Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Podstawowy kurs pomiaru dydaktycznego
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli wszystkich typów szkół
Cele
  • przygotowanie nauczycieli do zwiększenia trafności, rzetelności i obiektywizmu oceniania przez wykorzystanie wymagań programowych,
  • budowanie testów sprawdzających wielostopniowych oraz stosowanie wyników pomiaru do planowania pracy dydaktycznej
Tematyka
  • metody oceniania
  • podstawy teorii pomiaru dydaktycznego
  • wybór i konstruowanie i weryfikacja zadań testowych
  • schemat punktowania
  • analiza i ocena zadań
  • analiza ilościowa i jakościowa testu (analiza statystyczna testu, - obliczanie rzetelności testu na podstawie analizy i interpretacji wyników testowania)
Wymiar
40 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
400 zł