piątek, 23 luty 2018 godz. 07:50

log in

 
 
Kurs Elementy terapii narracyjnej i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) w pracy wychowawczej z młodzieżą i z dziećmi

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu odbył się w styczniu br. kurs pn. Elementy terapii narracyjnej i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pracy wychowawczej z młodzieżą i z dziećmi. W trakcie dwóch czterogodzinnych spotkań uczestnicy kursu mieli okazję zapoznać się z podstawowymi założeniami obu podejść terapeutycznych. Symulacje konkretnych sytuacji szkolnych pokazały możliwość zastosowania wybranych technik w pracy wychowawczej. Nauczyciele otrzymali również pakiet materiałów i ćwiczeń autorskich przygotowanych przez prowadzącą - dr Małgorzatę Kaczmarek z Pracowni Zarządzania Diagnozy i Wychowania KPCEN w Toruniu.

Chemia pełna doświadczeń
Zwycięzcy odbierają gratulacje
012126127
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>