Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Komunikacja interpersonalna – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
wychowawców, nauczycieli różnych specjalności, pedagogów i rodziców
Cele
  • wyposażenie uczestników w kompetencje z zakresu komunikacji    interpersonalnej i budowania dobrych relacji 
  • wzbogacenie w umiejętności wychowawcze w oparciu o dialog
Tematyka
  • komunikacja interpersonalna
  • język werbalny i niewerbalny w komunikacji
  • aktywne słuchanie
  • eliminowanie barier komunikacyjnych
  • budowanie dobrych relacji
  • budowanie przestrzeni dialogu i interakcji
  • dialog w szkole fundamentem w procesie wychowania
Wymiar
15 godzin
Kierownik
Wiesława Kuban (881-93-44-85)
Opłaty
150 zł