wtorek, 25 wrzesień 2018 godz. 03:28

log in

 
 
Kadra Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
dyrekcja
dyrekcja Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
Sławomir Żebrowski
Dyrektor KPCEN

tel. 56 62-277-47 kom. 881 93 00 83
e-mail: Slawomir.Zebrowski@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister fizyki, specjalność fizyka medyczna, UMK Toruń (2002)
 • nauczyciel dyplomowany
 • Studium Pedagogiczne, UMK Toruń (2004)
 • studia podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, Politechnika Gdańska (2006)
 • studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą, WSKS Gdynia (2009)
 • studia podyplomowe: Matematyka, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku (2015)
 • egzaminator OKE egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk (1-02447)
 • egzaminator OKE egzaminu maturalnego z zakresu fizyki z astronomią (136300837 – MFA)
Agnieszka Przybyszewska
Wicedyrektor
konsultantka ds. matematyki

kom. 881-93-31-88
e-mail: Agnieszka.Przybyszewska@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister matematyki, specjalność – zastosowanie matematyki
 • kwalifikacje pedagogiczne do nauczania matematyki i informatyki
 • egzaminator OKE egzaminu maturalnego z zakresu matematyki
 • ukończony kurs pomiaru dydaktycznego
 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, KPCEN Toruń, 2009
konsultanci KPCEN
konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
Dorota Andrzejewska
konsultantka ds. wspierania rozwoju szkół i nauczycieli
w
Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania

kom. 881-93-31-90
e-mail: Dorota.Andrzejewska@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister pedagogiki, specjalność nauczanie początkowe, UMK Toruń, 1991
 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą, WSHE Włocławek, 2002
 • nauczyciel dyplomowany
 • studia podyplomowe w zakresie historii, Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica, Płock 2006
 • studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica, Płock 2008
 • kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika, NOE EDU JETTER , 2008
 • studia podyplomowe w zakresie Akademia Trenera Biznesu, WSB Toruń, 2012
 • Certyfikat dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, 2013
 • studia podyplomowe w zakresie Coachingu, WSB Toruń, 2015
 • studia podyplomowe w zakresie Doradztwo zawodowe i coaching kariery, WSB Toruń, 2018
Agnieszka Chabros
konsultantka ds. języków obcych
w
Pracowni Informacji i Promocji

kom. 881-93-00-95
e-mail: Agnieszka.Chabros@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister filologii angielskiej, 1998
 • magister filologii hiszpańskiej, 2012
 • nauczyciel dyplomowany, 2006
 • studia podyplomowe Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta , Wydział Prawa i Administracji, UMK, 2000
 • trener/edukator I i II stopnia, 2015
 • studia podyplomowe w zakresie coachingu, 2015
 • Akademia Professional Coaching, 2016
 • kwalifikacje metodyczno-pedagogiczne do nauczania języka angielskiego, 1998
 • kwalifikacje metodyczno-pedagogiczne do nauczania języka hiszpańskiego, 2010
 • kwalifikacje językowe do nauczania j. hiszpańskiego – DELE Superior (poziom C2), Barcelona 2009
 • egzaminator maturalny języka angielskiego, 2002
 • egzaminator egzaminów DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera), 2011
 • szkolenia metodyczne: Universidad de Salamanca - Hiszpania (2011, 2014, 2015), Universidad de Valencia - Hiszpania (2012)
Maria Aleksandra Gancarz
konsultantka ds. przedmiotów przyrodniczych
w
Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji

kom. 881-93-34-12
e-mail: Maria.Aleksandra.Gancarz@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister chemii, ukończone studia doktoranckie z chemi UMK
 • nauczyciel dyplomowany 2002
 • Edukator Programów: Doskonalenie Zarządzania Oświatą (TERM-IAE, międzynarodowy) 270 godz, nr MEN/1012E/362/2001, Nowa Szkoła (krajowy) 180 godz. CODN
 • lider wdrażania kolejnych etapów reformy systemu edukacji - od 1998-2013 CODN/ORE
 • cykl szkoleń z zakresu: mierzenia jakości pracy szkoły (2000-2004) 120 godz, edukacyjnej wartości dodanej (2005-2014) 150 godz. CKE/CODN/ORE
 • szkolenia z zakresu ekologii i rozwoju zrównoważonego, (lider kilku programów) 1995-2010 (400 godz.)
 • Tworzenie sieci Regionalnych Centrów Edukacji Ekologicznej, 250 godz. 1995 (DTI)
 • członek zespołów redakcyjnych: Chemii w szkole (1996-2007), Biuletynu Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych (1999-2010)
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji, ORE 2013
dr Małgorzata Kaczmarek
konsultantka w
Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania

