wtorek, 16 lipiec 2019 godz. 10:03

log in

 
 
Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych przechodzi do historii

VIII edycja festiwalu na najlepszy uczniowski projekt edukacyjny zakończyła etap gimnazjalny tego konkursu. Zwieńczeniem tego przedsięwzięcia była gala festiwalu z 13 czerwca 2018 roku, którą poprowadziła Maria Aleksandra Gancarz (członek kapituły festiwalu od I edycji). Festiwal to autorskie regionalne przedsięwzięcie, które powstało z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w 2010 roku. Organizatorem poprzednich edycji był Urząd Marszałkowski, tegoroczną – pod Honorowym Patronatem Marszałka Piotra Całbeckiego – organizowało w całości KPCEN w Toruniu.

więcej...

VIII edycja festiwalu na najlepszy uczniowski projekt edukacyjny zakończyła etap gimnazjalny tego konkursu. Zwieńczeniem tego przedsięwzięcia była gala festiwalu z 13 czerwca 2018 roku, którą poprowadziła Maria Aleksandra Gancarz (członek kapituły festiwalu od I edycji). Festiwal to autorskie regionalne przedsięwzięcie, które powstało z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w 2010 roku. Organizatorem poprzednich edycji był Urząd Marszałkowski, tegoroczną – pod Honorowym Patronatem Marszałka Piotra Całbeckiego – organizowało w całości KPCEN w Toruniu.

Od pierwszej edycji 1700 uczniów zaprezentowało 167 prac zespołowych. Niezwykle różnorodną tematykę prezentowaną w projektach (również w obecnej edycji) możemy podzielić na trzy grupy. Pierwsza, z myślą przewodnią „…by czas nie zaćmił i niepamięć…”, obejmowała popularyzowanie i dokumentowanie miejsc ważnych, wydarzeń, bohaterów mniej znanych, czasem zapomnianych. Druga grupa to projekty o charakterze społecznym, wspierająca władze samorządowe. Trzecia grupa projektów promuje tradycję, kulturę i zabytki regionu. Od pierwszej edycji celem nadrzędnym była promocja województwa kujawsko-pomorskiego widziana oczami młodego pokolenia, które w przyszłości będzie tym województwem kierowało w różnych sferach, stąd slogan reklamujący województwo kujawsko-pomorskie „Lubię tu być”.

W tym roku nad oceną prac czuwała 10-osobowa kapituła pod przewodnictwem Małgorzaty Trzeciak, dyrektor KPCEN w Toruniu, reprezentowana przez 5 instytucji współorganizatorów: Kuratorium Oświaty, KPCEN w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku oraz Toruński Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli (w poprzednich latach również UM). Ocena prac odbywała się z wykorzystaniem Arkusza oceny, który uwzględnia zapisy regulaminu, zarówno w zakresie celów, jak i kryteriów, żeby zachować maksymalną obiektywność. Czesław Ficner, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, podziękował członkom kapituły za ich zaangażowanie.

Temu konkursowi, który nazwaliśmy Festiwalem, zawsze towarzyszyły ciekawe, oryginalne, zaskakujące pomysły uczniów. Metoda projektu rozwija umiejętności społeczne i osobistą kreatywność, współpracę, a szczególnie aktywność – elementy te zawsze wpływały na ciekawy, wartościowy efekt w pracach konkursowych. Dlatego w tym roku wybraliśmy ze Strategii Województwa jeden z celów: Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi. W ramach tego celu była dla nas (kapituły i organizatorów) szczególnie ważna solidarność międzypokoleniowa. Na tę kwestię zwracaliśmy uwagę obecnie i sądzę, że podtrzymamy to w przyszłości, bowiem planujemy kontynuować ideę konkursu – tym razem kierując go do uczniów szkoły podstawowej.

W trakcie gali laureaci sami zaprezentowali efekty swojej pracy, natomiast recenzje kapituły prezentujemy poniżej. Zwycięzcy Festiwalu wraz z nauczycielami otrzymali nagrody – wśród nich dużą niespodzianką były upominki dla zdobywców I, II i III miejsca od sponsora, firmy 3Way Dynamiczne Centrum Językowe – woskowe złote lajki.

