Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Negocjacje i mediacje w szkole – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych specjalności, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych
Cele
  • rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie rozwiązywania konfliktów

  • wyposażenie ich w niektóre techniki z zakresu komunikacji pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżąsz kolną

Tematyka
  • konflikt – definicje, rodzaje
  • zarządzanie konfliktem
  • metody radzenia sobie z konfliktem
  • techniki wspomagające komunikację interpersonalną
  • radzenie sobie z konfliktem - negocjacje i mediacje
  • rozwiązywanie konfliktów szkolnych przy użyciu technik mediacyjnych – mediacje rówieśnicze w szkole
  • ćwiczenia w rozwiązywania konfliktów – symulacje z zastosowaniem technik mediacji i negocjacji
  • przykłady dobrych praktyk
Wymiar
15 godzin
Kierownik
Wiesława Kuban (881-93-44-85)
Opłaty
150 zł