Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Uzależnienie od Internetu i komputera – wprowadzenie do profilaktyki, diagnozy i leczenia
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Uzależnienie od Internetu i komputera – wprowadzenie do profilaktyki, diagnozy i leczenia
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.