środa, 17 styczeń 2018 godz. 18:49

log in

 
 
Czytać albo nie czytać…

Nie musisz czytać – przetrwanie nie jest obowiązkowe
wykład Jarosława Kordzińskiego zgromadził nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowanych kształceniem kompetencji czytelniczych uczniów na konferencji, która odbyła się 25 października 2017 r. w toruńskim Centrum Dialogu. Organizatorami wydarzenia były dwie instytucje w Toruniu: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli i Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej. Zebranych przywitały Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektor KPCEN w Toruniu oraz Dorota Komendzińska, dyrektor BP w Toruniu.

więcej...

Nie musisz czytać – przetrwanie nie jest obowiązkowe
wykład Jarosława Kordzińskiego zgromadził nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowanych kształceniem kompetencji czytelniczych uczniów na konferencji, która odbyła się 25 października 2017 r. w toruńskim Centrum Dialogu. Organizatorami wydarzenia były dwie instytucje w Toruniu: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli i Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej. Zebranych przywitały Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektor KPCEN w Toruniu oraz Dorota Komendzińska, dyrektor BP w Toruniu.

Prelegent, który od lat specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji niezbędnych dla skutecznego wspierania dzieci i młodzieży w rozwoju, podjął kwestie ważne dla kompetencji czytelniczych. Zwrócił uwagę na czytanie jako wartość i zadał pytanie retoryczne: Czy czytanie to kluczowa kompetencja? Pedagodzy zastanawiali się nad tym, jakie korzyści daje uczniom rozwijanie umiejętności czytania przez nauczycieli różnych przedmiotów. Jarosław Kordziński odniósł się również do zapisów w podstawie programowej dotyczących omawianej kompetencji, ponieważ tematyką spotkania było Kształcenie kompetencji czytelniczych a nowe podstawy programowe wszystkich przedmiotów w szkole podstawowej.

Druga część konferencji poświęcona była wsparciu, jakiego udziela Biblioteka Pedagogiczna nauczycielom w kształceniu kompetencji czytelniczych. Przedstawione zostały: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu oraz projekt „Czytaj od A do zachwytu”.

Na zakończenie spotkania uczestnicy obejrzeli film Marzeny Jarockiej, nauczycielki BP na temat nowych technologii w promowaniu literatury i wydarzeń bibliotecznych.

Konferencję zorganizowała i poprowadziła Anna Piątek, konsultantka KPCEN w Toruniu, znana nauczycielom z wielu spotkań i warsztatów dotyczących czytelnictwa, np. promujących picturebooks.


Materiały z konferencji do pobrania

oprac. Danuta Potręć, zdjęcia Tadeusz Wański – Pracownia Informacji i Promocji

Nowy numer UczMy
Poloniści jesienią, poloniści zimą - zaproszenie na konsultacje zespołowe (lapbook)
012121122
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>