Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak funkcjonuje mózg dzieci wysoko wrażliwych? (Tydzień Mózgu, 8 marca, godz. 18.10 - 19.10)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli zainteresowanych tematyką
Cele

upowszechnienie wiedzy o pracy mózgu

Tematyka

Jak rozpoznać dziecko wysoko wrażliwe?

Wpływ środowiska

Klucze do wychowania radosnego wysoko wrażliwego dziecka

Budowanie poczucia własnej wartości

Redukowanie wstydu

Mądra dyscyplina. Domowe standardy

Rozmowa o wrażliwości

Pomoc dzieciom wysoko wrażliwym w domu i w szkole

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Współprowadzący
Ewa Kondrat (881-93-12-18),
Opłaty
0 zł