Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Komunikacja interpersonalna w szkole – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edupolis
Dla
wychowawców i nauczycieli zainteresowanych tematyką
Cele
  • poszerzanie wiedzy i wyposażanie w przykłady dobrych praktyk  z zakresu komunikacji interpersonalne i budowania dobrych relacji uczeń –nauczyciel- rodzic
Tematyka
  • komunikacja interpersonalna jako fundament
  • język werbalny i niewerbalny w komunikacji
  • budowanie dobrych relacji
  • tworzenie przestrzeni dialogu i interakcji
Wymiar
10 godzin
Kierownik
Wiesława Kuban (881-93-44-85)
Opłaty
100 zł