niedziela, 24 czerwiec 2018 godz. 18:51

log in

 
 
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – szkolne wyzwanie


Pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu starają się szybko reagować na potrzeby nauczycieli – dlatego 12 kwietnia 2018 roku Ewa Kondrat, konsultantka w KPCEN, zorganizowała konferencję dla polonistów: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019. Wskazówki do pracy z uczniami.

więcej...

Pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu starają się szybko reagować na potrzeby nauczycieli – dlatego 12 kwietnia 2018 roku Ewa Kondrat, konsultantka w KPCEN, zorganizowała konferencję dla polonistów: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019. Wskazówki do pracy z uczniami.

Ewa Wronkowska, współpracownik CKE i OKE w Gdańsku, zaprezentowała wymogi nowego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Prelegentka zapoznała uczestników z podstawą prawną egzaminu oraz z zasadami i strukturą arkusza egzaminacyjnego. Przekazywane informacje ilustrowała przykładami konkretnych zadań egzaminacyjnych i ich uczniowską realizacją.

Po tym wystąpieniu Ewa Kondrat, polonistka konsultantka KPCEN w Toruniu, zaprezentowała ofertę kursów dla nauczycieli, które mogą być pomocne w przygotowywaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty, nie tylko z języka polskiego. Szczegółowe informacje – na stronie placówki.

W ankietach słuchacze bardzo dobrze ocenili poziom merytoryczny spotkania i przedstawili swoje oczekiwania dotyczące kursów – w dużej mierze propozycje te oscylowały wokół problemów egzaminacyjnych i sposobów zachęcenia młodzieży do czytania lektur.

Dominika Wojtasińska
Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych przechodzi do historii
Od 20 sierpnia 2018 r. nowa oferta
012135136137
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>