Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Seminarium dla pedagogów szkolnych
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenie specjalne
Dla
pedagogów i psychologów szkolnych
Cele
  • wpieranie pedagogów szkolnych w realizowaniu swoich zadań oraz rozwijanie ich kompetencji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Tematyka
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole - uregulowania prawne
  • rola i zadania pedagoga w zakresie realizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
  • dokumentacja pedagoga
  • współpraca pedagoga z wychowawcą koordynującym działania związane z pomocą p-p uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i instytucjami wspierającymi szkołę
  • inne zagadnienia aktualne i dostosowane do potrzeb uczestników seminarium
Wymiar
30 godzin
Kierownik
Wiesława Kuban (881-93-44-85)
Opłaty
300 zł