Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Seminarium dla specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenie specjalne
Dla
pedagogów, psychologów, logopedów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
Cele
  • wspieranie i integrowanie specjalistów  pracujących w poradniach psychologiczno-  pedagogicznych oraz wymiana doświadczeń
Tematyka
  • realizacja zadań statutowych poradni w świetle zmian w oświacie
  • działalność diagnostyczna i postdiagnostyczna w poradni
  • praca zespołu orzekającego w poradni
  • wspierająca rola poradni w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkół i placówek
  • poradnia w środowisku lokalnym
  • inne zagadnienia dostosowane do potrzeb uczestników
Wymiar
30 godzin
Kierownik
Wiesława Kuban (881-93-44-85)
Opłaty
300 zł