Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
500 zł