Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Programowanie tekstowe na II i III etapie edukacyjnym (Sieć współpracy i samokształcenia)
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczyciele informatyki na II i III etapie edukacyjnym
Cele
  • wprowadzenie do programowania tekstowego z elementami robotyki
  • analiza algorytmów i podstawowych technik programowania
  • poznanie sposobów skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem tekstowych języków programowania
Tematyka
  • środowiska programowania i podstawowe instrukcje języków tekstowych
  • sposoby skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem tekstowych języków programowania
  • zapisywanie algorytmów w językach tekstowych
  • elementy robotyki i programowanie tekstowe
Wymiar
15 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
0 zł