Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Kursy kwalifikacyjne
Dla
nauczycieli ubiegających się o kwalifikacje jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
Cele
  • uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym

Tematyka
  • edukacyjne w szkole
  • przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
  • polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
  • zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
  • ponadto zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu
Wymiar
220 godzin
Kierownik
Wiesława Kuban (881-93-44-85)
Opłaty
1900 zł