Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Język edukacji szkolnej (JES) wyzwaniem dla naszych uczniów
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Języki obce
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Regina Strzemeska (881-93-34-26)
Opłaty
650 zł