Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Wymieńmy doświadczenia, czyli o ciekawych metodach i formach pracy z przedszkolakami. (Sieć współpracy i samokształcenia)
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli wychowania przedszkolnego
Cele
  • rozwój osobisty nauczyciela, wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i wypracowanymi materiałami oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy
Tematyka
  • spotkanie organizacyjno-diagnostyczne
  • program sieci powstanie na pierwszym spotkaniu w oparciu o propozycje i oczekiwania uczestników
  • szkolenie z obsługi platformy edukacyjnej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań w sieci
Wymiar
35 godzin
Kierownik
Marzenna Wierzbicka (881-93-42-56)
Opłaty
0 zł