Laureaci VIII edycji:

I miejsce – Zespół Szkół w Dobrzejewicach, Szlakiem sławnych postaci ziemi dobrzyńskiej, Anna Łuszczak, Paulina Radosz, 8 uczniów
Recenzja Anety Gabryelczyk i Doroty Łańcuckiej, członkiń kapituły Festiwalu z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Temat projektu jest zgodny ze Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+: Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi, Tożsamość i dziedzictwo oraz priorytetem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Praca w grupie i projekt edukacyjny jako metoda kształtowania umiejętności i postaw ucznia. Trafnie sprecyzowano cel głównego projektu: Zdobycie przez uczniów wiedzy na temat znanych ludzi związanych z ziemią dobrzyńską oraz poznanie dorobku kulturowego i środowiska regionu. Oryginalny jest też wybór postaci związanych z ziemią dobrzyńską i przedstawienie ich znaczenia w kontekście historii naszego regionu. Projekt w ciekawy sposób ukazuje historyczne, kulturowe i krajobrazowe walory ziemi dobrzyńskiej. Niezwykle bogata jest wartość merytoryczna projektu, zdecydowanie przydatna dla innych szkół i placówek w działalności dydaktycznej i wychowawczej: biografie Fryderyka Chopina, Poli Negri, Marii Dąbrowskiej, Stanisława Karnkowskiego, Gustawa Zielińskiego, Lecha Wałęsy, Adama A. Kochańskiego, Jana Nepomucena Dziewanowskiego, Dominika Dziewanowskiego oraz Nawojki przedstawiono w powiązaniu z innymi lokalnymi ciekawostkami i miejscami, co poszerzyło edukacyjny wymiar projektu (np. Zamek Krzyżacki w Golubiu-Dobrzyniu, klasztor oo. Bernardynów w Skępem, pochodzący z I poł. XIX wieku, budynek Ratusza w Lipnie, Góra Modrzewiowa z Pomnikiem Przyrody czy wczesnośredniowieczne grodzisko w Dobrzyniu nad Wisłą). […] Projekt dokumentuje pracę zespołu, ale także pokazuje współpracę z wieloma osobami i instytucjami, tj. Izbą Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem, Izbą Muzealną Poli Negri w Lipnie, Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni, Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie, Urzędem Gminy Obrowo. […]

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich, Odnawialna złotnicka energia, Katarzyna Pietrzak, 6 uczniów [zdjęcie grupowe]
Recenzja Marii Aleksandry Gancarz, członek kapituły Festiwalu z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Celem projektu było upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o charakterystycznych cechach i zaletach poszczególnych technologii mikroinstalacji OZN (odnawialnych źródeł energii) oraz zaprezentowanie praktycznego wykorzystania tych technologii na terenie gminy. Uczniowie przeprowadzili wywiad środowiskowy, podczas którego zdobyli informację o mieszkańcach, którzy wykorzystują odnawialne źródła energii. Efektem materialnym projektu jest film nakręcony według własnego scenariusza. Członkowie zespołu przygotowali pytania i przeprowadzili wywiady z właścicielami czterech instalacji wykorzystujących energię słoneczną, energię wiatrową, ciepło ziemi i energię biomasy. Zaprezentowali też rozwiązania technologiczne oraz zalety każdego z tych rozwiązań. Wypowiedzi uczniów, przekonywanie właścicieli o potrzebie, zachowania czystości środowiska i korzyści ekonomiczne mogą być zachętą do wykorzystania darów przyrody w pozyskiwaniu energii. Film został wysoko oceniony ze względu na swoją wartość merytoryczną i może być wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna. Został również umieszczony na YouTube. Jest to pierwszy tego typu temat w historii festiwalu pokazujący inny oryginalny sposób promocji swojego regionu, wynikający z wyzwań cywilizacyjnych dotyczących świadomości ekologicznej. Na podkreślenie zasługuje umiejętność dostosowania sposobu promocji do charakteru realizowanego projektu – był to jeden z zaplanowanych celów, który uczestnicy w pełni osiągnęli.

