Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Informacja zwrotna jako narzędzie motywowania uczniów – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli wszystkich typów szkół
Cele
  • redagowanie informacji zwrotnej kierowanej do ucznia
  • poznanie zasad formułowania samooceny i oceny koleżeńskiej
Tematyka
  • błędy popełniane w ocenianiu
  • wymagania programowe
  • sprawdzanie i ocenianie
  • sposoby motywowania uczniów
  • techniki zadawania pytań
  • efektywna informacja zwrotna
  • ocena koleżeńska i samoocena
  • współpraca z rodzicami
Wymiar
12 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
120 zł