Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Przemoc i agresja – problem czy zjawisko – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
wychowawców, nauczycieli różnych specjalności, pedagogów i rodziców
Cele
  • przedstawienie różnych  aspektów związanych z przemocą i agresją
Tematyka
  • czym jest przemoc, a czym jest agresja (granice definicyjne problemu)
  • rodzaje przemocy
  • patologizacja relacji międzyludzkich
  • agresja jako atawizm
  • przemoc jako zjawisko społeczne
  • współpraca środowiska szkolnego w przeciwdziałaniu agresji i przemocy
  • sojusznicy zewnętrzni a zapobieganie patologii
Wymiar
10 godzin
Kierownik
Wiesława Kuban (881-93-44-85)
Opłaty
100 zł