Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Omówienie analizy wyników egzaminu ósmoklasisty – język polski. Wskazówki metodyczne – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli języka polskiego (szkoła podstawowa)
Cele
  • zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie wyciągania wniosków z wyników egzaminów
Tematyka
  • porównanie wyników egzaminu w Polsce i w konkretnej placówce
  • typy zadań sprawiających uczniom trudności
  • określenie przyczyn błędów w rozwiązywaniu zadań
  • wskazówki metodyczne do pracy z uczniami
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
40 zł