Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Obserwacje zajęć jako element wspomagania w pracy nauczyciela – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
dyrektorów szkół, wicedyrektorów szkół i przedszkoli
Cele
  • doskonalenie umiejętności w zakresie planowania, prowadzenia i ewaluacji obserwacji
Tematyka
  • istota obserwacji i postawy prawne
  • funkcje i rodzaje obserwacji
  • szkolny harmonogram obserwacji
  • procedura dokumentowania obserwacji
  • omawianie obserwacji stosownie do przyjętych kryteriów oceny
  • obserwacja jako ważny element planowania pracy szkoły
Wymiar
20 godzin
Kierownik
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83)
Opłaty
200 zł