Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Platforma EDUPOLIS wsparciem dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edupolis
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cele
  • zapoznanie z funkcjonowaniem i zasobami platformy EDUPOLIS oraz tworzenie własnych zasobów
Tematyka
  • funkcjonowanie platformy
  • zasoby edukacyjne
  • narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych
  • ćwiczenia praktyczne w tworzeniu zasobów
Wymiar
8 godzin
Kierownik
Marzenna Wierzbicka (881-93-42-56)
Opłaty
80 zł