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Toruniu, Tony Halik – tańczący z planetami, Ewa Palacz, 6 uczniów [zdjęcie grupowe]
Recenzja Marii Jadczak, członka kapituły Festiwalu z Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Kształcenia Nauczycieli w Toruniu

Projekt „Tony Halik – tańczący z planetami” został przygotowany przez sześcioro uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Gimnazjalnymi pod kierunkiem nauczycielki fizyki – Ewy Palacz. Projekt zintegrował wiedzę uczniów z różnych przedmiotów, tj. astronomii, fizyki, informatyki i szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Uczniowie w ramach prac projektowych wykonali plakaty, zaproszenia, pacynkę, kosmiczną kapsułę, prezentację multimedialną, napisali scenariusz przedstawienia o układzie słonecznym, przeprowadzili konkurs plastyczny dla kolegów z młodszych klas i przygotowali miniSAT, czyli wysłali balon z wynikami eksperymentów do granic atmosfery. Wszechstronność i innowacyjność działań uczniów zrobiła ogromne wrażenie na członkach Kapituły oceniającej Festiwal Projektów Gimnazjalnych i dowiodła ogromnych możliwości, jakie daje zastosowanie humanistyki w nauczaniu przedmiotów ścisłych.

Praca wyróżniona – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 w Grudziądzu, Willkommen in Graudenz, Marzena Giemza, Grażyna Piasecka, 9 uczniów [zdjęcie grupowe]
Recenzja Ewy Ignaszak, członka kapituły Festiwalu, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt edukacyjny „Willkommen in Graudenz” doskonale wpisuje się w promocję województwa kujawsko-pomorskiego. Uczniowie poznają i równocześnie dokumentują w formie filmu walory historyczne, społeczne, architektoniczne i przyrodnicze Grudziądza. Pokazanie atrakcji turystycznych miasta koledze z Niemiec wymagało samodzielności w wyszukiwaniu, selekcjonowaniu i krytycznej analizie informacji. Gdy kolega z Polski przedstawia rówieśnikowi z Niemiec swoje miasto, na pewno jest wiarygodny i komunikatywny. Prezentacja wykonana jest w języku niemieckim, co jest uzasadnione krajem pochodzenia osoby, do której jest skierowana. Wydaje się jednak, że film zyskałby na swojej wartości, gdyby informacje o Grudziądzu przekazywane były w języku polskim, a tylko tłumaczone na niemiecki. Tytuł projektu powinien brzmieć „Willkommen in Grudziądz”.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku członkowie kapituły będą mieli okazję podziwiać kolejne fantastyczne realizacje uczniowskich projektów edukacyjnych. W lipcu na naszej stronie opublikowany będzie krótki materiał filmowy dokumentujący galę VIII edycji festiwalu.

Maria Aleksandra Gancarz, Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji
Zdjęcia, Tadeusz Wański, Pracowni Informacji i PromocjiSeminarium dla specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych
Zakończyliśmy kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2018/2019
012160161162
  kontakt
oferta
polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>

Drogi Gościu!
 
Informujemy Cię o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies. Pamiętaj, że dbamy o Twoją prywatność i bez Twojej zgody nie zwiększymy zakresu naszych uprawnień. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzanych plików cookies i przetwarzanych danych osobowych znajdziesz w Polityki Prywatności.
 

Zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie określane jako "RODO", "ORODO" "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), pragniemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach przetwarzania.

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody i kliknięciu w pole Zapoznałem się będziemy zbierać dane osobowe, w ramach korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności portalu/strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń, tel. 56 62 277 47, e-mai: kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w naszej Polityce Prywatności, w szczególności abyśmy mogli:

  • prawidłowo wykonać umowę lub zrealizować szkolenie
  • dopasować ustawienia Twojej przeglądarki internetowej do sposobu wyświetlania naszej strony (dane z plików cookies)
  • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia, (dane z plików cookies)
  • dokonywać pomiarów statystycznych (dane z plików cookies)

Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na naszą rzecz, naszych podwykonawców oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądów lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności, która opisuje również w jaki sposób możesz poinformować Nas o swoim żądaniu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Z kolei taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych jest tzw. uzasadniony interes administratora.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce Prywatności.


 
ZAPOZNAŁEM SIĘ PÓŹNIEJ