Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Jak utrzymać ład i dyscyplinę w klasie – podnoszenie umiejętności nauczyciela
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Wychowanie
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
500 zł