Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Sieć współpracy i samokształcenia opiekunów samorządów uczniowskich
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Wychowanie
Dla
opiekunów, liderów oraz wychowawców, którzy chcą lepiej pełnić funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego
Cele
  • wspieranie opiekunów samorządów uczniowskich do pełnienia swoich funkcji oraz rozwijanie ich kompetencji w zakresie samorządności uczniowskiej w szkole
Tematyka
  • podstawy prawne działalności samorządu uczniowskiego
  • rola opiekuna
  • sposoby rozwijania samorządności uczniowskiej
  • prawa ucznia w szkole
  • w zdrowym ciele, zdrowy duch – aktywny wypoczynek
  • mediacje rówieśnicze
  • metody diagnozy środowiska szkolnego
  • wymiana doświadczeń samorządów uczniowskich, kształtowanie postaw obywatelskich uczniów
  • inne zagadnienia dostosowane do potrzeb uczestników seminarium
Wymiar
16 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
0 zł