Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Oferta spoza informatora
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
400 zł