kom. 881 93 00 97
e-mail: Malgorzata.Kaczmarek@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • doktor nauk humanistycznych – Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2012
 • Certyfikowany Kurs Psychoterapeutyczny – Logoterapia ze specjalizacją: Psychoterapia Integralna i Noo-psychoterapia – Institute of Biofeedback and Noo-Psychosomatic w Lublinie z akredytacją Instytutu Victora Frankla w Wiedniu, 2015
 • Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – szkolenie I i II stopnia (akredytacja Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów TSR) – Toruń, 2016, 2017
 • Szkolenie TSR przy tablicy, czyli jak można stosować TSR w szkole – Centrum Rozwiązań w Toruniu, 2016
 • Coaching: poziomy I - IV – dyplom Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, 2015
 • Podyplomowe Studium Pedagogiki Zdolności i Twórczości – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2001
 • Podyplomowe Studium Logopedii – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2013
 • magister filologii romańskiej – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1986
 • nauczyciel dyplomowany, 2003
 • trener edukator – KAI – Olsztyn/Toruń, 2015
 • koordynator regionalny programu Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce, 2015, 2016
 • instruktor rekreacji ruchowej dla osób 50+ - TKKF w Toruniu, 2014
Ewa Kondrat
konsultantka ds. języka polskiego
w
Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji

kom. 881-93-12-18
e-mail: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister filologii polskiej, z przygotowaniem pedagogicznym, UMK Toruń, 1989
 • studia podyplomowe Kształcenie wrażliwości estetycznej, UMK Toruń,2002
 • nauczyciel dyplomowany, 2003
 • egzaminator - weryfikator egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • egzaminator części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego
 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, KPCEN Toruń, 2009
 • Studia podyplomowe kwalifikacyjne Resocjalizacja i profilaktyka społeczna, UMK Toruń 2013 r.
 • Lider szkolenia Matura 2015. Nowa formuła egzaminu z języka polskiego, ORE Sulejówek 2013 r.
 • Certyfikat Akademii Trenerów, kurs trenerski Akademia Trenerów (182 godz.) - specjalność prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty. Bydgoszcz 2018, firma szkoleniowa "Empiria" - Szczecin
Wacław Kozłowski
konsultant ds. edukacji informatycznej
w
Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji

kom. 881-93-43-50
e-mail: Waclaw.Kozlowski@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister inżynier elektronik, Politechnika Gdańska, 1975
 • przygotowanie pedagogiczne - kurs pedagogiczny dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, ZDN Toruń, 1995
 • nauczyciel dyplomowany 2002
 • ekspert MEN, 693/Eks
 • studia podyplomowe w zakresie: programowanie i zastosowanie komputerów, UMK Toruń, 1998
 • kurs kwalifikacyjny edukatorski Nowa Szkoła Zawodowa, 240 godz., KOWEZ Warszawa, 2001
 • certyfikat egzaminatora nr PL-E-0352 ECDL - PTI Toruń, 2002
Wiesława Kuban
konsultantka ds. wychowania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Kierownik Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania

kom. 881-93-44-85
e-mail: Wieslawa.Kuban@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister pedagogiki, specjalnośc nauczanie początkowe, UMK Toruń, 1997
 • nauczyciel dyplomowany,
 • studia podyplomowe pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, UMK Toruń, 1998
 • studia podyplomowe w zakresie socjoterapii, UW-M Olsztyn, 2001
 • studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania, UMK Toruń, 2002
 • kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika dla nauczycieli i wychowawców, CDN TWP Toruń, 2004
 • Studium Treningu Grupowego i Edukacji Psychologicznej, 2006
 • szkolenie specjalistyczne z zakresu Mediacji Rodzinnej, 2013
 • trener "Szkoły Promującej Zdrowie"
 • trener programu "Przyjaciele Zippiego" i "W kręgu uśmiechu"
 • trener programu jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. "Metoda konstruktywnej konfrontacji"
 • trener programu "Kuferek Tajemnic" i "Kuferek pełen emocji"
 • studia podyplomowe "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych" 2015
Anna Piątek
konsultantka ds. świetlic i bibliotek
w
Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji

