Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich

20.05.2024

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty we współpracy z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku oraz Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na konferencję Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich, która odbędzie się 4 czerwca 2024 r., godz. 10.00-12.00 w Sali konferencyjnej im. Bydgoskiego Marca 1981 Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3.

Konferencja organizowana jest w związku z ogłoszeniem Ustawy z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, która nakłada obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich dla wszystkich podmiotów pracujących lub współpracujących z dziećmi.

ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ: https://cen.bydgoszcz.pl/cen/trainings/singup/2492o41,dok.html?grupa=3762&singup=1

Cele wydarzenia:

  • wsparcie dyrektorów, nauczycieli, specjalistów i terapeutów we wdrażaniu Standardów ochrony małoletnich w placówkach oświatowych;
  • upowszechnienie wśród nauczycieli wiedzy wspomagającej wyjaśnienie dzieciom tematyki związanej z zasadami ochrony małoletnich;
  • przygotowanie i udostępnienie przedszkolom, szkołom i placówkom wychowawczym, pozaszkolnym i kształcenia specjalnego materiałów merytorycznych wspierających pracę nauczycieli z małoletnimi.

 

PROGRAM:

  • Otwarcie konferencji – Grażyna Dziedzic, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
  • Wystąpienie online – Monika Horna-Cieślak, Rzecznik Praw Dziecka
  • Sytuacja psychologiczna dziecka krzywdzonego. Rozpoznawanie krzywdzenia dziecka – dr Hanna Elżanowska, Państwowa Komisja ds. przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat
  • Jak rozmawiać z dzieckiem i rodzicami o krzywdzeniu? – dr Karolina Józefowicz, psycholog, logopeda
  • Zadania pracowników szkoły w sytuacji rozpoznania lub podejrzenia krzywdzenia dziecka w rodzinie – Emilia Marcinkowska, radca prawny

 

PANELE DYSKUSYJNO-WARSZTATOWE

Integralna część konferencji dla zainteresowanych pracowników placówek oświatowych – obowiązują zapisy:

1. Panel warsztatowy dla przedszkoli, prowadzący: Krystyna Karpińska (KPCEN Bydgoszcz) – miejsce: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, sala nr 3, godz. 13.00-14.30.

ZAPISZ SIĘ:

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/trainings/singup/2653o41,dok.html?grupa=3769&singup=1

2. Panel warsztatowy dla szkół podstawowych, prowadzący: Małgorzata Pawłowska (KPCEN Toruń) – miejsce: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, sala nr 20, godz. 13.00-14.30.

ZAPISZ SIĘ:

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/trainings/singup/2565o41,dok.html?grupa=3764&singup=1

3. Panel warsztatowy dla szkół ponadpodstawowych, prowadzący: Katarzyna Zawacka (KPCEN Włocławek) – miejsce: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, sala nr 11, godz. 13.00-14.30.

ZAPISZ SIĘ:

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/trainings/singup/2654o41,dok.html?grupa=3770&singup=1

4. Panel warsztatowy dla psychologów, moderowanie: Patryk Hałajczyk oraz dr Hanna Elżanowska – miejsce: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, sala nr 14, godz. 13.00-14.30.

ZAPISZ SIĘ:

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/trainings/singup/2655o41,dok.html?grupa=3771&singup=1

Ostatnie aktualności
Konferencja „Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich” – o roli uważności i świadomości
12.06.2024 czytaj...
Studia podyplomowe z patronatem KPCEN Toruń
04.06.2024 czytaj...
Życzymy wszystkiego najlepszego
28.05.2024 czytaj...
STEAM-owe zajęcia w Wielkim Rychnowie
27.05.2024 czytaj...
Wokół paryskiej „Kultury” – konsultacje dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
22.05.2024 czytaj...