Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Programowanie tekstowe na II etapie kształcenia (VII–VIII) – grafika żółwia w języku Python i projektowanie graficzne w Processingu – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli informatyki II etapu edukacyjnego
Cele
  • wprowadzenie do programowania tekstowego w językach Python i Processing
  • poznanie sposobów skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem tekstowych języków programowania Python i Processing
Tematyka
  • programowanie tekstowe w szkole podstawowej
  • środowisko programowe i podstawowe instrukcje języka Python w zakresie „grafiki żółwia”
  • środowisko programowania i podstawowe instrukcje języka Processing w zakresie projektowania graficznego
  • sposoby skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem tekstowych języków programowania Python i Processing
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
40 zł