Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Autyzm, zespół Aspergera. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w oparciu o techniki behawioralne i wybrane wspomagające metody terapii – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenie specjalne
Dla
nauczycieli różnych specjalności, pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
Cele
  • doskonalenie kompetencji nauczycieli pracujących z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Tematyka
  • klasyfikacja autyzmu (DSM-IV, ICD-10)
  • autyzm, Zespół Aspergera – diagnoza, przyczyny, objawy
  • wybrane metody terapii: metoda behawioralna, metoda Knillów, ruch rozwijający   W. Sherborne, metoda dobrego startu, muzykoterapia, metoda integracji sensorycznej
  • praktyczne wskazówki do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
  • współpraca z rodzicami i  instytucjami wspierającymi rozwój dziecka
Wymiar
25 godzin
Kierownik
Wiesława Kuban (881-93-44-85)
Opłaty
250 zł