kom. 881-93-23-18
e-mail: Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, UMK Toruń, 1983
 • nauczyciel dyplomowany, 2001
 • ekspert MEN/1107/Eks
 • studia podyplomowe w zakresie edukacji dorosłych, UMK Toruń, 1996
 • kurs edukatorski programu Nowa Szkoła, grupa 1000/1, CODN Warszawa, 1998
Danuta Potręć
konsultantka ds. informacji i promocji
Kierownik Pracowni Informacji i Promocji
Redaktor Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Oświatowego "UczMy"

kom. 881-93-33-67
e-mail: Danuta.Potrec@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister filologii polskiej, specjalność nauczycielska, KUL Lublin, 1987
 • nauczyciel dyplomowany, 2003
 • red."UczMy. Kujawsko-pomorski Przegląd Oświatowy"
 • studia podyplomowe w zakresie edukacji niezależnej – specjalizacja szkolna w pedagogice waldorfskiej, UW Warszawa, 1995
 • studia podyplomowe z zakresu dziennikarstwa, UAM Poznań, 2001
 • studia podyplomowe w zakresie poradnictwa zawodowego, WSH Leszno, 2004
 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, KPCEN Toruń, 2006
 • studia podyplomowe w zakresie coachingu, WSB Toruń, 2011 r.
 • Certyfikat dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, Toruń 2013
 • Certyfikat trenera - lidera edukacji globalnej, ORE 2014
 • Certyfikat Tutora, Warszawa 2015 (Szkoła Tutorów, Collegium Wratislaviense)
 • Certyfikat Team Coacha, Warszawa 2015 (Norman Benett Academy)
 • Certyfikat Akademii Trenerów, kurs trenerski Akademia Trenerów (182 godz.) - specjalność prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty. Bydgoszcz 2018, firma szkoleniowa "Empiria" - Szczecin
dr Krzysztof Rochowicz
specjalista niebędący nauczycielem do obsługi pracowni mobilnych i pracowni stacjonarnej do nauczania przedmiotów przyrodniczych

kom. 881 930 091
e-mail: Krzysztof.Rochowicz@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • mgr astronomii, UMK Toruń 1989
 • Studia doktoranckie 1990-95
 • Dr nauk fizycznych, UMK Toruń 1996
 • Asystent i adiunkt w Centrum Astronomii UMK (1989-2006)
 • Nauczyciel fizyki V LO Toruń (2005-09)
 • Starszy wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Fizyki UMK (od 2009)
Zofia Spalińska
konsultantka ds. ewaluacji, doskonalenia i pomiaru dydaktycznego
w Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania

kom. 881-93-33-55
e-mail: Zofia.Spalinska@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • Magister historii, specjalność nauczycielska, UAM, Poznań 1989
 • Nauczyciel dyplomowany 2002
 • Kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie
 • Studia podyplomowe z historii, UMK Toruń 1991
 • Studia podyplomowe w zakresie Pomiaru Dydaktycznego i Egzaminowania, Gdańsk 1997
 • Egzaminator części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
 • Kurs konstruowanie skali postaw 80 godzin, ODN Płock 2002
 • Certyfikat Akademii Trenerów, kurs trenerski Akademia Trenerów (182 godz.) - specjalność prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty. Bydgoszcz 2018, firma szkoleniowa "Empiria" - Szczecin
Katarzyna Stalkowska
konsultantka ds. języków obcych
w
Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji

kom. 881 930 087
e-mail: Katarzyna.Stalkowska@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister filologii, specjalność filologia angielska, UMK Toruń, 2000
 • kwalifikacje pedagogiczne do nauczania języków obcych, UMK Toruń, 2000
 • ukończony kurs Pozyskiwanie środków finansowych na działalność szkoły (placówki) z funduszy unijnych i innych źródeł, 2008/09
 • nauczyciel mianowany, 2012
 • ukończony kurs na mediatora, 2012
 • egzaminator MEN na poziomie 1 i 2 wg normy STANAG 6001, 2013
 • trener/edukator I i II stopnia (KAI Olsztyn/Toruń, 2015)
Regina Strzemeska
konsultantka ds. języków obcych
w
Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania

kom. 881-93-34-26
e-mail: Regina.Strzemeska@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister filologii germańskiej o specjalności nauczycielskiej (UMK w Toruniu, 1985).
 • nauczyciel dyplomowany ( 2005)
 • edukatokarka nauczycieli i trenerów j. niem, (Teacher Trainer oraz Trainer – Trainer )
 • edukatorka programu Nowa Szkoła
 • krajowy ekspert projektu “ Inhaltsorientiertes frühes Fremdsprachenlernen“ Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu
Monika Sylwestrzak-Buczyńska
konsultantka ds. przedmiotów zawodowych
w
Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji

