Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Wykorzystanie metody WebQuest przy realizacji projektów edukacyjnych. (Sieć współpracy i samokształcenia)
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczyciele przyrody, chemii i biologii
Cele
  • rozwój osobisty nauczyciela, wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i wypracowanymi materiałami oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy
Tematyka
  • metoda projektu
  • narzędzie WebQuest
  • przygotowanie tematów WebQuestów
  • umieszczenie WebQuestów na platformie internetowej
Wymiar
15 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
0 zł