Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kultura w sieci i na żywo – przegląd źródeł informacji o wydarzeniach kulturalnych (Sieć współpracy i samokształcenia)
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja humanistyczna / biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli języka polskiego różnych etapów edukacyjnych
Cele
  • wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i źródłami oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy
Tematyka
  • spotkanie organizacyjno-diagnostyczne
  • program sieci powstanie na pierwszym spotkaniu w oparciu o propozycje i oczekiwania uczestników
  • szkolenie z obsługi platformy Moodle w zakresie niezbędnym do realizacji zadań w sieci
Wymiar
16 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
0 zł