e-mail: Monika.Sylwestrzak@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister zarządzania i marketingu, UW-M Olsztyn 2002,
 • Studium Pedagogiczne, UMK 2004
 • studia podyplomowe, Nauczanie Podstaw Przedsiębiorczości, UMK 2008
 • nauczyciel mianowany 2010,
 • kurs dla oświatowej kadry kierowniczej, KPCEN Toruń 2010 r.
Małgorzata Trzeciak
konsultantka
w
Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji

kom. 502 20 29 63
e-mail: Malgorzata.Trzeciak@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
Tadeusz Wański
konsultant ds. informacji i promocji
w
Pracowni Informacji i Promocji

kom. 881-93-44-04
e-mail: Tadeusz.Wanski@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister pedagogiki opiekuczo-wychowawczej, UMK Toruń,
 • nauczyciel dyplomowany, 2003
 • studia podyplomowe w zakresie programowania i zastosowań komputerów, UMK Toruń, 1999
 • kurs Lidera Zespołu Nauczycieli,120 godz. ZDN Toruń, 2000
 • kurs Opiekun Pracowni Internetowej cz. I i II, 80 godz. DC Edukacja 2000/1
 • ITIL Foundation Certificate in IT Service Management, 2015
 • Certyfikat - Fotografia cyfrowa, komputerowa obróbka fotografii oraz tworzenie grafiki komputerowej, 2015
Marzenna Wierzbicka
konsultantka ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kierownik Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji

kom. 881-93-42-56
e-mail: Marzenna.Wierzbicka@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • magister nauczania początkowego, UMK Toruń, 1985
 • nauczyciel dyplomowany, 2001
 • ekspert MENiS 5378/Eks
 • studia podyplomowe w zakresie logopedii, WSP Bydgoszcz, 1999
 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, KPCEN Toruń, 2005
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, KPCEN Toruń, 2007
 • kurs terapii pedagogicznej uczniów klas I-III, IKN Toruń, 1986
dr Dominika Wojtasińska
specjalista niebędący nauczycielem w Pracowni Informacji i Promocji

kom. 881 93 00 80
e-mail: Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
 • doktor nauk humanistycznych, UMK 2013;
 • studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa, UMK 2007–2012;
 • magister filologii polskiej, specjalizacja tekstologiczno-edytorska, UMK 2007;
 • studia na socjologii ogólnej, UMK 2005–2007;
 • współpracownik Wydawnictwa Naukowego UMK (redaktor i korektor) od 2015;
 • autorka dwóch książek i kilkunastu publikacji naukowych, współredaktorka naukowa dwóch monografii pokonferencyjnych;
 • doświadczenie dydaktyczne – prowadzenie konwersatoriów (dot. historii literatury oraz tekstologii i edytorstwa) dla studentów filologii polskiej, UMK 2007–2011;
 • First Certificate in English, 2006;
 • certyfikat „Warsztat specjalisty ds. promocji w urzędzie w 2018 r. Nowoczesne narzędzia promocji właściwe dla celów gminy i miasta”, Grupa Wydawnicza „Semantika”, Warszawa 2018.
doradcy
doradcy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
Małgorzata Czaplicka
doradca, przedmioty: przyroda, biologia

kom. 606884987
e-mail: mczaplicka@interia.pl
kwalifikacje
Dorota Kossakowska
doradca, przedmiot: język polski

kom. 606937981
e-mail: dkossak1@wp.pl
kwalifikacje
Hanna Laskowska
doradca, przedmioty: matematyka

kom. 697994190
e-mail: hanialaskowska@wp.pl
kwalifikacje
Barbara Rochon
doradca, pedagog

kom. 514-955-574
e-mail: b.rochon@wp.pl
kwalifikacje
brak zdjęcia
Wioletta Sokołowska
doradca, wychowanie przedszkolne

kom. 500 293 285
e-mail: wiolasoko@wp.pl
kwalifikacje
brak zdjęcia
mgr Adam Szymański
doradca, przedmioty: wychowanie fizyczne

kom. 668 830 061
e-mail: a.szymanski0930@wp.pl
kwalifikacje
Violetta Woźniak
doradca metodyczny - języki obce

kom. 608017497
e-mail: violettawozniak.zs1@wp.pl
kwalifikacje
Maria Łaszkiewicz
doradca, edukacja wczesnoszkolna

kom. 514747101
e-mail: maria_laszkiewicz@wp.pl
kwalifikacje
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>