Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej
Kierownik
Ewa Kondrat
Liczba godzin:
5
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.