Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Programowanie tekstowe na II etapie kształcenia (VII–VIII) – algorytmy w języku Python – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli informatyki II etapu edukacyjnego
Cele
  • wprowadzenie do programowania tekstowego w języku Python
  • analiza algorytmów i podstawowych technik programowania
  • poznanie sposobów skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem tekstowego języka programowania Python
Tematyka
  • etapy rozwiązywania zadań za pomocą komputera
  • sposoby przedstawiania algorytmów na II etapie kształcenia: lista kroków, schemat blokowy, program w języku tekstowym
  • klasyfikacja tekstowych języków programowania
  • wprowadzenie do programowania tekstowego w języku Python
  • środowisko programowania i podstawowe instrukcje języka Python
  • sposoby skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem tekstowego języka programowania Python
  • realizacja podstawowych algorytmów w języku Python
Wymiar
8 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
80 zł