Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)

Kartka z kalendarza – tak minął październik w KPCEN Toruń

Autor: Tadeusz Wański | 06.11.2019

W październiku konsultanci KPCEN w Toruniu przeprowadzili szereg zajęć w ramach szkoleń, kursów i warsztatów.

Dla polonistów uczących w szkołach podstawowych zorganizowaliśmy w Toruniu i Wąbrzeźnie Polonistyczne manewry – aktywny uczeń na lekcjach języka polskiego. Nauczyciele doskonalili swój warsztat pracy poznając ciekawe sposoby na uczniowskie utrwalanie wiedzy, np. kahoot, pokój zagadek, memy, qr kody, lapbook i komiks, bilet wstępu jako element lekcji odwróconej. Kierująca „Manewrami” Ewa Kondrat zaprezentowała katalog pomysłów na zachęcanie do czytania, zapamiętanie zagadnień z lektur i zgłębianie tajników frazeologizmów.

Matematycy szkolili się na warsztatach Gry i zabawy matematyczne, poznając interesujące sposoby na rozwijanie myślenia matematycznego, a ci z nich, przed którymi stoi zadanie przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty, mogli skorzystać z informacji przekazywanych na kursie Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Wskazówki do pracy z uczniami. Uczestnicy poznali rodzaje zadań egzaminacyjnych i strategie ich rozwiązywania, dowiedzieli się o najczęstszych błędach popełnianych przez uczniów i sposobach wspierania uczniów w przygotowywaniu się do zdania egzaminu. Obydwie formy poprowadziła Agnieszka Przybyszewska.

Informatycy pod okiem Grażyny Szabłowicz-Zawadzkiej zgłębiali tajniki programowania w języku Python na zajęciach Programowanie tekstowe na drugim etapie kształcenia (VII-VIII) – algorytmy w języku Python oraz wzięli udział w warsztatach Od kodowania do programowania, które KPCEN w Toruniu organizowało w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania CodeWeek 2019. Uczestnicy poznali zasady programowania w systemie Python, sterowanie płytką micro: bit oraz kodować i programować wykorzystując grę Scottie Go! Nad przebiegiem zajęć czuwała Agnieszka Przybyszewska i Grażyna Szabłowicz-Zawadzka.

Kompetencje językowe można było ćwiczyć na lektoratach Agnieszki Chabros: kursie języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie A2 i kursie języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie średnio zaawansowanym B2 przygotowującym bezpośrednio do egzaminu B2 – Pearson Test of English General Level 3, który jest jednym z egzaminów akredytowanych przez MEN.

Dla germanistów przeprowadziliśmy szkolenie Fonetyka na lekcji języka niemieckiego w ramach programu DELFORT, organizowane przez Instytut Goethego w Warszawie i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Za organizację szkolenia z ramienia KPCEN odpowiadała Regina Strzemeska. Uczestnicy zajęć doskonalili swoją umiejętność rozpoznania trudności uczniów w zakresie intonacji i artykulacji oraz poznali metody wspomagające pracę uczniów nad wymową.

Pedagodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych i wszyscy nauczyciele pracujący z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu uczyli się na kilku spotkaniach w ramach kursu Autyzm, zespół Aspergera. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w oparciu o techniki behawioralne i wspomagające metody terapii organizowanego przez Wiesławę Kuban. Na zajęciach poznali m.in. wybrane metody terapii: behawioralną, metodę Knillów, ruch rozwijający Weroniki Sherborne, muzykoterapię, metodę dobrego startu i integracji sensorycznej.

Na pytanie Jak rozwinąć zdolność koncentracji uwagi u dzieci i młodzieży nauczyciele poszukiwali odpowiedzi podczas warsztatów z Małgorzatą Kaczmarek, odwołując się m.in. do koncepcji uważności Jona Kabat-Zinna oraz metod Marii Montessori i Weroniki Sherborne.

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych zgodnie z obowiązującym prawem oświatowymmogli uczestniczyć w Kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą zorganizowanym przez Wiesławę Kuban, a osoby już zajmujące stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych – w spotkaniach seminaryjnych organizowanych przez Sławomira Żebrowskiego z cyklu Akademia Zarządzania, odbywających się w Toruniu i Brodnicy. Na październikowych seminariach dyrektorzy zastanawiali się, jak budować efektywny zespół.

Nauczyciele będący w trakcie awansu zawodowego skorzystali z zajęć na kursie Małgorzaty Trzeciak Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Uczestnicy dowiadywali się m.in. o koncepcjach rozwoju zawodowego nauczyciela, sposobach prezentacji dorobku nauczycielskiego podczas postępowania egzaminacyjnego oraz jak planować, realizować i ewaluować działania edukacyjne.

To tylko wybrane przykłady zajęć, które przeprowadziliśmy w toruńskim KPCEN w październiku. Poza tym często pracujemy z nauczycielami na terenie regionu – między innymi przeprowadziliśmy dużo szkoleń rad pedagogicznych. Mówiliśmy na przykład na temat lekcji odwróconej jako kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem nowych technologii w ZS nr 3 w Brodnicy (Barbara Iwanowska), o kartach pracy i notatkach jako technikach wspomagających samodzielną pracę ucznia w ZSP nr 1 w Brodnicy (Regina Strzemeska i Ewa Kondrat), o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki w SP w Łobodowie  w zajęciach uczestniczyli także nauczyciele ze szkół w Dębowej Łące i Wielkich Radowiskach  (Ewa Kondrat i Agnieszka Przybyszewska), o nauczaniu przez eksperymentowanie w PM im. M. Konopnickiej w Brodnicy (Barbara Iwanowska), o technikach aktywizujących myślenie TOC w pracy z uczniem w SP w Turzanach (Marzenna Wierzbicka i Ewa Kondrat), a także na temat analizy jakościowej wyników egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli z SP w Grzybnie i SP w Kokocku (Barbara Iwanowska).

Zespół ds. współpracy międzynarodowej i wyjazdów studyjnych (Marzenna Wierzbicka, Wiesława Kuban i Danuta Potręć) zorganizował wyjazd studyjny – Szkoła w Radowie Małym miejscem wdrażania innowacji i kształtowania kompetencji kluczowych. O tej inspirującej szkole szerzej piszemy w osobnym artykule  czytaj wiecej .

W minionym miesiącu ruszyły też dwie sieci współpracy i samokształcenia: Nauczyciel mistrzem dla ucznia (tutoring i mentoring w szkole) prowadzona przez Danutę Potręć oraz Wykorzystanie metody WebQuest przy realizacji projektów edukacyjnych – sieć współpracy dla przyrodników i chemików prowadzona przez Barbarę Iwanowską.

Warto wspomnieć o ciągle odbywających się zajęciach w ramach projektu Buduję, koduję, programuję, których przebieg monitorujemy, a nauczyciele ze szkół biorących udział w projekcie na bieżąco zdają nam relację z postępów uczniów. Dzieci z najmłodszych klas dowiadują się, co to jest algorytm, poznają szyfry oraz uczą się podstaw kodowania i programowania w formie zabawy.

Zapraszamy na kolejne, już listopadowe, szkolenia. Z nami jesień nie jest szara!

 

Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji

Ostatnie aktualności
Wyjazd studyjny do Londynu na targi edukacyjne
07.11.2019 czytaj...
Kartka z kalendarza – tak minął październik w KPCEN Toruń
06.11.2019 czytaj...
Szkoła na miarę Europy
06.11.2019 czytaj...
Nauczyciel i uczeń w przyszłości
29.10.2019 czytaj...
Akademia Zarządzania – XI edycja rozpoczęta
28.10.2019 czytaj...