Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Samorząd uczniowski – przygotowanie opiekunów samorządów uczniowskich do pełnienia swoich funkcji – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
opiekunów oraz liderów samorządów uczniowskich
Cele
  • przygotowanie opiekunów samorządów uczniowskich do pełnienia funkcji
Tematyka
  • podstawy prawne działalności samorządu uczniowskiego oraz rola opiekuna
  • organizacja pracy samorządu uczniowskiego
  • przygotowania do wyborów i ordynacja wyborcza
  • prawa dziecka, ucznia i człowieka w szkole
  • wymiana doświadczeń
  • przykłady pomysłów projektów edukacyjnych realizowanych przez samorząd uczniowski
  • metody diagnozy środowiska szkolnego
Wymiar
16 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
160 zł