Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Szkoła bez dyskryminacji, czyli jak przeciwdziałać mowie nienawiści
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Szkoła bez dyskryminacji, czyli jak przeciwdziałać mowie nienawiści
Kierownik
Danuta Potręć
Liczba godzin:
3
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.