Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Kursy kwalifikacyjne
Dla
nauczycieli, trenerów i instruktorów sportowych, instruktorów PTTK, instruktorów harcerskich od stopnia podharcmistrza, innych osób posiadających co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi i młodzieżą
Cele
  • umożliwienie uczestnikom uzyskania uprawnień do kierowania wypoczynkiem dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującymi przepisami

Tematyka
  • planowanie pracy wychowawczej
  • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
  • organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym
  • elementy zarządzania kryzysowego
  • prowadzenie dokumentacji wypoczynku
  • na zakończenie egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu
Wymiar
10 godzin
Kierownik
Wiesława Kuban (881-93-44-85)
Opłaty
100 zł