Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Jak zachować porządek w klasie – strategie radzenia sobie z dyscypliną w klasie – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
nauczycieli różnych specjalności, wychowawców, pedagogów szkolnych
Cele
  • rozwijanie wychowawczych kompetencji nauczyciela
Tematyka
  • przyczyny zachowań destrukcyjnych w klasie
  • metody i sposoby radzenia sobie w sytuacji kryzysowej
  • strategie radzenia sobie z klasą w sytuacjach konfliktowych
  • redukowanie agresji i napięć
  • współpraca w zespole nauczycieli
  • współpraca z rodzicami
Wymiar
10 godzin
Kierownik
Wiesława Kuban (881-93-44-85)
Opłaty
100 zł