Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Egzamin ósmoklasisty. Kurs dla rad pedagogicznych
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
wszystkich nauczycieli wchodzących w skład rady pedagogicznej
Cele
  • doskonalenie warsztatu nauczycieli w zakresie planowania zajęć z wykorzystaniem różnorodnych technik i metod pracy pod kątem przygotowania do egzaminu ósmoklasisty
Tematyka
  • podstawa programowa a zadania w Informatorze CKE
  • rodzaje zadań egzaminacyjnych
  • ćwiczenia wspierające przygotowanie uczniów do egzaminu
  • strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
  • najczęstsze błędy popełniane przez uczniów – jak ich uniknąć
Wymiar
8 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
80 zł