertę szkoleń. Informatory o formach doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2016/2017 trafiły już do rąk dyrektorów podczas spotkań organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Narady odbyły się - jak co roku - we Włocławku (28.08.2017 r.), Toruniu (29.08.2017 r.) i Bydgoszczy(30.08.2017 r.). więcej...

4 września 2017 r. nastąpi uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu przygotowali dla nauczycieli bogatą ofertę szkoleń. Informatory o formach doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2016/2017 trafiły już do rąk dyrektorów podczas spotkań organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Narady odbyły się - jak co roku - we Włocławku (28.08.2017 r.), Toruniu (29.08.2017 r.) i Bydgoszczy(30.08.2017 r.).
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przekazał najważniejsze informacje przygotowane dla dyrektorów przez Ministerstwo Edukacji Narodowej a pracownicy KO zapoznali zgromadzonych z wynikami egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

Spotkania dyrektorów szkół i placówek są okazją do zobaczenia się w większym gronie i wymiany doświadczeń, pomysłów oraz niejednokrotnie do zaplanowania wspólnych działań.

W roku szkolnym 2017/2018 życzymy nauczycielom dużo energii, radości z wykonywanej pracy, sukcesów i spokoju potrzebnego do wykonywania nowych zadań. Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń i programów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu www.kpcen-torun.edu.pl/oferta


Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Doradztwo zawodowe dziś i jutro - sieć współpracy i samokształcenia
Jaką rolę spełnia eksperyment w edukacji? - sprawozdanie
012119120
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>