Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Motywowanie uczniów do nauki – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli wszystkich typów szkół
Cele
 • dostarczenie nauczycielom informacji, jakie wynikają ze stosowania oceniania kształtującego
 • upowszechnianie komentarza w ocenianiu kształtującym, informacja zwrotna dla ucznia, informacja zwrotna dla rodzica, rola oceny koleżeńskiej i uczniowskiej samooceny
 • wzbudzenie zainteresowania jawnością kryteriów oceniania
Tematyka
 • błędy popełniane w ocenianiu
 • wymagania programowe
 • sprawdzanie i ocenianie
 • sposoby motywowania uczniów
 • techniki zadawania pytań
 • efektywna informacja zwrotna
 • ocena koleżeńska i samoocena
 • współpraca z rodzicami
Wymiar
12 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
120 zł